Home

Model card legitimatie parcare persoane cu handicap

Autovehiculul care transporta o persoana cu handicap posesoare de card-legitimatie beneficiaza de parcare gratuita. UPDATE: Legea nr. 193/2015 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 518 din 13 iulie 2015 si va intra in vigoare. Persoanele cu handicap, în conformitate cu Legea nr. 448/2006 republicată, cu modificările si completările ulterioare, H.G. nr.268/2007 şi Ordinul nr. 223/2007, sunt acele persoane cărora, datorită unor afecţiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilităţile de a desfăşura în mod normal activităţi cotidiene, necesitând. Dacă aveți mobilitate redusă din cauza unui handicap, ați putea solicita, în țara dumneavoastră de reședință, un tichet de parcare pentru persoanele cu handicap, care ar trebui să fie recunoscut în toate țările din UE. Atunci când călătoriți în străinătate, acest tichet de parcare ar trebui să vă ofere acces la o serie de. Legea nr. 448 / 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Cerere eliberare card-legitimatie parcare gratuita pentru persoane cu dizabilitati.pdf Înapoi la Probleme / tipizate / lămuriri - Direcţia de Asistenţă Social

Card-legitimatie pentru parcare gratuita - Pro Stem Cel

Legitimatia-card De Parcare Gratuita Pentru Persoanele Cu

Serviciul Prestații Persoane cu Handicap (SPPH) Contact: Bd. Mareșal Averescu nr 17, Pavilion B, cam 3; Telefon: 021.222.76.22 sau 021.223.41.94/97/ int.123 sau 247. 2020 noua legitimatie handicap aditivi angajare asistent personal asistent personal AUCI cardul de sanatate centre rezidentiale comisie controalele oftalmologice gratuite depresie discriminare dizabilitate Dr. LIBERATORI Massimo drepturile adultilor cu handicap drepurile angajatului DSP E112 familie grad grad handicap hamdicap handicap handicap. Ești o persoană cu handicap? Află cum obții cardul pentru parcare gratuită. De Alexandru Boariu , Joi, 03 septembrie 2015, 17:03. Potrivit Legii nr. 448/2006, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele cu handicap, indiferent de gradul de încadrare, beneficiază de parcarea gratuită a autoturismului personal atât în. Anexa nr.1 la H.C.L. nr.6 /30.01.2019 REGULAMENT PRIVIND ELIBERAREA CARDULUI _ LEGITIMATIE DE PARCARE GRATUITA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP in condiliile art. 65 alin.(1) - (a) din Legea nr.448/2006, privind privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, ale art.40 din H.G. nr. 26812007, pentru aprobarea Normel

Card-legitimație pentru loc de parcare gratuit. În vederea eliberării Cardului-legitimație, solicitantul va depune la Direcția de Asistență Socială Negrești, următoarele acte: documente doveditoare privind reprezentantul legal al persoanei cu handicap - actul de curatelă/hotărâre judecătorească (dacă este cazul); cardul. (2) Persoanele cu handicap sau reprezentantii legali ai acestora, la cerere, pot beneficia de un card-legitimatie pentru locurile gratuite de parcare. Autovehiculul care transporta o persoana cu handicap posesoare de card-legitimatie beneficiaza de parcare gratuita

Tichetul european de parcare pentru persoanele cu handicap

modelului card-legitima ţie de parcare pentru persoanele cu handicap, cuprins in anexa nr. 1, ce face parte integrant ă din prezenta hot ărâre. Art.2 Se aproba modelul cardului-legitimatie de parcare pentru persoane cu handicap cunform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare DIRECȚIA EDILITARĂBiroul Transport și Siguranța CirculațieiActe necesare pentru eliberarea cardurilor-legitimație pentru locurile gratuite de parcare pentru persoanele cu handicap Eliberarea acestor carduri-legitimație se face în baza prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, și. partea din dreapta fata va contine de asemenea afirmatia Card-legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap, precum si cuvintele Model al Comunitatii Europene in limba romana si ca fundal codul distinctiv al Romaniei: RO, incercuit de inelul celor 12 stele simbolizand Uniunea Europeana Cerere pentru card - legitimatie pentru locuri gratuite de parcare-persoane cu handicap - Primaria Municipiului Constanta Descriere procedură Prezenta procedura reglementeaza modul de de obtinere a cardului - legitimatiei pentru locuri gratuite de parcare in cadrul Primariei Municipiului Constant Eliberarea Cardului - Legitimaţie pentru Persoanele cu Handicap Grav sau Accentuat. Actele solicitate în copie, însoţite de cele în original, vor fi verificate pentru conformitate de către funcţionarii compartimentului parcări, după care se vor depune la registratura instituţiei. Cardul - legitimaţie se eliberează solicitantului, la.

Cadrul legislativ al Codului Rutier cu privire la spațiile de parcare destinate în exclusivitate persoanelor cu dizabilități se referă nu doar categoriei de persoane cu nevoi speciale deținătoare a unui carnet de conducere, ci și acelei categorii de persoane cu dizabilități care nu au în posesie un autoturism și nici a unui permis de conducere dar care în ciuda acestui lucru se. In plus, persoanele care au dreptul sa parcheze pe locurile destinate persoanelor cu handicap trebuie sa afiseze la loc vizibil o legitimatie (card) de parcare eliberata de autoritatile locale care ii acorda acest drept altfel risca sa li se ridice masina chiar daca au dreptul sa parcheze in acel loc. art. 100- L448/200

Eliberarea cardului legitimaţie de parcare pentru

 1. AL MODELULUI CARD - LEGITIMAŢIE DE PARCARE PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP . Art.1. Prezentare. Persoanele cu handicap, în conformitate cu Legea nr. 448/2006 republicată, cu modificările si completările ulterioare H.G. nr.268/2007 şi Ordinul nr. 223/2007, sunt acele persoane cărora
 2. CARD LEGITIMATIE PENTRU PARCARE GRATUITĂ Serviciul Autoritate Tutelară, Asistență Persoane cu Handicap, gestionează și acordarea cardurilor legitimație pentru parcare gratuită pentru persoanele cu handicap mediu, accentuat si grav, conform Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată.
 3. tit, precizează că persoanele cu handicap sau reprezentanții legali ai acestora, la cerere, pot beneficia de card-legitimație pentru locurile gratuite de parcare. Autoturismul care transportă o persoană cu handicap posesoare de card-legitimație beneficiază de parcare gratuită.
 4. 1.eliberarea unui card - legitimaţie pentru locurile gratuite de parcare ; 2.repartizarea unui loc gratuit de parcare cât mai aproape de domiciliu , în spaţiile de parcare ale domeniului public, pentru autoturismul personal, înregistrat la adresa de domiciliu
 5. bord, nu inlocuiesc acest card - legitimatie de parcare. Cu masina ridicata Odata cu intensificarea activitatii masinii de ridicat masinile parcate neregulamentar, numarul celor care s-au trezit cu masina luata pe sus pentru ca au parcat ilegal a crescut, iar intre ei s-au numarat si persoane cu handicap care nu aveau acest card

IE DE PARCARE PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP . Art.1. Prezentare. Persoanele cu handicap, în conformitate cu Legea nr. 448/2006 republicat i Ordinul nr. 223/2007, sunt acele persoane c. - afirmatia Acest card-legitimatie indrept. modelului card-legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap, prezentat în anexa, ce face parte integrantä din prezenta hotärâre. pentru persoane cu handicap se suportä din bugetul local. Art. 3. — interesate. Serviciul de contabilitate asigurä ducerea la îndeplinire a prezentei hotärâri a) Card - legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap - document în format unic eliberat de către autoritatea publică locală care dă dreptul de parcare gratuită autovehiculelor care transportă persoane cu handicap; b) Persoane cu handicap: - acele persoane cărora mediul social nu e adaptat deficiențelor lor fizice.

(9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap poate fi descărcat aici. Modelul de cerere pentru decontarea carburantului în baza art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap poate fi descărcat aici Buna ziua! Daca o persoana detine certificat de handicap, fiind inclus in gradul de handicap grav cu asistent personal, se poate face o schimbare a locului de parcare, unde poate exista mai mult spatiu intre autoturisme pentru a parca sau a scoate autoturismul din parcare cu mai multa usurinta, dar si pentru a avea spatiul necesar (cel dintre cel dintre autoturisme) pentru ca persoana cu. Get Your Official USGA Handicap Recognized in All Southern CA Tournaments. Save $10 With Coupon Code: GHI Cerere eliberare card-legitimatie pentru parcare pentru persoane cu handicap. 2 martie 2021. Prev Acte necesare pentru acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap. Next Notificare preemptori 02.03.2021. Caută după: Avertizări meteo. Nu sunt avertizari meteo ! Servicii sociale existente în comunitate Harta. Contacte utile. , ap. , sunt persoana cu handicap/reprezentant legal al persoanei cu handicap _____cu domiciliul in Cluj-Napoca, str.___, nr.,ap._____, va rog sa imi eliberati cardul-legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap, conform legislatiei in vigoare.Anexez prezentei: - copie certificat de incadrare in grad de handicap; - copie act de.

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr

Card Parcare Persoane cu Handicap - Serviciul Public

 1. a) Card - legitimație de parcare pentru persoanele cu handicap - document în format unic eliberat de către autoritatea publică locală care dă dreptul de parcare gratuită autovehiculelor care transportă persoane cu handicap; b) Persoane cu handicap - acele persoane cărora mediul social nu e adaptat deficiențelor lo
 2. a) Card - legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap — document în format unic eliberat de cätre autoritatea publicä localä care dä dreptul de parcare gratuitä autovehiculelor care transportä persoane cu handicap; b) Persoane cu handicap: - acele persoane cärora mediul social nu e adaptat deficientelor lor fizice
 3. facilitati persoane cu handicap. Marti la ora 8,30 intru cu autoturismul fiicei mele , posesoare de card legitimatie pentru locuri gratuite de parcare ( fiica mea este persoana cu handicap grav ) , in curtea Aeroportului Cluj . Cu o zi inainte solicit informatii la Aeroport ( vorbesc chiar cu operatoarea de la cabina de parcare ) si mi se.
 4. Cerere adeverință cu dovada de spațiu necesar depozitării vehiculului în cazul radierii. Cerere eliberare legitimație card parcare pentru persoane cu handicap. Cerere înregistrare vehicule nesupuse înmatriculării. Cerere permis liberă trecere. Documente necesare înregistrării vehiculelor nesupuse înmatriculări
 5. 14. Acte necesare pentru efectuarea anchetei sociale in vederea angajarii ca asistent personal pentru persoane cu handicap - Cerere tip 11 - Certificatul de incadrare in gradul de handicap grav eliberat de catre Comisia de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Mures - Buletinul/Carte de identitate al persoanei cu handicap gra
 6. Eliberarea acestor carduri-legitimație se face în baza prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 1. Listă documente necesare: cerere ; copie a certificatului de.

Solicitarea pentru eliberarea unui Card-legitimatie pentru locurile gratuite de parcare se depune la CAS, (insotita de 2 fotografii 3×4 cm, copie bulletin, copie certificate incadrare in grad de handicap), de unde se elibereaza cardul. Inregistrarea se face in registrul special pentru Card-legitimatie pentru locurile gratuite de parcare CAPITOLUL IV Accesibilitate. Art. 65 (1) În spaţiile de parcare de pe lângă clădirile de utilitate publică, precum şi în cele organizate vor fi adaptate, rezervate şi semnalizate prin semn internaţional cel puţin 4% din numărul total al locurilor de parcare, dar nu mai puţin de două locuri, pentru parcarea gratuită a mijloacelor de transport pentru persoane cu handicap OBTINERII UNUI CARD - LEGITIMATIE PENTRU LOCURILE GRATUITE DE PARCARE - PERSOANE CU HANDICAP Legea nr.448/2006 H.G. nr.268/2007 In vederea eliberärii Cardului-legitima!ie, solicitantul va depune la Primäria orasului lernut, urmätoarele documente: -cerere; -copie B.l / C.I.; -copie de pe ecrtificatul de încadrare în grad de handicap, î

Cerere pentru eliberare card legitimatie persoane cu handica

Cardul-legitimație de parcare va avea același termen de valabilitate cu al certificatului de încadrare în grad de handicap; cardul-legitimatie va fi afișat în partea din față a autovehiculului, astfel încat să poată fi vizibile următoarele informații: termen de valabilitate, emitent, serie și număr card (Anexa nr. 3 - față card) Persoanele cu handicap sau reprezentanții legali ai acestora, la cerere, pot beneficia de un card-legitimație pentru locurile gratuite de parcare. Autovehiculul care transportă o persoană cu handicap posesoare de card-legitimație beneficiază de parcare gratuită. Modelul cardului-legitimatie va fi stabilit in normele metodologic MODELULUI CARD - LEGITIMATIE DE PARCARE PENTRU. PERSOANELE CU HANDICAP. Art.1. Prezentare, Persoanele cu handicap, in conformitate cu Legea nr.448/2006 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, H.G. nr.268/2007 si Ordinul nr.223/2007, sunt acele personae carora, din cauza unor afectiuni fizice, mentale sau senzoriale, le. Copiii şi adulţii cu handicap beneficiază de Cardul European pentru dizabilitate, dacă deţin certificat de încadrare în grad de handicap, în termen de valabilitate. Documentul este eliberat, la cerere, de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Dolj Sunteți aici: Home Primaria Directia de asistenta sociala Birou - Beneficii sociale Card Legitimatie de Parcare Hotarari HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim taxi și a serviciului de transport în regim de închiriere pe raza orasului Aleş

persoanelor cu handicap, republicată în anul 2008, cu modificările ulterioare, cu privire la eliberarea cardului-legitimație pentru locurile de parcare gratuite. (2) Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora mediul social, neadaptat deficiențelor lor fizice, senzoriale, psihice și/sau asociate le împiedic a) cuvintele Card-legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap scrise cu majuscule în limba româna; dupa un spatiu adecvat, cuvintele Card-legitimatie de parcare vor fi scrise cu caractere mici în celelalte limbi ale Uniunii Europene; b) cuvintele Model al Comunitatii Europene în limba româna - scutire impozit pt mijloacelor de transport care apartin persoanelor cu handicap locomotor si sunt adaptate pt handicapul acestora - persoane cu handicap sau reprezentantii acestora pot beneficia, la cerere, de 1 card legitimatie pt locurile gratuite de parcare. Casa judeteana de pensii - bilete de tratamen

Persoanele cu handicap sau reprezentantii legali ai acestora, la cerere, pot beneficia de un card-legitimatie pentru locurile gratuite de parcare. Conform datelor primite situatia locurile de parcare raportate la numarul locurilor de parcare alocate persoanelor cu handicap este urmatoarea Bine ați venit! Autentificați-vă in contul dvs. numele dvs de utilizator. parola dv Legitimaţie de parcare gratuită pentru persoanele cu handicap Potrivit Legii 448 din 2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, acestea, sau reprezentanţii legali ai acestora, la cerere, pot beneficia de un card-legitimaţie pentru locurile gratuite de parcare, în baza căruia beneficiază de parcare gratuită, iar eliberarea cardurilor se face de către autorităţile.

Acte necesare pentru eliberarea rovinietelor catre persoane cu dizabilități. 1.Cerere persoanei cu dizabilităţi deţinătoare de autoturism prin care solicită eliberarea rovinietei (Anexa 1) - biroul nr. 3 (descarca formular in format ); 2.Certificatul de încadrare în grad de handicap; 3 Persoanele cu handicap sau reprezentantii legali ai acestora, la cerere, pot beneficia de un card-legitimatie pentru locurile gratuite de parcare. Autovehiculul care transportă o persoana cu handicap posesoare de card-legitimaţie beneficiază de parcare gratuită, dacă autoturismul este adaptat handicapului.Este valabil pe tot teritoriul. Persoanele cu handicap sau reprezentantii legali ai acestora, la cerere, mai pot beneficia de: un card-legitimatie pentru locurile gratuite de parcare. Autovehiculul care transporta o persoana cu handicap posesoare de card-legitimatie beneficiaza de parcare gratuita. Actele necesare pentru obtinerea prestatiilor si facilitatilor sociale card pentru dizabilitate cu acces gratuit la activitati culturale, sportive, de divertisment; Aceste drepturi se acorda de catre . D.G.A.S.P.C. MARAMURES. card / legitimatie de parcare; Acest drept se obtine de la . primariile. unde isi are domiciliul persoana cu handicap. Program acordare drepturi. DGASPC MARAMURES (doar punctele 3 - 7)

Obținerea cardului-legitimație de parcare pentru persoane

 1. George Belu, arătând decizia de impunere emisă de DIT Craiova pentru taxa de parcare auto (Foto: Claudiu Tudor) Scutite de plata impozitului auto şi a taxei de drum şi cu drept de parcare gratuită oriunde în ţară pe locurile special amenajate, persoanele cu handicap din Craiova, deţinătoare de maşini dotate special, nu sunt exceptate de la plata taxei de parcare pe domeniul public.
 2. In imediata apropiere il gasim pe patronul magazinului de telefoane PHONEFIX de pe Eroilor 34. El are un Suzuki cu numarul CJ 077588 si card de parcare nr. 007276. L-am intrebat telefonic ce si cum, ne-a trantit-o senin ca nu se simte vinovat ca are o persoana cu handicap in grija de la care ar proveni si tichetul
 3. Dacă parchezi pe locurile de parcare rezervate pentru persoanele cu dizabilități fără a deține card-legitimație de parcare pentru persoană cu handicap, poți primi amendă cuprinsă între 2.000 și 10.000 lei! ATENȚIE Sâmbătă, 25 iulie a.c. a intrat în vigoare Legea nr. 145/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor.
 4. Proiect de hotarare nr. 35 din 2021 privind aprobarea Regulamentului privind implementarea si eliberarea formatului unic al modelului card-legitimatie de parcare pt persoanele cu handicap Ştiri şi evenimente: Peste 600 de deveni, îndreptățiți să primească produse de igienă de la UE, sunt așteptați la Cantina socială
 5. Persoanele cu handicap sau reprezentantii legali ai acestora, la cerere, mai pot beneficia de: un card-legitimatie pentru locurile gratuite de parcare. Autovehiculul care transporta o persoana cu handicap posesoare de card-legitimatie beneficiaza de parcare gratuita
 6. istratiei publice locale in termen de 30 zile de la cerere, care are valabilitatea certificatului de incadrarea in grad de handicap
 7. dizabilitati@dasmclujnapoca.ro. Denumire formular. Vizualizează formular. Cerere ancheta sociala admitere centru de ingrijire. Descarcă / Vizualizează. Cerere ancheta sociala comisie handicap adulti. Descarcă / Vizualizează. Cerere card- legitimatie parcare persoane cu handicap. Descarcă / Vizualizează

Formulare pentru Serviciul Prestatii Persoane cu Handica

 1. al modelului card-legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap, cuprins in anexa nr. 1, ce face parte integrantä din prezenta hotärâre. Art. 2.- Se aprobä modelul cardului-legitimatie de parcare pentru persoane cu handicap cunform anexei nr. 2 care face parte integrantä din prezenta hotärâre, Art. 3.
 2. Pe cât de modern, pe atât de verde, îmbinând istoria cu dezvoltarea durabilă, Municipiul Pitești este construit la standardele prezentului european. Noi, cei de azi, continuăm istoria celor peste 626 de ani ai Piteștiului, încrezători într-un viitor demn de realizările noastre
 3. Acte necesare pentru eliberarea unui card legitimaţie pentru persoane cu handicap conform L. nr. 448/2006: La cererea tip se anexează următoarele acte în copii xerox: certificate de încadrare în grad de handicap, actul de identitate, poză tip buletin, în cazul reprezentantului legal Dispoziţia privind instituirea curatelei
 4. Model decizie interna program de lucru. O norma intreaga durata timpului de lucru fiind de ore zi 40 ore saptamana. O norma intreaga durata timpului de lucru fiind de ore zi 40 ore saptamana. Minuta şedinţei va consemna sarcini responsabilităţi si termene pentru implementarea sistemului de control managerial pana la nivel de compartiment
 5. ut

Modelului legitimației acordate persoanelor cu

a) Card - legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap — document în format unic eliberat de cätre autoritatea publicä localä care dä dreptul de parcare gratuitä autovehiculelor care transportä persoane cu handicap, b) Persoane cu handicap: - acele persoane cärora mediul social nu e adaptat deficientelo pentru transport persoane cu handicap. Art. 6. Autovehiculul care transportä o persoanä cu handicap posesoare de card- legitimatie beneficiazä de parcare gratuitä. Art. 7. Costurile aferente eliberärii cardului-legitimatiei pentru locurile gratuite de parcare, se suportä din bugetul local

Ești O Persoană Cu Handicap? Află Cum Obții Cardul Pentru

In urma cu cateva luni, am hotarat ca vreau sa beneficiez de toate facilitatile pe care mi le da certificatul de incadrare in grad de handicap, asa ca mi-am zis ca trebuie sa obtin si cardul-legitimatie pentru parcare gratuita dar totul s-a transformat intr-o odisee tragi-comica. Pentru ca nu stiam cine elibereaza aceste carduri, mai intai am. : 1. Copie certificat de încadrare în grad de handicap; 2. Copie act identitate persoana cu handicap; 3. Poza tip buletin; 4. Cardul-legitimatie de parcare expirat, in original, in cazul in care solicitantul a detinut un astfel de card. Data Semnătur transport pentru persoane cu handicap, pe tot teritoriul tärii. Autovehiculele care transportä o persoanä cu handicap posesoare de card - legitimatie beneficiazä de parcare gratuitä. Art. 7. Cardul - legitimatie emis în conditiile de mai sus, se expune la loc vizibil, în interiorul autovehiculului

Card-legitimație pentru loc de parcare gratuit - Direcția

a) cuvintele Card - legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap scrise cu majuscule în limba URPkQ GXSXQVSD LXDGHFYDW FXYLQWHOH& DUG - legitimatie de parcare vor fi scrise cu caractere mici în celelalte limbi ale Uniunii Europene; b) FXYLQWHOH0RGHOD O&RPXQLWDWLL(XURSHQHvQO LPEDURPk Documente Utile Cerere de renuntare la acordarea prestatiilor sociale Descarca Declaratia persoanei cu handicap privind decontul abonamentului de metrou solicitat online - stare alerta Descarca Declaratie persoana cu handicap pentru obtinerea rovinietei pentru insotitor Descarca informare - clarificari decont carburant- Descarca INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE a biletelor interurban 2021 Descarca.

ACCESIBILITATE PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI - Alege să

a) Card - legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap—document în format unic eliberat de cätre autoritatea publicä localä care dä dreptul de parcare gratuitä autovehiculelor care transportä persoane cu handicap; b) Persoane cu handicap: - acele persoane cärora mediul social nu e adaptat deficientelor lor fizice Program de depunere a actelor: LUNI, MARŢI, MIERCURI, JOI: 8.00-16.00; VINERI: 8.00-13.00. NOTA: Dosarul complet se depune personal sau de către o altă persoană desemnată de bolnav, la registratura Compartimentului de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap, Resita, Al. Trei Ape Nr.4,Tel: 0355/423226 Anexa nr. 1 la HCL nr. 14130.03.2020 REGULAMENT PRNVIND IMPLEMENTAREA FORMATULUI UNIC AL MODELULUI CARD _ LEGITIMATIE DE PARCARE PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP Art.l. Prezentare. Persoanele cu harrdicap, in conformitate cu Legea nr.44812006 republicat5, cu modificdrile si completirile ulterioare H.G. nr.26812007 gi Ordinul nr.22112007, sunt acele persoane cdrora, durtoritd unor afecliuni fizice. Instrumentarea documentatiei in vederea eliberarii unui Card-legitimatie pentru parcare gratuita a autoturismului necesar deplasarii persoanei cu dizabilitati; Organizarea de activitati privind instruirea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap gradul Grav Documente necesare pentru eliberare legitimatie-card parcare -copie act identitate persoana cu handicap - copie certificat de incadrare in grad de handicap; -copie act identitate insotitor -fotografie format 2/3 cm Documente cerere ancheta sociala necesara la angajare sau prelungire contract munca in functia de asistent personal al persoanei cu.

Valoarea ISR pentru anul 2021 este de 500 de lei, iar indemnizația lunară pentru adultul cu handicap grav 70% din ISR, iar pentru adultul cu handicap accentuat este 50% din ISR. La această sumă se adaugă și un buget complementar lunar, achitat indiferent de venituri Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap Ordin nr. 223/2007. din 16/07/2007 . privind implementarea formatului unic al cardului-legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 567 din 17/08/200 persroanele cu handicap in vederea respectdrii prevederilor art.65 din Legea nr. 44 protec{ia qi promovor€o drepturilor persoanelor cu handicap, repu modificirile gi complertdrile ulterioare, propun spre aprobare Rel privind implementarca lormatuluLi unic al rnodelului card - legitimatie pentru persoanele cu handicap persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 , eliberarea unui card —legitimatie pentru locuri gratuite de parcare. Anexez la prezenta cerere urnaatoarele documente: act de identitate pentru persoana cu.

Acte necesare pentru eliberarea cardurilor-legitimație

card-legitimacie de parcare pentru persoaneie cu handicap, prezentat în anexa nr.i, parte integrantä din prezenia hotarare. Art.2 Se aprobä modelul cardului- legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap, prezentat în anexa nr. 2, parte integrantä din prezenta hotärâre Persoanele care au dreptul să parcheze pe locurile destinate persoanelor cu handicap trebuie să afișeze la loc vizibil o legitimatie (card) de parcare eliberata de autoritatile locale care ii acorda acest drept altfel risca să li se ridice masina chiar daca au dreptul sa parcheze în acel loc Prestațiile sociale și facilitățile pentru persoanele adulte cu handicap - se acordă persoanelor adulte cu dizabilități cu domiciliul sau reședința pe raza Sectorului 3, în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/ 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu completările și modificările ulterioare a) Card - legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap — document în format unic eliberat de cätre autoritatea publicä localä care dä dreptul de parcare gratuitä autovehiculelor care transportä persoane cu handicap; b) Persoane cu handicap: acele persoane cärora mediul social nu e adapta

Card ModelsSTRADA EROILOR HANDICAPATI! Sute de clujeni nesimtiti

Prin procesul-verbal de contravenție . nr._/01.12.2014, petentului a fost amendat contravențional, reținându- se în sarcina sa faptul că în data de 29.11.2014 ora 19.25 a staționat cu autoturismul marca Renault cu nr de inmatriculare_ pe locul de parcare rezervat persoanelor cu handicap amenajat în zona parcare verde a Spitalului. destinate parcärii gratuite a mijloacelor de transport pentru persoane cu handicap, pe tot teritoriul tärii. Autovehiculele care transportä o persoanä cu handicap posesoare de card legitimatie beneficiazä de parcare gratuitä. Art. ll. Cardul - legitimatie emis in conditii e de mai sus, se expune la loc vizibil, in interiorul autovehiculului

Jo-Chamberlain | MODEL-UNIONDane - Boss Models