Home

Cursuri facultatea de litere

Cursuri anul I Redactare, etică și integritate academică - Conf. univ. dr. Cristina Popescu Metode de cercetare în științele sociale - Conf. univ. dr. Nicolae Perpelea Relații Publice: Metode sociologice de cercetare - Lect. univ. dr. Raluca Tudor Istoria mentalităților - Lect. univ. dr. Florina Pîrjol Istoria reprezentărilor colective - Lect. univ. dr. Florina Pîrjol [ Studenţii înmatriculaţi la alte facultăţi si care urmează cursuri facultative la Facultatea de Litere au de achitat o taxa de 320 lei/semestru. Pentru plata taxei la BRD aveti de specificat următoarele date: facultatea - Facultatea de Litere, codul 1311 şi tipul taxei - taxa de reexaminare - cod 41; Anul universitar 2019-202 Simona Popescu şi studenţii ei de la cursurile de Scriere creatoare. vă invită. sîmbătă 29 mai 2021, de la orele 18.00. la Maratonul de proză - LITERE, București (ediția a II-a) - on-line (prin Google Meet) Invitaţi speciali: Romulus Bucur, Cecilia Ștefănescu, Gruia Dragomir, Marin Mălaicu-Hondrari, Florin Iaru

Cursuri - Facultatea de Litere, Învățământ cu

Cursuri facultative de neogreacă - Facultatea de Liter

Facultatea de Liter

 1. - Candidații declarați admiși pe un loc bugetat vor depune la Secretariatul Facultății de Litere, în original, diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă, fișa de înscriere generată de platforma de înscriere (semnată), copie C.I., copie conformă * a certificatului de naștere (dacă este cazul, și de căsătorie), adeverința medicală și cele 3 fotografii 3⁄4
 2. Planul de pregătire al acestui program de licență este conceput ținând seama de orientarea generală a învățământului nostru superior, de nevoile actuale specifice pentru angajarea pe piața muncii, valorificând experiența, personalitatea didactică și culturală a profesorilor de la Facultatea de Litere. Activitățile de curs și.
 3. Prezentarea programelor de licență Limba și literatura română—limbă și literatură străină. Limba și literatura română—limbă și literatură străină este principala direcție de studii, prin tradiție și prin numărul de studenți și de cadre didactice. Până în 1990, a fost singura secție a Facultății de Litere
 4. 2019-2020 - Departamentul de Limbi și literaturi străine - fişe de disciplină. 2018-2019 - Fişa disciplinei Educaţie fizică - profesor asociat Georgiana Gavriluţ. 2018-2019 - Fişa disciplinei Educaţie fizică - profesor asociat Florentina Petruţa Martinaş
 5. are - cod 41
 6. Cursuri de limba română La Facultatea de Litere este în desfășurare un proiect de cercetare unic în România - reproducerea, comparată și critică, a Bibliei de la 1688, realizat de specialiști din Iași, București, Freiburg și Academia Română. Monumenta Linguae Dacoromanorum își propune prezentarea concomitentă a.
 7. Mari teme ale literaturii române (curs An III, Facultatea de Litere, Universitatea din București, a.u. 2018-2019

Cursuri facultative externi - Facultatea de Liter

Direcţia de Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă Redusă (CREDIS) Direcția conduce, organizează și monitorizează învățământul la distanță în Universitatea din București începând cu anul 1999. Oferta educațională prin învățământ la distanță cuprinde: Studii universitare de licență. Studii universitare de. Centrul de Limbi Străine şi Formare Continuă din cadrul Facultăţii de Litere, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi organizează cursuri generale şi specializate de limbi străine (franceză, germană, italiană, spaniolă, engleză, norvegiană, arabă, portugheză, japoneză, neo-greacă, româna, rusă, ş.a) şi cursuri. Tipul de studii: învăţământ universitar de licenţă, cursuri de zi. Număr de credite: 180. Diploma: diplomă de licenţă . Facultatea de litere din Oradea Adresa: Str. Universităţii nr.1 Oradea 410087 România Telefon:0040 259 408178 Fax:0040 259 408476 Mail:litere@uoradea.ro

Domeniul de masterat în care se încadrează programul Studii de limba și literatura română este Filologie. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS), iar planul de pregătire al acestui program de masterat este conceput ținând seama de orientarea generală a învățământului superior din România și pe baza valorificării expertizei specialiștilor de la Facultatea de Litere Componenta Consiliului Facultatii de Litere; Organigrama Facultatii de Litere; Programarea testelor de competenţă lingvistică. Română: 6 iulie, ora 16.00; 13 iulie, ora 16.00 Engleză: 8 iulie, ora 14.00; 2 septembrie, ora 14.00 Franceză: Italiană: joia, ora 14-16 Germană: prima şi ultima zi de marţi din luna, ora 11.4

Cursuri gratuite pentru Bacalaureat, la Universitatea

cursuri Facultatea de Liter

 1. Lectoratele Facultăţii de Litere în anul universitar 2019 / 2020: Lectorat chinez - lect.str. voluntar Menglu JIA, menglujia@foxmail.com; Lectorat francez - lect.str. Olivier NOEL; Lectorat italian - lect.str. Carla Alexia DODI; Lectorat polonez - lect.str. Dariusz KASPRZYK mail: dariusz.kasprzyk@interia.eu/li> ; Lectorat neogreacă - lect.str. Soultana ARVANITAKI, soularvan@gmail.co
 2. arii săptămînale deschise tuturo
 3. Curs practic de limba și literatura engleză: exerciții și traduceri gramaticale; interpretare de texte literare (teorie literară aplicată) D. Oțăt: FACULTATEA DE LITERE. Limba șI literatura română - o limbă șI literatură străină, ZI Restanțe anul III Nr
 4. Fondarea. Facultatea de Litere din București a fost fondată pe data de 2 noiembrie 1863.Inițial purta titulatura de Școala Superioară de Litere.Un an mai târziu, prin fondarea Universității din București în 1864, la inițiativa regelui Carol I, va deveni parte a noii structuri academice, sub titulatura Facultate de Litere și Filosofie, pe care a păstrat-o până la reforma din 1947
 5. Facultatea de Litere are, de asemenea, reprezentanți la lectoratele române de la Pisa, Calabria, Heidelberg, Salamanca, Bruxelles, Oxford, Tel Aviv și strânse legături cu specialiștii străini în studii românești și cu asociațiile de românistică din lume. sute de studenți străini beneficiază de cursuri și prelegeri.
 6. Facultatea de Litere oferă cursuri facultative online de limbă norvegiană studenţilor Universităţii Alexandru Ioan Cuza din ciclul de licenţă şi cursuri facultative online de cultură şi civilizaţie norvegiană studenţilor filologi

AVANTAJELE ACESTEI FORME DE ÎNVĂŢĂMÂNT Instruirea prin ID nu impune constrângeri de timp, spaţiu şi ritm de studiu, persoanele care aleg această formă de învaţământ având avantajul de a nu-şi întrerupe activitatea socio-profesională. ID se caracterizează prin flexibilitate privind În atenția tuturor studenților Facultății de Litere. Sesiunile de evaluare și de reevaluare, iunie 2021, sînt programate după cum urmează: Sesiunea de evaluare: 31.05.2021 - 13.06.2021; Sesiunea de reevaluare (restanțe): 16.06.2021 - 23.06.202 FACULTATEA DE LITERE ȘI ARTE predă cursuri de lingvistică franceză, lexicologie și semantica limbii franceze, semiotica discursului narativ, în învățământul universitar sibian, la Universitatea « Lucian Blaga » din Sibiu, ca asistent universitar (1993-1997), apoi ca lector universitar (1998-2007) iar, din 2007, conferențiar.

Facultatea de Litere a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, în colaborare cu Universitatea din Porto, Portugalia, organizează, în anul universitar 2020-2021, un curs de limba portugheză adresat studenților, dar și celor interesați de studiile lusofone Prezentare Centrul de Limbi Străine şi Formare Continuă (CLSFC) s-a numit iniţial Centrul de Limbi Străine. A fost redenumit în anul 2006 pentru a descrie mai complet activităţile sale, inclusiv cele de perfecţionare. În prezent, activitatea CLSFC se derulează în parteneriat cu Societatea Comercială Conventus aparținând Fundaţiei ALUMNI - Universitatea Alexandr Studenții de la specializările Teologie și Istorie vor alege câte o disciplină din pachetele de cursuri opționale, pentru fiecare semestru. Studenții de la specializările LL și LMA vor alege din pachetele de cursuri opționale câte o disciplină pe semestru, pentru fiecare limbă studiată ( A și A' respectiv B și C)

Prezentare – Facultatea de Litere

Articole din cursuri scrise de Admin. Facultatea de Litere. Tag Archives: cursuri Limba română este preponderent fonetică, are 31 de litere şi 33 de sunete1 (7 vocale, 4 semivocale şi 22 de consoane, din care 4 sonante, [l, m, n, r]) Universitatea din Craiova organizează cursuri de pregătire în vederea promovării cu succes a examenului IELTS prin Centrul de Limbi Moderne Interlingua, Facultatea de Litere. Cursul începe pe 4 martie 2019, are o durată de 50 de ore, iar tariful este de 500 lei. Se fac înscrieri până la data de 27 februarie 2019 SESIUNE DE EXAMENE ANII TERMINALI 01 IUNIE-14 IUNIE, PRESESIUNE 11 MAI-17 MAI: LICENȚĂ ȘI MASTER - ZI, LICENȚĂ - ID, CONVERSIE ENGLEZĂ, CONVERSIE PIPP. SESIUNE DE EXAMENE ANII MICI 01 IUNIE-21IUNIE, PRESESIUNE 25 MAI-31 MAI. PLANIFICAREA EXAMENELOR - SESIUNEA IARNĂ 2020. LICENȚĂ ȘI MASTER - ZI. LICENȚĂ - ID Cuantumul taxei de școlarizare la Facultatea de Litere și Arte este, pentru toate programele de licență, 2.920 RON/an. Excepție programele de licență din domeniul Artele spectacolului, pentru care taxa de școlarizare este de 10.000 RON/an Urmând misiunea de educație și cercetare Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte caută în permamență să-și adapteze oferta educațională - prin discipline noi și schimburi interacademice - și profesională - prin cadre didactice și de cercetare de prestigiu. ♦ PROGRAME DE STUDII ♦ ♦ ADMITERE ♦

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI - FACULTATEA DE LITERE. Cămine. Dragi studenți, dragi colegi, Ultimele șase luni au pus serios la încercare comunitatea noastră. Pandemia a afectat semnificativ toate aspectele muncii noastre: predarea, învățarea și evaluarea, însă mai cu seamă ne-a împiedicat să practicăm ceea ce reprezintă esența. Centrul de limbi moderne ALPHA funcţionează din anul 2002, în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, la Facultatea de Litere. Obiectivele sale lingvistice sunt variate şi se reflectă în activităţile de predare, testare, cercetare şi perfecţionare În perioada 12-18 aprilie 2021, Facultatea de Litere a Universității din București organizează online Zilele Porţilor Deschise. Timp de o săptămână, elevii care se pregătesc pentru admiterea la facultate și cadrele didactice din mediul preuniversitar vor avea ocazia să se informeze cu privire la oferta educațională a Facultății de Litere a UB pentru anul universitar 2021-2022 Facultatea de Litere; Facultatea de Matematică și informatică; Facultatea de Medicină; Facultatea de Muzică; Facultatea de Psihologie și științele educației; Facultatea de Sociologie și comunicare; Facultatea de Științe economice și administrarea afacerilor; Facultatea de Alimentație și turism; Facultatea de Construcți Facultatea de Litere Aceasta facultate din cadrul Universitatii Transilvania din Brasov scoate anul acesta la concurs 555 locuri dupa cum urmeaza: 455 la cursuri de zi, iar 100 la ID. Specializarile pentru care poti opta in cadrul acestei facultati sunt: Limba si literatura romana, Limba si literatura moderna, Studii americane

Video: Departamente - Facultatea de Liter

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport. Domeniul de licență. Specializarea / Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare) Locația geografică de desfășurare. Limba de predare. Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Cursuri; Certificate de competenţă lingvistică; Contact; Facultatea de litere din Oradea Adresa: Str. Universităţii nr.1 Oradea 410087 România Telefon:0040 259 408178 Fax:0040 259 408476 Mail:litere@uoradea.ro. Responsabil pagina web: lect. dr. Daciana Vlad, dvlad@uoradea.ro

Instituţie fondată în 1991, cu specializări în istorie-filologie, ştiinţe, Drept şi teologie ortodoxă. Sunt prezentate informaţii despre organizare, conducere şi istoricul activităţilor, departamentele componente, date despre centrele de cercetare şi de colaborare internaţioanală şi resurse online pentru actualii şi potenţialii studenţi Calendarul admiterii la Facultatea de Litere - sesiunea iulie 2016 (etapa I) Cursuri de pregătire pentru profesori în vederea susținerii examenului de gradul al II-lea . ANUNŢ IMPORTANT PENTRU ABSOLVENŢII 2016 LICENŢĂ / DISERTAŢIE . Acad. Dumitru Radu Popescu - Doctor Honoris Causa al Universităţii din Craiov

Administrativ - Facultatea de Liter

Primesti 150 puncte. Adauga in cos. Vanzator premium. (99,68% / 34.610) COLEGAT DE TREI CURSURI PREDATE de I A . CANDREA LA FACULTATEA DE LITERE SI FILOSOFIE A UNIVERSITATII BUCURESTI , 1929 - 1931 , PREZINTA HALOURI DE. 150,00 Lei. Livrare gratuita la comenzile de 200 lei. Primesti 150 puncte Aici gasiti oferta de cursuri oferite de Centrul de Limbi Moderne, Facultatea de Litere Oradea - oferta cursuri.. Pentru mai multe informatii puteti vizita: Centrul de limbi moderne Oradea - Cursuri de limba germana - Curs A1/A2 Curs B1 Curs B2 Cursuri de pregătire pt. certificate europene (B2/C1) Cursuri de limbaje de specialitate (B2/C1) - Regim normal: 32 ore + 2 ore examinare Facultatea de Litere Misiune şi istoric. Prin structura şi programele sale, Facultatea de Litere asigură formarea cadrelor didactice pentru învăţământul preuniversitar şi universitar, a cercetătorilor în domeniul filologic, precum şi a specialiştilor în domeniile ştiinţelor comunicării, traducerii şi interpretariatului Limbi moderne aplicate (LMA) este un program cu multe activități practice, de limbă, comunicare, traducere și interpretare. Limba A este obligatorie. Se pot combina limbile B + C la alegere, câte una din fiecare categorie. Limba C = a doua limbă străină: engleză, franceză, germană, spaniolă, rusă, sârbă și croată Cursuri. Facultatea de Litere. Facultatea de Teologie. Facultatea de Istorie și Științe Politice. Facultatea de Drept și Științe Administrative. Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole. Facultatea de Educație Fizică și Sport. Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie. Facultatea de Matematică și Informatic

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Ştiinţe Economice din Braşov, în colaborare cu Societatea Română de Drept European, vă invită să participaţi în data de 28 mai 2021 la Conferinţa Naţională cu participare internaţională cu tema Justiţie şi management în societatea modernă Curs A1/A2 Curs B1 Curs B2 Cursuri de pregătire pt. certificate europene (B2/C1) Cursuri de limbaje de specialitate (B2/C1) - Regim normal: 32 ore + 2 ore examinare; - certificat de competenţă lingvistică la cerere; - noţiuni de bază pentru un nivel de înţelegere şi exprimare în situaţii uzuale, pe teme utile Se oferă cursuri în domenii precum istorie, instituţii europene, ştiinţe politice, relaţii internaţionale, ştiinţe culturale, sociologie, economie, filosofie şi drept. Posibile arii de muncă: FACULTATEA DE LITERE. Germanistică.

Invatamant

Portalul Moodle ID-IFR. Ghid Norme Etice - Platforma. File. Skip course categories Centre de cercetare; Granturi şi proiecte; Manifestări ştiinţifice; Relaţii internaţionale; Centrul de limbi moderne. Prezentare; Cursuri; Certificate de competenţă lingvistică; Contact; Facultatea de litere din Oradea Adresa: Str. Universităţii nr.1 Oradea 410087 România Telefon:0040 259 408178 Fax:0040 259 408476 Mail:litere.

Departamentul de Franceză (Filologie A și B, B litere, Traducere și Interpretare A și B, LMA B, MSFF, MEFIC fr, MTSST fr, SCILL fr, CLOE fr): Orar - AICI (actualizat 16.10); Informații despre cursurile opționale - AICI; Grupe: AICI (în curs de actualizare); Departamentul de Limbi și Literaturi Germanice Despre specializarea Comunicare şi relaţii publice. Facultatea de Litere din cadrul Universităţii din Craiova oferă un program de studii specializat pe domeniul ştiintelor informaţiei şi comunicării.După organizarea sesiunii de admitere, studentii nostri au posibilitatea de a acumula cunostinte de baza din domeniul stiintelor informaţiei şi comunicării în primii doi ani Facultatea de Drept Bucureşti. Calea Văcăreşti nr.187, Bucureşti Telefon: 021.330.11.74 Email: drept@univ.utm.r Printre facilitățile oferite studenților de la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, se numără: burse de mai multe tipuri, locuri în tabere organizate în țară, posibilitatea de a se înscrie în cercuri și asociații studențești, posibilitatea de a desfășura stagii de voluntariat în țară și în străinătate, acces la. Departamentul de limba şi literatura engleză. Departamentul de limba şi literatura engleză, în formula în care funcţionează acum, a fost înfiinţat în 1995, odată cu extinderea şi diversificarea Facultăţii de Litere a Universităţii din Oradea

Rezultate remarcabile ale studenților Facultății de

FACULTATEA DE LITERE ŞI ARTE Specializarea: Română- Franceză, anul I PROGRAMAREA EXAMENELOR Sem. II, anul univ. 2020-2021 Nr. crt. Disciplina Titularul disciplinei Data Sala Ora 1. Lingvistică generală, E, 4 Drăgulescu Radu 15 iunie 2021 Oral 08:00 2. Literatura română de la Junimea până la 1900, E, 5 Vancu Mihai- Radu 23 iuni Facultatea de Litere, Engleza Principal, prof. Liliana Pop the book of thel although bake dated the etched poem 1789 its composition probably extended to 1791 metodologia organizarii concursului de admitere la facultatea de litere . regulament de admitere . ciclul1. studii universitare de licenŢĂ. domenii de specializare : limbĂ Şi literaturĂ, limbi moderne aplicate. ŞtiinŢe ale comunicĂrii . perioada de Înscriere este între 16 - 22 iulie, 2010. afiŞarea rezultatelor se face pe data de. Cursuri pentru Studii Superioare din domeniul Psihologie. Matematica. 1. Introducerea datelor în SPSS În lucrul cu SPSS-ul avem două moduri de introducere a datelor: de la tastatură sau dintr-un program cu foi de lucru. În cadrul acestei lucrări ne vom referi la primul mod de lucru Universitatea Babeș-Bolyai este astăzi cea mai veche, cea mai mare și, din multe puncte de vedere, cea mai prestigioasă universitate din România

PS Nicodim aniversează 15 ani de Arhierie - Basilica

Facultatea de Litere - UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYA

Orar cursuri IFR 2019-2020 - semestrul II. miercuri , 19 februarie 2020. joi , 05 martie 2020 (actualizat) Vă rugăm să verificaţi periodic orarul, deoarece pot surveni modificări (aveţi data ultimei actualizări în antet)!! Limba italiană la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie: o prezentare a studenților din anul I italiană (specializare secundară) Facultatea de Litere, Istorie și Teologie - UVT. 110 views · Today. 7:22. MA degree - Theory and Practice of Translation. 1:23:14. Curs festiv - Teologie pastorală. Limba italiană la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie: o prezentare a studenților din anul I italiană (specializare secundară) Facultatea de Litere, Istorie și Teologie - UVT. 110 views · Today. 1:23:14. Curs festiv - Teologie pastorală.

Echipa | Gradinita Casuta cu Povesti

Facultatea de Litere, Istorie și Teologie Facultatea de

Facultatea de Litere, Istorie și Teologie - UVT July 6 at 1:06 AM · Colectivul de Limba Francezã din cadrul Facultãţii de Litere, Istorie şi Teologie (Universitatea de Vest din Timişoara) vă așteaptă la întâlnirile « Întreabã un profesor/Întreabã un student » Facultatea de Litere. Categorii curs: Facultăţi Facultăţi / Facultatea de Arte Facultăţi / Facultatea de Arte / Semestrul I Facultăţi / Facultatea de Arte / Semestrul I / Ciclul I (Licență) Facultăţi / Facultatea de Arte / Semestrul I / Ciclul I (Licență) / Specializarea - Arte decorative Facultăţi / Facultatea de Arte. / Categorii cursuri / Facultatea de Litere; Căutare cursuri: Categorii cursuri: Facultatea de Litere. Sub-categorii; Ciclul I - Licenta IF: Căutare cursuri: Termeni si. Facultatea de Litere din Universitatea Dunărea de Josdin Galaţi reprezintă una dintre cele mai importante instituţii cu profil filologic din România, cu o tradiţie de peste cincizeci de ani în organizarea programelor de studii universitare. În cadrul Facultăţii de Litere au fost acreditate şi sunt organizate în prezent şapte. Facultatea de Litere și Științe din Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești asigură o ofertă educațională bogată și diversă grație celor 7 specializări de licență care îmbină armonios studiul Științelor umaniste cu cel al Științelor educației, al Științelor administrative și cu cel al Informaticii.Fiecare absolvent al programelor noastre de licență își poate.

Facultatea de Litere - Universitatea din Craiov

Tel:313.43.36 / 314.35.08 Domenii fundamentale: 1 Stiinte umaniste Domeniul de licenta si numarul de credite: Limbi si Literaturi (180) Cifra de scolarizare: Zi: BUGET 220, TAXA 50 proba de concurs: proba scrisa BUGET 50, TAXA 10 - proba de concurs: concurs de dosare 2 79. De Admin | Publicat în Facultatea de Litere, Literatura Comparata, SEMESTRUL 1 | Also tagged anul 2, facultate, Facultatea de litere, materii de studiu, Profesori, Universitatea Transilvania | Comments (0) « Older posts. Newer posts » Facultatea de Litere Facultatea de Litere. Acasă Fie că este vorba despre un text deja publicat, ideile unui coleg sau ale unui profesor, un curs, un articol sau o carte, un rezumat de pe internet, însușirea muncii altei persoane, fără indicarea corespunzătoare a sursei, este considerată plagiat și este inacceptabilă la. Lista programelor de studii a fost postata de Ministerul Educatiei pe site-ul edu.ro si cuprinde 60 de domenii de studiu. Acestea sunt la randul lor clasificate in 5 categorii, de la A pana la E, in functie de analizele facute de o institutie internationala: Asociatia Universitatilor Europene

AUREL BUGA – Departamentul de Arte

- Facultatea de Litere si Stiinte ale Comunicari

Facultăți 2020-05-26T11:14:17+03:00. Facultatea de Biologie. Facultatea de Chimie. Facultatea de Drept. Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor. Facultatea de Educație Fizică și Sport. Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice. Facultatea de Fizică. Facultatea de Geografie și Geologie Sesiunea de examene - vară 2021 - online; Facultatea de Litere și Științe - acum și pe Instagram; Seminarul de Perfecționare vocațională SmartFIN@ISF; ERASMUS + WEEK- 19 - 23 Aprilie 2021; Invitație on-line Conferință Ministerul Educației, ISJ Prahova și UPG Ploiesti, 13.04.2021, ora 10; Tag Activitatea Centrului de limbi moderne INTERLINGUA se adresează tuturor categoriilor de persoane care se regăsesc ca potenţiali beneficiari în tabelele anexate. - Tipuri de cursuri şi tarife. Pentru informaţii şi înscriere: Secretariatul Facultăţii de Litere; Tel./Fax: 0251 414468; E-mail: interlinguacraiova@yahoo.co Admitere Online 2021 Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău. Multiple oportunități de studiu. Burse Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir va invita, in perioada 24 mai-25 iunie 2021, intre orele 10.00-16.00, la evenimentul Zilele Portilor Deschise. Veti avea ocazia sa vizitati spatiile destinate desfasurarii activitatilor didactice

Sălile facultăţii Facultatea de Liter

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Adresa: Bd-ul Victoriei nr.10, Sibiu, 550024, România Tel: +40-(269) 21.77.79 Fax: +40-(269) 21.78.8 Programe de studii universitare de master. Detalii. Ultima actualizare: 28 Aprilie 2021. Facultatea. Domeniul de studii universitare de master. Denumirea programului de studii universitare de master. Limba de predare. Forma de învățământ. Nr. credite Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie este una dintre facultăţile fondatoare ale UVT, fiind înfiinţată, prin Decret Regal, în anul 1944. De-a lungul celor şase decenii de existenţă, Facultatea a crescut, ajungând la aproximativ 2000 de studenţi, circa o zecime din numărul total al studenţilor ce învaţă la UVT

Firma: SC FARES TRADING SRL Nivel cariera: 6 - 12 luni Tipul postului: Full-time Oras: Bacau, Brasov, Galati Perioada de valabilitate: 2021-08-06 00:00:00 - 2021-08-13 00:00:0 Pe lângă cursurile de bază, facultatea oferă și o paletă foarte largă de cursuri opționale, create cu gândul la viitor: Programare IOS și Android, Smart Card-uri și aplicații, Programare funcțională, logică sau bazată pe reguli, Cloud Computing, Game Design & Development, Arduino, Coduri și Criptografie, Algortmi genetici sau. Diplomă de inginer. acreditat/ 4 ani. Concurs de dosare/ 08-20.07.2021 . Scrisoare de intenție (evaluată cu admis/respins) MG =MB . MB - media examenului de bacalaureat; 3200. 75. Inginerie Economică în Domeniul Mecanic. Diplomă de inginer. acreditat/ 4 ani. 3200. 75. 4. Facultatea de Litere. Campus, corp A, Aleea Universităţii 1, tel.