Home

Reprezentarea grafica a algoritmilor

Clasa a V-a Nume: ALGORITMII PAS CU PAS REPREZENTAREA

  1. REPREZENTAREA GRAFICĂ A ALGORITMILOR Fișă de lucru 1. Un algoritm are următoarele proprietăți. În tabel s-au strecurat niște greșeli. Corectează prin completarea spațiului gol din stânga descrierii cu numărul curent asociat proprietății. Nr. Crt. Proprietatea Nr. crt. Descrierea proprietății 1. CLAR rezolvă o clasă de probleme 2
  2. De-a lungul timpului s-au impus doua modalitati de reprezentare a algoritmilor: scheme logice si limbaje de tip pseudocod. Schemele logice constituie o metoda de reprezentare grafica,foarte sugestiva, dar cu o serie de dezavantaje: se da egala importanta componentelor principale ca si detaliului, prin urmare schemele logice devin deosebit de stufoase si greu de urmarit, pentru aplicatiile mai.
  3. Reprezentarea algoritmilor prin schema logica. Schema logica reprezinta o modalitate de reprezentare a algoritmilor ce nu depinde de sistemul de calcul, in speta limbajul de programare sub care urmeaza a fi introdus programul aferent acestuia. Acest mod de reprezentare a algoritmilor presupune utilizarea unor semne conventionale pentru.
  4. Reprezentarea algoritmilor: Scheme logice. Limbaj pseudocod. Reprezentarea algoritmilor După etapa de analiză a problemei în care s-au stabilit datele de intrare şi cele de ieşire, urmează etapa de elaborare a algoritmului. Acesta trebuie reprezentat într-un mod inteligibil. Întrebarea este cum putem s
  5. atorul: arata inceputul (START) sau sfarsitul ( STOP ) unui algoritm. b)operatie intrare/iesire. c) operatie de decizie. d) bloc de prelucrare ( executie ) e) conector. g) inceputul unui subalgoritm. h) apelul unui subalgoritm. Analiza algoritmilor, algoritmi de.

Reprezentare grafica •nu apar forme noi •apar blocurile corespunzătoare •blocului decizional •secvenţa •sunt aranjate astfel încât •prima dată să se execute condiţia •apoi dacă este adevărată, pe ramura A să avem secvenţa •pe urmă să revenim în punctul iniţial unde evaluăm condiţia din nou •procesul se repet b) codificarea algoritmilor într-un anumit limbaj de programare. Descrierea unui algoritm pentru rezolvarea unei probleme se poate face prin scheme logice sau într-un limbaj de descriere a algoritmilor, numit şi pseudocod. 2. Scheme logice și limbaj pseudocod Schema logică este un mijloc de descriere a algoritmilor prin reprezentare grafică Reprezentarea algoritmului prin schemă logică şi /sau limbaj pseudocod. 5. Implementarea algoritmului într-un limbaj de programare obţinându-se un program sursă.compilarea programului sursă şi executarea programului obiect pe calculator; 6. Reprezentarea algoritmilor

Reprezentarea algoritmilor - Google Searc

Reprezentarea algoritmilor prin schema logic

În analiza matematică, prin limită a unei funcții într-un punct din domeniul de definiție se înțelege o valoare de care valoarea funcției se apropie oricât de mult atunci când valoarea de intrare (argumentul funcției) se apropie suficient de mult de punctul în care se caută limita.. În limbajul curent, înțelesul obișnuit al termenului limită este acela de graniță. Algoritmii genetici Inspiratie Algoritmii genetici au fost propusi de John Holland in 1973 dupa multi ani de studiere a ideii de simulare a evolutiei. Acesti algoritmi modeleaza mostenirea genetica si lupta Darwiniana pentru supravietuire. Alaturi de alte doua directii: strategiile evolutive si programarea evolutiva, formeaza clasa algoritmilor evolutivi

2. algoritmi. descrierea algoritmilor.complexitat

1. Implementarea algoritmilor pentru citirea, pre-procesarea si vizualizarea datelor satelitare 2. Implementarea si optimizarea metodelor clasice de analiza dedicate studiului turbulentei in plasmele spatiale 3. Implementarea algoritmilor corespunzatori unor metode avansate de analiza de date satelitare 5. Rezultate planificate etap Reprezentarea unor date sub formă de grafice, tabele sau diagrame statistice în vederea înregistrării, prelucrării și prezentării acestora. CS 2. Caracterizarea şi descrierea unor elemente geometrice într-un sistem de axe ortogonale. CG . 2. Utilizarea algoritmilor și a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală Din acest motiv, treptat s-a impus o alta metoda de reprezengtare a algoritmilor: pseudocod-ul. Un astfel de limbaj este un ansamblu de conventii, respectate in mod sistematic, care diferentiaza operatiile permise (denumite si instructiuni) pentru reprezentarea algoritmilor. Subpagini (1): Structura secventiala 1 Introducere in grafica 3D. Pipeline-ul grafic Prezentarea cursurilor pe baza de slide-uri Trasarea algoritmilor pe exemple concrete 2 Transformari si proiectii 3 Reprezentarea obiectelor 3D prin metode de subdivizare 4 Reprezentarea obiectelor 3D prin metode procedurale 5 Algoritmi de eliminare a fetelor ascunse

8.2.6.1. Constructia si reprezentarea grafica a unui arbore binar de inaltime minima 8.3. Arbori binari ordonati 8.3.1. Definitii 8.3.2. Tipul de date abstract arbore binar ordonat 8.3.3. Tehnici de cautare in arbori binari ordonati 8.3.4. Insertia nodurilor in ABO. Crearea arborilor binari ordonati 8.3.5. Suprimarea nodurilo in ABO 8.3.6. metodelor, algoritmilor, proprietăţilor, teoremelor studiate în contexte variate de aplicare. 3.Folosirea terminologiei şi notaţiilor specifice matematicii în situaţii reale şi/sau modelate. 4.Analiza rezolvării unei probleme, situaţiei-problemă în contextul corectitudinii, al simplităţii, al clarităţii şi al semnificaţie Istoric. Definitie Cuvantul algoritm provine de la numele unui matematician arab (Mohammed ibn-Musa al-Khowarizmi) ale carui lucrari au fost traduse in latina sub numele de Algoritmus. Definitia actuala a cuvantului algoritm : Ansamblu de simboluri folosite în matematică și în logică, permițând găsirea în mod mecanic (prin calcul) a unor rezultate • Cunoa şterea algoritmilor utiliza ţi în grafica 3D. 2. Explicare şi interpretare: • Dezvoltarea capacit ăţii de utilizare a oric ărei biblioteci de grafic ă 3D. • În ţelegerea modului de lucru cu oricare aplica ţie grafic ă. • În ţelegerea modului de proiectare al bibliotecilor de grafic ă 3D Rebusuri matematice, aritmogrifuri, reprezentarea pe sistem a punctelor 8. Cubul lui Rubik, cubul francez 9. Puzzle matematic 4 Profesor: Simona Maria Doncila Liceul Demostene Botez Trusesti Matematica distractivă 10

Reprezentarea grafica a deciziei logice g) procedura - reprezintă un algoritm sau un subalgoritm descris în alt loc, pentru care se cunosc datele de intrare; procedura returneaza rezultatele sau face doar anumite prelucrări asupra datelor de intrare. Procedura Ecgr2(a,b,c,x1,x2) Med(a,b) Figura 5.6 Reprezentarea algoritmilor prin schema logica. Schema logica reprezinta o modalitate de reprezentare a algoritmilor ce nu depinde de sistemul de calcul, in speta limbajul de programare sub care urmeaza a fi introdus programul aferent acestuia. Acest mod de reprezentare a algoritmilor presupune utilizarea unor semne conventionale pentru. Reprezentarea grafica, pe o schema logica sau organigrama, a algoritmilor de calcul , a functiilor booleene, a functiilor arborescente si de ciluri, duce la o intelegere mai buna a modului de solutionare, decat daca s-ar exprima in cuvinte Algoritmi si modalitati de reprezentare a datelor. Prelucrarea automata a informatiilor este asigurata de catre calculatoarele electronice. Gestionarea resurselor hard (fizice) ale echipamentelor de calcul electronic se poate realiza prin intermediul a doua tipuri de soft: softul de baza (sisteme de operare, medii de lucru, programe utilitare) si softul de aplicatie

Task14:-reprezentarea nodurilor prin culori; Task15:-reprezentarea laturilor si orientarilor lor prin culori; Task16:-vizualizarea numelui daca se merge cu mouse-ul p un nod si a distantei intre doua noduri daca se merge pe legatura dintre doua noduri; Fiecare membru al echipei a avut de realizat cateva dintre aceste taskuri 1. Implementarea algoritmilor pentru citirea, pre-procesarea si vizualizarea datelor satelitare 2. Implementarea si optimizarea metodelor clasice de analiza dedicate studiului turbulentei in plasmele spatiale 3. Implementarea algoritmilor corespunzatori unor metode avansate de analiza de date satelitare 5. Rezultate planificate etap Reprezentarea grafica a functiilor REPREZENTAREA GRAFICA A FUNCTIILOR I Domeniul de definitie (determinare, interesectii cu axele, calcularea la capete si asimptote) II Derivata intai (rezolvarea ecuatiei f'(x)=0, intervale de monotonie) IIDerivata a doua (rezolvarea ecuatiei f''(x), intervale cu semn constant Etapa 3: Reprezentarea algoritmului Pentru testarea ºi codificarea raþionamentului, acesta trebuie reprezentat într-o formã cât mai simplã ºi uºor de interpretat. Reprezentarea algoritmilor se poate face în schema logicã (reprezentare graficã), în pseudocodsau în limbaj de programare. Etapa 4:Testarea algoritmulu

1.Diagrama de activităţi (activity diagram) - Pentru modelarea procesului de executie a operatiilor in UML se utilizaeaza diagramele de activitati. - Notatia grafica are multe puncte comune cu diagrama de stari. Deosebirea consta in semantica starilor care sunt utilizate pentru prezentarea actiunilor dar nu a activitatilor Utilitatea practica a algoritmilor propuși LL2. Grafica în limbajul R. 4 . Variabile aleatoare discrete. Tabele de distribuție a v.a.d., reprezentarea grafică. Funcția empirică de repartiție. Repartiții clasice discrete. Rezolvarea exemplelor. 4 P3. Variabile aleatoare continue 2. Transformări uzuale în grafica 2D şi 3D. 3. Vizualizarea 3D. 4. Utilizarea algoritmilor de tip raster. 5. Modelarea şi vizualizarea dinamică a corpurilor. 6. Modelarea şi vizualizarea dinamică a curbelor şi a suprafeţelor. 7-9. Creşterea realismului imaginilor - Utilizarea surselor de lumină şi realizarea umbrelor reprezentarea grafica a cardurilor si identifica capacitatile fiecarui card, Perspectica fizica • Modelarea si vizualizarea algoritmilor dispozitivelor de retea si reteaua protocolurilot. • Competetii • Rezolvarea problemelor, depanarea Interfata generala - prezentar

Clasificarea sistemelor si incadrarea sistemelor dinamice

reprezentarea grafica a cardurilor de intindere si identifica capacitatile fiecarui card, Perspectica fizica ofera de asemenea reprezentari geografice, incluzand multiple orase, cladiri si camarute de cablare. Activity Wizard permite utilizatorilor sa realizeze un scenariu utilizand text, o topologie de baza de retea, si pachete predefinite Fig. A1.7. Reprezentarea grafica a evolutiilor operatiilor in analiza statica neliniara 5. PROCESAREA REZULTATELOR Datele de ieşire se referă la:-Încărcarea limită: Factorul limită de încărcare corespunzător colapsului structurii (matrice de rigiditate singulară).-Eforturi: Afişarea în mod text (fişiere .vts,.txt) şi grafic a. 2. Reprezentarea algoritmilor prin scheme logice, pseudocod, programe Java 3. Utilizarea platformei integrate de dezvoltare ECLIPSE Obiectivele specifice: 1. Pentru curs: Elemente avansate de programare cu ajutorul limbajului Java Elaborarea de programe complexe în Java Analiza şi proiectarea algoritmilor cu ajutorul limbajului de programare Jav Construirea si reprezentarea grafica a informatiilor contextuale . Prof.dr.ing. Florea Adina Magda Aplicatie grafica pentru vizualizarea evolutiei algoritmilor genetici . Sl.dr.ing. Pop Florin : 04.11.201

Reprezentarea adecvat ă a datelor cuprinse în enun ţuri matematice 3. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea local ă sau global ă a unei situa ţii concrete 4. =0, reprezentarea grafica prin puncte, simetrie,. Complexitatea algoritmilor relativ la coduri, reprezentarea compacta a mesajelor in vederea transmiterii lor prin diverse canale, permite o analiza asupra eficacitatii metodelor de codificare/decodificare Reprezentarea si interpretarea unor dependente functionale prin tabele, diagrame si grafice - Matematica definitivat 2021. a algoritmilor de calcul formati cu structurile conduitei creative si inventive. cantariri etc.), la reprezentare grafica imagistica (probleme pe baza unor imagini cu concretizarea relatiilor intre marimi prin.

Algoritmi Şi Limbaje De Programar

Algoritmi si scheme logice. Algoritmul constituie baza programarii calculatoarelor. Este alcatuit din totalitatea operatiilor care, executate intr-o anumita ordine, folosind o multime de valori, produc o alta multime de valori. Denumirea de algoritm (al-kharezmi) provine de la numele matematicianului arab Abu Ja'far Mohamed ibn Mûsa al. reprezentarea matricealä a unui proces specific domeniului economic sau tehnic Asocierea unm tabel de date cu reprezentarea matricealä a unui proces Aplicarea algoritmilor de calcul cu matrice in situalii practice Rezolvarea unor sisteme utilizând algoritmi specifici Stnbiliren unor conditii de existentä $/sa a algoritmilor QRD-LSL färá radicali cu o structurä transversalä de filtru FtR numeric Dan Rachieru Securitatea comunica!iilor de date. Vedere generalä . .39 .52 pentru reprezentarea trece-bandã pentru reprezentarea echivaientä în banda de bazä N subpurtätoare Spa!iere cu Af c/7(7_ t) 0 (f) FET rn(t

Realizarea interconectării schemelor bloc de simulare a sistemelor dinamice, a algoritmilor numerici şi a obiectelor grafice 3D în scopul vizualizării şi verificării comportării sistemelor dinamice (tip Simulink 3D Animation sau echivalent). Reprezentarea grafica a rezultatelor simulate. Descrierea modulelor: 1. Modulul tip Aspen. Intervale de numere reale.Reprezentarea intervalelor de numere reale pe axa numerelor reale. Operații cu intervale de numere reale. Enunț. Propoziție. Valoare de adevăr.Predicate. Cuantificatorul universal. Cuantificatorul existențial. Operații logice elementare corelate cu operații și relații cu mulțimi · Expertiza grafica. Reglementarea juridica a expertizei grafice si problemele ce se pot rezolva · Transferul datelor pe Internet · Rutarea datelor in retelele IP · Procese psihosociale. Analiza, prelucrarea si interpretarea datelor · Comparatie intre principalele modele de organizare a datelor · Analiza sistemelor informationale.

elaborare a algoritmilor 7.2 Obiectivele specifice Pentru atingerea obiectvului enunţat se urmăresc următoarele obiective specifice: a) Operaţii asupra listelor dinamice simplu şi dublu înlănţuite; b) Operaţii asupra arborilor binari; c) Reprezentarea în memorie a grafurilor, algoritmi de traversare, căi d Reprezentarea grafica a datelor poate lua si forma unei histograme: Fig. 3.4. Histograma. Utilizarea histogramelor in menţinerea sub control a proceselor; Histogramele se folosesc des in activitatile de menţinere sub control a proceselor pentru a determina daca: Procesul este capabil de a realiza produse care se incadreaza in tolerantele.

Introducere în teoria algoritmilor. Consideraţii generale - tipuri, clasificări, definiţii. Simboluri utilizate în descrierea formală a algoritmilor. Reprezentarea prin pseudocod. Metode, procedee şi etape de elaborare a algoritmilor. Modalităţi şi tehnici de programare. 5. Tipuri de date / 2 ore 2. Implementarea si utilizarea algoritmilor de grafica 3D de bază din nucleul unui sistem grafic 3. Construirea aplicaţiilor grafice într-un limbaj de nivel înalt (C, C++) folosind biblioteci grafice (ex. OpenGL) 4. Implementarea principalelor faze ale secvenţei de transformări grafice, pentru transformarea unei scene de obiecte 3D in. Utilizarea numerelor complexe în grafica bi-dimensională ţii grafice pentru robleme de dinamica sistemelor de uncte materiale Studiul rezonanţei oscilatorului liniar armonic prin simulare grafică Reprezentarea fractalilor prin grafica pe calculator 27. Conf.dr. Cezar Oniciuc Suprafeţe Bezier (MI) Suprafeţe B-spline (MI (accesarea, reprezentarea, manipularea, stocarea şi transmiterea informaţiei) folosind resurse tehnice adecvate, precum şi resurse umane cu abilităţi şi competenţe corespunzătoare. Termenul IT a fost introdus în anul 1958 de • Studiul teoretic al algoritmilor. • Elemente de calcul numeric şi simbolic pachet programe integrat, interfata grafica, mediu WINDOWS. 1. Introducere Lucrarea, respectiv pachetul de programe EQUATIONS, reprezintå o încercare de a cuprinde într-un cadru unitar cât mai multe tipuri de probleme de optimizåri, în general, probleme formalizate într-o ecuatie cäreia i se cautå o solutie

ALGORITMI SI PROGRAMARE

Recapitularea notiunilor elementare. Operatii. Tipuri fundamentale si tipuri derivate de date. Reprezentarea datelor in memorie. Instructiuni de buclare si instructiuni de decizie. Elemente de complexitatea calculului. Conceptul de complexitate a algoritmilor. Elemente de calcul a complexitatii algoritmilor. Functii elementare Analiza complexitatii algoritmilor. Notatii de complexitate (si capacitatea de a combina asemenea Reprezentarea cunostintelor in logica cu predicate si demonstrarea teoremelor Zoea Racovita, Irina Mocanu, Catalin Tudose, Grafica 3D in OpenGL, Ed. Printech 2002, ISBN 973-652-423-X, reeditata in 2003, 2004. 4. Note de curs in format. (3) În cazul algoritmilor ce implica numere aleatorii se pot utiliza numere pseudoaleatorii. (4) Se considera echivalente și alte proceduri de creare a semnăturii, dacă oferă același nivel de securitate certificat de un organism autorizat recunoscut Modul de utilizare a tehnicilor si algoritmilor din domeniul calculului inteligent (calcul neuronal, calcul evolutiv, calcul fuzzy) pentru rezolvarea unor probleme dificile si grad de Tema 2 : Reprezentarea grafica a functiilor de adecvare Rezolvare aplicaţii practice împreună cu studenţii. 2 or

Algoritmi :: Daniela Liliana Nicola

Software pentru prelucrarea si reprezentarea datelor Program pentru analize statistice avansate, procesare a imaginilor, fitare si regresie a curbelor nonlineare : Origin Pro Mediu de dezvoltare, pentru calcul numeric si analiza statistica, ce permite manipularea matricilor, vizualizarea functiilor, implementarea algoritmilor etc. : Matla algoritmilor de lucru specifici proiectãrii tiparelor 11.2.17. Utilizarea corectã în comunicare a vocabularului comun a celui de specialitate 11.2.18. Comunicarea/ A4 cu reprezentarea graficä în vedere frontalä a produsului cäma$ pentru bärbati tiparele executate la scara 1 :5 . 4 Reprezentarea cunoștințelor ⁠(d) și ingineria cunoștințelor ⁠(d) sunt esențiale pentru cercetarea clasică din IA. Unele sisteme expert încearcă să reunească cunoștințe explicite posedate de experți într-un domeniu îngust. În plus, unele proiecte încearcă să strângă cunoștințele de bun simț, cunoscute oamenilor obișnuiți, într-o bază de date care. · Aplicatii practice ale geometriei computationala in grafica pe calculator. 3. Instrumental-aplicative: Utilizarea notiunilor predate la curs in practica.Utilizarea algoritmilor si tehnicilor geometriei computationale in alte domenii ale stiintei: robotica, grafica pe calculator, etc. Studiul si proiectarea de noi algoritmi geometrici.. 4

1.4.3 Reprezentarea numerelor în virgulă fixă 18 1.4.4 Reprezentarea numerelor în virgulă mobilă 18 1.4.5 Reprezentarea numerelor în virgulă mobilă conform standardului IEEE 19 1.5 Întrebări şi probleme 21 Capitolul II PROGRAMARE ŞI ALGORITMI 23 2.1 Introducere 23 2.2 Noţiunea de algoritm 23 2.3 Reprezentarea algoritmilor 2 7.1 Obiectivul general al disciplinei Studiul si experimentarea algoritmilor de grafica fotorealista 3D. Dezvoltarea aplicatiilor de grafica 2D si 3D Acomodarea studenţilor cu metodele si procedeele de modificare si prelucrare a imaginilor şi criterii de optimizare. însuşirea standardelor de calitate privind realizarea produselor multimedi Grafica cu calculatorul. Privire generală asupra sistemelor gr afice. Concepte generale de grafică 3D 1 ore Curs 1,2,3 Modelarea corpurilor solide. Modelarea poligonală. Modelarea CSG. Modelarea octree. Modelarea prin baleiere spaţială. Operaţii booleene cu corpuri 3D. Triangularizarea suprafeţelor. Suprafeţe cvadrice. Reprezentarea. ANEXA nr. 3 la metodologie FIŞA DISCIPLINEI 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei Metode Numerice 2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. Bogdan Dumitrescu, conf. Ion Necoara 2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. Bogdan Dumitrescu, conf. Ion Necoara 2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare examen 2.7 Regimul discipline Software pentru prelucrarea si reprezentarea datelor. Program. pentru analize statistice avansate, procesare a imaginilor, fitare si. regresie a curbelor nonlineare : Origin Pro. Mediu. Mai multe informații. de dezvoltare, pentru calcul numeric si analiza statistica, ce permite. manipularea matricilor, vizualizarea functiilor, implementarea

PEAG QUIZ (Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3) Quiz - GoConq

pentru patrat. Reprezentare grafica. exemplificarea. Evaluarea. 4. Probleme de calcul al unor operatori de interpolare de tip produs si suma booleana pe triunghi. Reprezentarea grafica. Exemple de operatori de interpolare de tip Shepard. Reprezentari grafice. Expunerea, conversatia, exemplificarea. Evaluarea. 5. Exemple si probleme aplicative. Reprezentarea cunoştinţelor 1.2.1. Tipuri de cunoştinţe (relaţionale simple, care se moştenesc, inferenţiale, procedurale) 1.2.2. Clase de metode pentru reprezentarea cunoştinţelor (reprezentări bazate pe logică, reprezentări de tip slot-filler) 1.2.3. Instrumente pentru reprezentarea cunoştinţelor (reguli if-then, cadre, scripturi

Tehnici de optimizare

L1. Notiunea de algoritm. Istoric. Definitie. Cuvantul algoritm provine de la numele unui matematician arab ( Mohammed ibn-Musa al-Khowarizmi) a carui lucrari au fost traduse in latina sub numele de Algoritmus. Ansamblu de simboluri folosite în matematică și în logică, permițând găsirea în mod mecanic (prin calcul) a unor rezultate. Reprezentarea grafica in coordonate polare se face cu functia polar, si se apeleaza cu una din sintaxele urmatoare: polar (theta, rho) sau polar (theta, rho, linie tip) Unde theta si rho sunt vectori, theta fiind unghiul in radiani iar rho reprezinta amplitudinea semnalului respectiv. 50 Reprezentarea grafica in coordonate logaritmice. Exempl Lucrarea de fatã are drept scop prezentarea în mod didactic a operatiilor principale asupra structurilor de date de tip listã, arbore, graf si tabelã de dispersie. De asemenea, sunt prezentate metodele generale de elaborare a algoritmilor, câtiva algoritmi de sortare a vectorilor si câteva exemple de subiecte date la examen Posted on January 21, 2020. by blagazelia. Articol preluat de pe site-ul Universității Tehnice din Cluj-Napoca. În tehnologia prezentului, funcțiile de asistare a conducerii precum Lane Assist și Adaptive Cruise Control (ACC) garantează o siguranță mai mare atunci când se circulă pe autostrăzi sau străzi principale Reprezentarea algoritmilor prin pseudocod O alta forma de descriere a unui algoritm este redactarea într-un limbaj algoritmic denumit si pseudocod. Aceasta forma de descriere nu are la baza un limbaj anume, ci poate fi creata de oricine, cu conditia ca sa contina structuri de baza suficiente pentru a rezolva orice algoritm

Reprezentarea algoritmilor Structura unui algoritm n

Grupuri - Probleme 5. Problema 1: Sa se calculeze compunerea de n ori a legii dintr-un grup. Ecuatia compunerii de 5 ori egala cu x. Solutia ecuatiei compunerii de n ori a legii x. Problema 2: Pornind de la multimea de matrice de un anumit fel, sa se arate ce M si inmultirea este grup. 1-Problema 1 ; 2-Problema 2