Home

Legea calitatii aerului

Legislația națională în domeniul calității aerului înconjurător. Legea Calității Aerului nr. 104/2011. Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. Hotărârea Guvernului nr. 257/2015. Hotărârea Guvernului nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de. Legislaţie naţională. Legea nr. 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător (publicată în Monitorul Oficial nr. 452/28.06.2011) Legea nr. 271/23.06.2003 pentru ratificarea protocoalelor Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, adoptate la Aarhus la. Legea calităţii aerului are ca scop protejarea sănătăţii umane şi a mediului ca întreg prin reglementarea măsurilor destinate menţinerii calităţii aerului înconjurător acolo unde aceasta corespunde obiectivelor pentru calitatea aerului înconjurător stabilite prin prezenta lege şi îmbunătăţirea acesteia în celelalte cazuri

Cookie Duration Description; _ga: 2 years: This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site's analytics report 1 RAPORT PRIVIND CALITATEA AERULUI ÎN ROMÂNIA ÎN ANUL 2014 Evaluarea calității aerului înconjurător este reglementată prin Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător ce transpune Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa şi Directiva 2004/107/CE a Parlamentului European ş Evolutia saptamanala a calitatii aerului. în săptămâna 12-18.04.2021 Read More aprobata prin Legea nr. 233/2002. Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau in considerare si se claseaza. Str. Gr. Gh. Cantacuzino nr. 306, Ploiesti. In cazul in care doriti sa transmiteti o sesizare , mentionam ca aceasta va fi inregistrata cu respectarea prevederilor OG nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata prin Legea nr. 233/2002. Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau in considerare si se claseaza ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în anexa nr.2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător publicat în M. Of. Nr.682 din 08.09.2015, prevede următoarele: Art. 2. Se aprobă lista cu unităţile administrativ-teritoriale întocmită în urma încadrării în regimul d

Monitorizarea calitatii aerului. 1. Compozitia si structura atmosferei. Atmosfera este stratul de gaze care inconjoara Pamantul cu grosimea de 1000 - 3000 km, desi gravitatia se manifesta pana la 40000 km. Pe verticala, in atmosfera se disting mai multe zone: Troposfera: este stratul imediat de langa Pamant cu o grosime de 10 - 12 km in. Reteaua Nationala de Monitorizare a Calitatii Aerului. Rapoarte si informari la nivel national. Informare calitate aer. Buletine calitate aer. Informare lunara calitate aer. Raportare anuala. Rapoarte si informari la nivel european. Planuri si programe Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau in considerare si se claseaza. - Str.Unirii nr.23, Constanta. - Telefon: 0241/546596, 0241/546696, 0241/543717. - E-mail: office [@]apmct.anpm.ro. APM CONSTANȚA Anunt public referitor initiere PLAN DE MENTINERE A CALITATII AERULUI IN JUDETUL COVASNA ANUNȚ PUBLIC Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna în conformitate cu prevederile HG 257/15.04.2015, art.35 informează publicul asupra iniţierii de către Comisia.. Read More About Anunţ public privind dezbaterea publică a propunerii de elaborare a Planului de mentinere a calitatii aerului » By APM Cluj 14/08/2019 14/08/2019 Anunt public privind elaborarea propunerii de Plan pentru mentinerea calitatii aerului aprobata prin Legea nr. 233/2002. Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute.

Sediu: Bd.Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464,jud.Bihor Telefon: 0259 444590, Fax: 0259 406588, e-mail: office[@]apmbh.anpm.ro In cazul in care doriti sa transmiteti o sesizare, mentionam ca aceasta va fi inregistrata cu respectarea prevederilor OG nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata prin Legea nr. 233/2002. Petitiile anonime sau cele in care nu. PMB in actualul context si tinand cont de aplicarea cerintelor europene privind evaluarea si gestionarea calitatii aerului, transpuse in legislatia nationala prin Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, Ministerul Mediului, Ministerul Sanatatii, Ministeru Calitatea aerului ambiental în judeţul Sălaj. Plan de mentinere a calitatii aerului pentru perioada 2018-2022 Plan de menţinere a calităţii aerului 2014-2020 APM Sălaj monitorizează calitatea aerului în... Read More. About Calitatea aerului ambiental în judeţul Sălaj. ». By APM Sălaj 29/09/2010 08/10/2018 Calitatea aerului ambiental. Protecţia mediului constituie o prioritate a dezvoltării economico-sociale are ca scop obţinerea unui mediu curat şi sănătos care să nu afecteze posibilităţile de dezvoltare a generaţiilor... Read More. About Calitatea aerului ambiental. ». By APM Brăila 14/10/2010 14/10/2010

Calitate Aer Legislația național

În data de 25 februarie 2021 a fost adoptată Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 37 privind Aprobarea Planului de Menținere a Calității Aerului în județul Alba 2021-2025 [ link ] Read More. About Hotararea Consiliului Judetean Alba nr.37/25.02.2021privind Aprobarea Planului de Menținere a Calității Aerului în. 4 Y:\300\2020\HOTARARI\24238\24238 - redactat (ro).docx d) menţinerea calităţii aerului acolo unde aceasta corespunde standardelor privind calitatea aerului atmosferic stabilite în anexa nr. 2 şi îmbunătăţire Legislaţia în domeniul aerului în Europa. Poluarea atmosferică nu este aceeași peste tot. În atmosferă sunt eliberaţi poluanţi diferiţi, dintr-o mare varietate de surse. Odată ajunși în atmosferă, aceștia se pot transforma în poluanţi noi și se pot răspândi în toată lumea. Conceperea și punerea în aplicare a unor.

Legislaţie-Calitatea aerului-Legislaţie naţională

Evolutia calitatii aerului in februarie 2011 Read More About aprobata prin Legea nr. 233/2002. Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau in considerare si se claseaza. - A.P.M. Sibiu, CF: 5798567, str. Hipodromului 2A, CP 550360, Sibiu. Proiectul legii privind calitatea aerului atmosferic vine să înlocuiască Legea privind protecția aerului atmosferic, adoptată în 1997. Acesta este constituit din 9 capitole (43 articole) și 8 anexe. Proiectul de Lege a calității aerului atmosferic urmează a fi supus dezbaterilor în plenul Legislativului II) Indicatori si legislatie de mediu Legea calitatii aerului Legea calitatii aerului are ca scop protejarea sanatatii umane si a mediului ca intreg prin reglementarea masurilor destinate mentinerii calitatii aerului inconjurator acolo unde aceasta corespunde obiectivelor pentru calitatea aerului inconjurator stabilite prin prezenta lege si.

Calitatea Aerului Ministerul Mediulu

2.Reglementari legislative privind calitatea factorilor de mediu Factorul de mediu aer: Prevederile legale in domeniul calitatii aerului au ca scop reglementarea activitatilor care afecteaza sau care pot afecta calitatea atmosferei, direct sau indirect, desfasurate de personae fizice si juridice, si strategia nationala in domeniu, si urmaresc. read more about program de gestionare a calitatii aerului pentru indicatorul de calitate pm10 in judetul dambovita 2010-2012 » By APM Dâmboviţa 08/10/2010 18/12/201 Evolu tia calitatii aerului martie 2012 Read More About Evolutia calitatii aerului martie 2012 » By APM Arad 12/04/2012 12/04/201 Plan de Mentinere a Calitatii Aerului in Municipiul Bucuresti 2018-2022. Plan de Mentinere a Calitatii Aerului in Municipiul Bucuresti 2018-2022; Raport anual privind stadiul realizarii masurilor din P.M.C.A 2018; Raport anual privind stadiul realizarii masurilor din P.M.C.A 2019; Studiul de calitate a aerului pentru Municipiul Bucurest Planul de mentinere a calitatii aerului in judetul Caras-Severin, 2020-2024 HCJ CS nr.124/22.04.2021 P.M.C.A. 202-2024 Planul de menținere a calității aerului in judetul Caraș-Severin-avizat Anunt privind dezbaterea publica privind propunerea de plan de..

Calcularea indexului calității aerului (AQI) Indicele calității aerului se bazează pe măsurarea particulelor în suspensie ( PM 2.5 și PM 10), a ozonului ( O 3), dioxidul de sulf ( SO 2) și emisiile de monoxid de carbon (CO).Majoritatea posturilor de pe hartă monitorizează atât datele PM 2.5 și PM 10 , dar există puține excepții în care numai PM 10 este disponibil Prevederile legale in domeniul calitatii aerului au ca scop reglementarea activitatilor care afecteaza sau care pot afecta calitatea atmosferei, direct sau indirect, desfasurate de personae fizice si juridice, si strategia nationala in domeniu, si urmaresc asigurarea dreptului fiecarei personae la un mediu de calitate Dintre indicatorii specifici pentru evaluarea calităţii aerului pentru care se stabilesc aceste valori relevanți sunt: oxizii de azot, dioxidul de sulf, monoxidul de carbon, particulele în suspensie (PM 10, PM2.5.), compuşii organici volatili (în special benzen), amoniacul, ozonul. Legea 104/2011 - Valoarea limit. 4. Legea cu privire la resursele naturale, nr.1102-XIII din 6 februarie 1997; 5. Legea privind accesul la informaţie, nr.982-XIV din 11 mai 2000. Gradul de poluare a aerului a fost supus aprecierii după mărimea concentraţiilor medii conform CMAmd, iar calitatea aerului s-a caracterizat prin indicele complex al poluării atmosferei - IPA 19 Directiva privind calitatea aerului înconjurător se referă exclusiv la calitatea aerului exterior; prin urmare, calitatea aerului interior nu face parte din sfera auditului Curții. Directiva include, de asemenea, dispoziții și valori-limită de emisii cu scopul de a proteja vegetația, precum și pentru a reglementa concentrațiile de.

Legea nr. 265/2006. Legea nr. 655/2001 pentru aprobarea O.U.G nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei; H.G. nr. 731/2004 privind adoptarea Strategiei Naţionale privind Protecţia Atmosferei; H.G. nr. 543/2004 privind elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului Judetul Tulcea se incadreaza in regimul de gestionare II a ariilor din zone si aglomerari privind calitatea aerului, iar Consiliul Judetan Tulcea este autoritatea administratiei publice competanta se initieze elaborarea unul Plan de mentinere a calitatii aerului. conform prevederilor art. 21 si art. 54 din Legea nr. 104/15.06.2011 si aleart . 34 din HG nr. 25715.04.2015 Proiect de hotarare privind masuri concrete de imbunatatire a calitatii aerului in municipiul Bucure,ti Potrivit art. 7, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Anunful referitor Ia elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus I

Legislație privind calitatea aerului » Aerlive Aerlive

 1. Deoarece există depășiri frecvente și cu mult peste limite ale normelor de poluare acceptate, legislativul din țara noastră a aprobat legea care permite autorităților, sancționarea persoanelor juridice și fizice care poluează olfactiv.. Legea 123/2020, care aduce modificări Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului impune obligații atât.
 2. În conformitate cu cu prevederile art. 63 din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş întocmeşte anual Rapoarte privind calitatea aerului, care sunt puse la dispoziţia publicului prin publicare pe site-ul nostru
 3. Parlamentul României a aprobat, în 15 iunie a.c., Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. Legea a fost publicată în Monitorul oficial nr. 452 din 28 iunie şi este în vigoare de la 1 iulie 2011
 4. Acest proiect trateaza Protectia calitatii aerului in zone cu trafic intens. Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier docx de 18 pagini.. Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte
 5. Ministerul Mediului - prin Reteaua Nationala de Monitorizare a Calitatii Aerului (RNMCA) asigură monitorizarea calității aerului înconjurător prin cele 148 de stații distribuite pe toată suprafața României, iar informarea publicului se face pe site-ul www.calitateaer.ro. Publicată în M. Of. nr. 280 din 27.04.2015
 6. Legislaţia în domeniul aerului în Europa. Poluarea atmosferică nu este aceeași peste tot. În atmosferă sunt eliberaţi poluanţi diferiţi, dintr-o mare varietate de surse. Odată ajunși în atmosferă, aceștia se pot transforma în poluanţi noi și se pot răspândi în toată lumea. Conceperea și punerea în aplicare a unor.
 7. studiu pentru elaborarea . planului de meninere a calitii aerului n judeul dmbovia . 1 . cuprins . 1. date generale..

Raport Privind Calitatea Aerului În România În Anul 201

Consiliul Județean Bacău, în calitate de autoritate responsabilă cu elaborarea Planului de Menţinere a Calităţii Aerului, conform prevederilor art. 21, alin. (2), lit. a) din Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și în baza baza art. 34 alin a) din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, în baza art. 41 alin. (1) din Hotărârea nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului, anunță publicul despre elaborarea Planului de. Legea privind protecţia mediului înconjurător, nr.1515-XII din 16 iunie 1993; 2. Legea privind protecţia aerului atmosferic, nr.1422-XIII din 17 decembrie 1997; 3. Legea cu privire la activitatea hidrometeorologică, nr.1536-XIII din 25 februarie 1998; 4 In vederea gestionarii calitatii aerului inconjurator, pentru dioxid de sulf, dioxid de azot, oxizi de azot, particule in suspensie, respectiv PM10 si PM2,5, plumb, benzen, monoxid de carbon, arsen, cadmiu, nichel, benzo(a)piren, in fiecare zona sau aglomerare se delimiteaza arii care se clasifica in regimuri de gestionare in functie de. Read More About Evolutia Calitatii Aerului 2016 » By APM Buzău 17/04/2018 24/09/2019 Evolutia Calitatii Aerului 2017 aprobata prin Legea nr. 233/2002. Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau in considerare si se claseaza

Calitatea aerului - ANP

Evolutia calitatii aerului septembrie 2018. descarca Read More aprobata prin Legea nr. 233/2002. Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau in considerare si se claseaza.-Agentia pentru Protectia Mediului Calarasi Adresa: Sos. Chiciu Nr.2 Calarasi Jud Calitatea aerului. Calitatea aerului inconjurator. Cadru legislativ. Reteaua Nationala de Monitorizare a Calitatii Aerului. Rapoarte si informari la nivel national. Informare calitate aer. Buletine calitate aer. Informare lunara calitate aer. Raportare anuala Buletin lunar privind evolutia calitatii aerului in judetul Mures luna august 2013. aprobata prin Legea nr. 233/2002. Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau in considerare si se claseaza. str. PODENI nr. 10, Tirgu-Mures,jud. Mures, 54025 În baza atribuţiilor conferite de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Consiliul Judeţean Tulcea, anunţă publicul interesat asupra definitivării Planului de mentinere a calitatii aerului , propus a se realiza în judeţul Tulcea

Monitorizarea calitatii aerului - rasfoiesc

Legea 544-2001 Proiecte Finanțări nerambursabile - L.350/2005 aprobarea Raportului anual privind stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul de Menţinere a Calităţii Aerului, judeţul Dâmboviţa, 2019-2023. Hotarare Raport Anual Plan de Mentinere a Calitatii Aerului. Planului de Menţinere a Calităţii Aerului în judeţul. semnificativ asupra calitatii aerului si asupra climei. - Filtrarea aerului va avea un impact pozitiv asupra calitatii aerului si neutru asupra climei. - Nivelurile de concentratii in aerul ambiental in afara limitelor perimetrului acestuia se vor situa sub valorile limita, indiferent de intervalul de mediere Read More About Reteaua Nationala de Monitorizare a Calitatii Aerului » By APM Iaşi 01/09/2010 24/06/2021 Navigare rapida Evolutia lunara a calitatii aerului - 2019. - Evolutia calitatii aerului in luna decembrie 2019 - Evolutia calitatii aerului in luna noiembrie 2019 - Evolutia calitatii aerului in luna octombrie 2019 - Evolutia calitatii... Read More. About Evolutia lunara a calitatii aerului - 2019 Legislatia nationala privind calitatea aerului - Legea 104/20011 privind calitatea aerului inconjurator si HG 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de actiune pe termen scurt şi a planurilor de mentinere a calitatii aerului

Incepand cu 01.01.2020, Primaria Municipiului Bucuresti a decis restrictionarea traficului pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mica de 5 tone. Astfel, traficul este restrictionat zilnic, de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor legale, in intervalul 07.00-22.00. Restrictiile se aplica, dupa cum urmeaza: Masinile electrice, hibride sau cu norma de poluare Euro 5 si [ Evolutia Calitatii Aerului - 2020 - Informari. aprobata prin Legea nr. 233/2002. Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau in considerare si se claseaza. - str. Sfântul Sava de la Buzău, nr.3, Buzău, cod poștal 120018. (fostă Democrației, nr

EVOLUTIA CALITATII AERULUI IN LUNA SEPTEMBRIE 2017 Read More About aprobata prin Legea nr. 233/2002. Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau in considerare si se claseaza. Calea Dorobanţilor nr.99, Cluj-Napoca. Descarca proiectul cu titlul Imbunatatirea calitatii aerului prin dezvoltarea strategiilor de mediu si a infrastructurii in transportul rutier din Sectorul 3 pentru doar 6 euro (Card Bancar / SMS / PayPal). Proiect complet, gata facut Raport preliminar privind calitatea aerului înconjurător în județul Sălaj, pentru anul 2020 Raport preliminar privind calitatea aerului înconjurător în județul Sălaj, pentru..

Prin insasi natura sa aerul, ca element al mediului inconjurator, nu este influentat de organizarea administrativ-teritoriala a comunitatilor umane si, in consecinta, degradarea calitatii aerului, se rasfrange asupra unor arii geografice vaste, fenomenul poluarii atmosferice devenind o problema globala ce impune o cooperare si rerglementare. Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului Evaluarea si Gestionarea Calitatii Aerului - EGCA Legea-104/2011 privind calitatea aerului inconjurator Hotarirea Guvernului 806/2016 privind modificarea unor anexe din Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurato Legea nr. 265/2006. Legea nr. 655/2001 pentru aprobarea O.U.G nr. 243/2000 privind protectia atmosferei; H.G. nr. 731/2004 privind adoptarea Strategiei Nationale privind Protectia Atmosferei. H.G. nr. 543/2004 privind elaborarea si punerea în aplicare a planurilor si programelor de. gestionare a calitatii aerului

PMB ,Masurile privind calitatii aerului si protejarea

 1. Consecutiv, conținutul Planului nu își atinge obiectivul, iar Primăria trebuie să îmbunătățească PICA pentru a îndeplini cerințele legale prevăzute în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător - care transpune Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea aerului.
 2. Vineri, 11 Septembrie 2020 - Catalin Miron, candidatul ALDE pentru functia de primar al municipiului Radauti, spune ca sanatatea locuitorilor acestui oras depinde de calitatea aerului pe care-l respira zilnic. Or, in acest moment, desi sunt suspiciuni intemeiate ca in Radauti exista multa poluare, nu exista nici macar o statie de monitorizare a calitatii aerului
 3. Informare privind evolutia calitatii aerului in luna ianuarie 2018 Informare privind evolutia calitatii aerului in luna februarie 2018 Informare privind evolutia calitatii aerului in... Read More About Raportari lunare calitate aer pentru anul 2018
 4. Din cauza unor defectiuni tehnice hardware, portalul public www.anpm.ro a fost redirectionat temporar catre portalul vechi ANPM, www-old.anpm.ro. Pana la remedierea defectiunilor hardware, informatiile de mediu vor fi postate pe portalul www-old.anpm.ro, urmand ca acestea sa fie transferate ulterior pe portalul public www.anpm.ro.Pentru accesarea informatiilor de mediu aferente APM urilor.
 5. Read More About Anunt public privind initierea Planului de Mentinere a Calitatii Aerului » By APM Alba 01/02/2016 01/02/2016 Drepturile cetatenilor prinind accesul la informatii de inters public, formulare. DREPTURILE CETĂŢENILOR LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC Legislatia privind accesul cetatenilor la informatiile de interes public.
 6. -HG 731/2004 pentru aprobarea strategiei nationale privind protectia atmosferei are ca scop crearea cadrului necesar pentru dezvoltarea si implementarea unui system integrat de gestionare a calitatii aerului, efficient d.p.d.v. economic. Obiective ale strategiei nationale:-mentinetea calitatii aerului;-imbunatatirea calitatii aerului
 7. Programe/Programe integrate de gestionare a calitatii aerului Reteaua Nationala de Monitorizare a Calitatii Aerului valorile limită impuse prin Legea 104/2011 având scopul de a evita, preveni şi reduce efectele nocive asupra sănătăţii umane şi a mediului în întregul său. a aerului conform Ordinului MMGA 1095/2007 pentru.

Rapoarte anuale de evaluare a calitatii aerului - ANP

În situația în care doar pentru un singur poluant se depăşeşte valoarea limită prevăzută în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, așa cum s-a întâmplat acum la Călărași, se întocmește un plan de calitate, iar în cazul în care pentru același areal se depăşesc valorile limită pentru doi sau mai. Descriere: Obiectivul contractului îl reprezinta elaborarea unui studiu in conformitate cu caietul de sarcini atasat si cu Legea 104/2011 si HG 257/2015 privind calitatea aerului in judetul Brasov. Studiul va sta la baza elaborarii Planului de Mentinere a Calitatii Aerului in Judetul Brasov. Text integral La influenta antropica asupra calitatii aerului din judet se adauga si efectele naturale datorate climei secetoase, vanturilor de intensitate medie si mare, fenomenului de eroziune avansata specific lantului hercinic si solului de tip loess. Structura retelei AUTOMATE de monitorizare a calitatii aerului

Judeţul Arad se încadrează în regimul de gestionare II a ariilor din zone şi aglomerări privind calitatea aerului, iar Consiliul Judeţean Arad este autoritatea administraţiei publice competentă să iniţieze elaborarea unui Plan de menţinere a calităţii aerului, conform prevederilor art. 21 şi art. 54 din Legea nr. 104/15.06.2011.

Legea calitatii in constructii: noi propuneri legislativeCJ Olt » Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă BalșPrezentare - Cj Arges

Legislaţia în domeniul aerului în Europa — Agenţia

Informare lunara calitate aer - ANP

Video: Poluarea aerului din lume: Indicele calității aerului în

Curs Autoepurarea Apelor