Home

Aria curriculara tehnologii

Arii curriculare - Ed

Tehnologii Consiliere si orientare Management Invatamant primar Invatamant pre-primar Programe comunitare Formare continua Invatamant special si special integrat Invatamant particular Organigrama Acasa Contac Aria curriculara tehnologii. II. BANCA DE DATE PENTRU INVATAMANTUL PROFESIONAL SI TEHNIC. III. EXAMENE OLIMPIADE SI CONCURSURI PROFESIONALE. IV. EVIDENTA RESURSELOR UMANE SI MATERIALE DIN INVATAMANTUL PROFESIONAL SI TEHNIC. VI. PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA Aria curriculara Limba si comunicare Aria curriculara Limbi moderne Aria curriculara Om si societate Aria curriculara Educatie fizica si sport Aria curriculara Matematica si stiinte Aria curriculara Tehnologii Comisia metodica a dirigintilor; Comisii pe probleme; Personal didactic. Incadrare; Planuri cadru.

Aria curriculara tehnologii - LICEUL TEHNOLOGIC FORESTIE

Subiecte pentru - Etapa judeteană a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară Tehnologii EDUCATIE TEHNOLOGICA - clasa: a V-a OLIMPIADA - ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII Etapa județeană EDUCATIE TEHNOLOGICĂ Proba practică clasa: a V-a Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 90 min ARIA CURRICULARA « TEHNOLOGII » PROFILUL TEHNIC SPECIALIZAREA : MECANIC DISCIPLINE NUMAR DE ORE CLASA A IX A NUMAR DE ORE CLASA A X A NUMAR DE ORE CLASA A XI A NUMAR DE ORE CLASA A XII A Informatica/ tehnologii asistate de calculator 2 2 2 2 Elemente de tehnologie generala 2 - - - Desen tehnic - 2 1 - Solicitari si masurari tehnice - 2 -

Aria curriculara Tehnologii - Liceul Tehnologic Nicolae

Numele si prenumele Statut,grad Observatii; VULTUR LIVIA: Profesor, I - Titular: Responsabil arie curriculară: MUȚ MARIANA: Profesor, I - Titular: NICOARĂ RODIC Graficul olimpiadelor la disciplinele din aria curriculara Tehnologii in anul scolar 2017-2018 Olimpiade judetene Discipline Tehnice 2018 documenete utile (Modele tabele participanti, Modele prima pagina subiecte si bareme, Structura subiecte, Precizari Aria curriculară: Tehnologii - Informatică / Tehnologia informației și a comunicațiilor . Numele și prenumele Statut, grad, Titular/Suplinitor Observații; Bîz Maria Felicia: Profesor, gr. did. I, Titular: Responsabil subcomisie arie curriculară. Numele si prenumele Spec. Grad obtinut/an Definitiv II I masterat Dr./alte studii Curtomer Semra TPA 1997 2002 2006 - - Boranda Lenuta Cristiana DSP 1996 2005 2011 2007 - Zelca Camelia DSP 1997 2002 2005 - - Iordache Carmen DSP 1993 1998 2005 - - Smarandache Daniela DSP 1993 1997 2006 2007 - Onea Cristin aria curriculara tehnologii comisia metodica arte,tehnologii si educatie fizica managementul comisiei metodice • planuri manageriale • calendare de activitati • informari anuale/semestriale asupra activitatii • sedinte de lucr

Chestionar feedback cadre didactice din aria curriculara tehnologii Nota MENCS 41686/2016 - Precizari invatamant profesional si tehnic (liceu si scoala profesionala) Nota M.E.N.C.S. 41687/2016 si Nota 41791/12.09.2016 - invatamant profesional si tehni Selecteaza aria curriculara. Limbă şi comunicare [139 programe] Matematică şi Ştiinţe ale naturii [43 programe] Om şi societate [62 programe] Arte [44 programe] Educaţie fizică şi sport [11 programe] Tehnologii [53 programe] Consiliere şi orientare [5 programe] Toate ORDIN nr. 4353/25.07.2013 pentru aprobarea curriculumului pentru pregatire practica si stagiu de pregatire practica, din aria curriculara Tehnologii pentru clasa a XI-a, invatamant profesional de 2 ani si a planului de invatamant pentru pregatire practica si stagiu de pregatire practica, din aria curriculara Tehnologii pentru clasa a XI-a, invatamant profesional de 2 ani, calificarea Operator.

Plan Cadru De Invatamant Aria Curriculara « Tehnologii

Liceul Tehnologic - Tehnologi

OLIMPIADA ARIA CURRICULARA TEHNOLOGII 2015 by Inspector scolar IPT — Ultima modificare 2015-01-06 10:19 In fișierul atașat sunt incluse ca materiale informative: graficul olimpiadelor din anul școlar 2014 - 2015, structura subiectelor pentru proba scrisa și programele pentru olimpiade. materiale. Pentru a ne fi mai ușor să înțelegem anumiți termeni folosiți în educație, iată mai jos o sinteză a celor mai uzuali termeni: arie curriculara, curriculum, planuri cadru, programa scolara. Curriculum. În literatura pedagogică actuală nu există încã un consens privind definirea conceptului de curriculum Documente organizare olimpiade aria curriculara tehnologii. Publicat pe 22.01.2020 de Calin_Murasan. Fișier Dată adăugată. Olimpiade - Aria curriculara tehnologii. Publicat pe 18.02.2019 de Calin_Murasan. Fișier Dată adăugată. Olimpiada din aria curriculara Tehnologii și Concursul pe meserii. by puskasadm | posted in: Noutati | 0 . Faza județeană - sâmbătă, 23.02.2019. Olimpiada va cuprinde proba scrisă, iar concursul pe meserii proba scrisă şi proba practică. Probele scrise încep de la ora 09:00

Subiecte pentru Etapa Națională Olimpiadelor din aria curriculară Tehnologii Profil: Servicii- domeniul/clasa: Turism și alimentație/clasa a XI -a OLIMPIADA - ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII Etapa Națională - Hunedoara Probă practică 22-26 aprilie 2019 Profilul: SERVICII Domeniul/Calificarea: TURISM ȘI ALIMENTAȚI Aria curriculara: Tehnologii. Profesor: Disciplina: Reprezentari grafice. Unitatea de invatare: Intocmirea schitei si a desenului la scara:(Executarea schitei,Executarea desenului la scara) Timp alocat:6h it+6h lab Aria curriculara TEHNOLOGII Dinu Daniela-Ludmila, Discipline tehnice-Mecanica; Ionita Aida, Discipline tehnice-Mecanica; Stanculeanu Lucica, Discipline tehnice-Electrotehnică. Programa scolara dizabilitati severe, Aria curriculara , valabila in acest an scolar sursa edu.r ARIA CURRICULARA LIMBĂ ȘI COMUNICARE ARIA CURRICULARĂ EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT, ARTE ȘI TEHNOLOGII Haralamb Diana - educație plastică Grădinaru Theodor - educație muzicală ARIA CURRICULARĂ ȘTIINȚE - FIZICĂ, CHIMIE, BOLOGIE Alecsa Ana - fizică.

Subiecte Olimpiada ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII varianta I clasa a 12 a . 22 octombrie 2018, 07:54. 0 stele | 0 review-uri. Domeniul: Industrie textilă şi pielări CT Samuil Isopescu Adresa noastră: Str. Samoil Isopescu 19 Suceava, 720036 Contact: Tel/fax: +40 230 216234 Telefon: +40 230 222851 Email: samuilisopescul@yahoo.co Olimipada la disciplinele din aria curriculara Tehnologii. Premiul I. 4. DINCĂ ALEXANDRU. a XII-a. Județeană. 2019. Olimipada la disciplinele din aria curriculara Tehnologii. Premiul II Olimpiada la disciplinele din aria curriculară Tehnologii - etapa județeană (rezultate înainte de contestații) 22 February 2020 Noutăți. Sâmbătă, 22 Februarie 2020, am găzduit etapa județeană a Olimpiadei la disciplinele din aria curriculară Tehnologii

Selecteaza aria curriculara. Limbă şi comunicare [139 programe] Matematică şi Ştiinţe ale naturii [43 programe] Om şi societate [62 programe] Arte [44 programe] Educaţie fizică şi sport [11 programe] Tehnologii [53 programe] Consiliere şi orientare [5 programe] Toat Liceul tehnologic Gheorghe Miron Costin Constanta An scolar 2012-2013 Aria curriculara Matematica si stiinte Barbu Beatrice Profesor titular 27 ani vechime gradul didactic I responsabilitati: colaboreaza cu ISJ ( inspectorii de specialitate) pentru buna desfasurare a activitatilor metodice la nivel de municipiu si in sectorul metodic unde este arondat GMC se ocupa d

Inspectoratul Scolar Judetean Timis a coordonat elaborarea si tiparirea unui material metodic deosebit, de mare ajutor mai ales pentru profesorii debutanti sau inscrisi la grade didactice,GHIDUL PROFESORULUI ARIA CURRICULARA TEHNOLOGII cu vol.1 liceu tehnologic si scoala de arte si meserii si vol.2 educatie tehnologica.Ghidul cuprinde de la planificari calendaristice pana la planuri de. Anexe la Centralizatorul care cuprinde disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor din aria curriculară tehnologii - discipline tehnologice - 2020 Detalii resurse. Centralizator 16 Aprilie 2020 . Accesări: 3020 Tipărire.

www.edu.ro :: Curriculum din aria curriculară tehnologii ..

 1. Olimpiada la disciplinele din aria curriculara Tehnologii - etapa județeană 2019. 18 februarie 2019 Comunicări, Comunicări Învățământ profesional și tehnic, Olimpiade și concursuri Învățământ profesional și tehnic. Precizări privind organizarea și desfășurarea etapei județene
 2. În perioada 24-28 aprilie 2017 la Focșani s-a derulat Etapa Națională a Olimpiadelor la disciplinele din Aria Curriculara Tehnologii - Domeniul Construcții, Instalații și Lucrări Publice. Prin natura profilului, la acțiune, nu putea să lipsescă Colegiul Tehnic de Construcții și Protecția Mediului Arad
 3. Ghid metodologic pentru aplicarea programelor scolare Tehnologii - Liceu Tehnologic-Profil Tehnic - Pret: 9,90 LEI, autor Mihaela Singer , Lucian Ciolan, editura Aramis, colectia Curriculum Nationa
 4. Elevii gorjeni au avut o prestație deosebită la fazele naționale ale olimpiadelor din aria curriculară Tehnologii. Redăm mai jos aceste rezultate puse la dispoziție de inspectorul școlar de specialitate, Melania Popescu. Rezultate obținute la olimpiadele din aria curriculara Tehnologii, etapa natională: - Ularu Madalina, premiul II, Protecția mediului, XII, Colegiul Tehnic Gen.
 5. Regulamente olimpiade tehnologii modificate prin OMEN 3015/08.01.2019; Programele nationale pentru concursurile pe meserii; CONCURSUL STIU SI APLIC din cadrul Proiectului VALENTE CULTURALE ALE SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA, etapa judeteana, se va desfasura in data de marti, 11 aprilie 2017, incepand cu ora 9,30, la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara TerezianumSibi

Ghid metodologic pentru aplicarea programelor şcolare aria curriculară Tehnologii: 200##e: liceul tehnologic, profil Resurse naturale şi protecţia mediului: 200##g: CNC: 210##a: Bucureşti: 210##c: Aramis: 210##d: 2002: 215##a: 112 p. 225##a Curriculum naţional 299##a: Ghid metodologic pentru aplicarea programelor şcolare aria. Șapte elevi vrânceni au fost premiați în cadrul etapei naționale a olimpiadelor la disciplinele din aria curriculara Tehnologii, precum și în cadrul concursului pe meserii pentru învățământul profesional, competiții ce s-au desfășurat la sfârșitul lunii aprilie. În domeniul industriei textile și pielărie, cu calificare de confecționer produse textile, eleva Florentina. Elevii care vor reprezenta judeţul Neamţ la disciplinele din aria curriculară Tehnologii. De către. Dan-Mihail Bîrjoveanu. -. 06/03/2018. În perioada 24 - 28 februarie 2018 s-a desfășurat etapa județeană a Olimpiadei la disciplinele din aria curriculară Tehnologii și etapa județeană a Concursului la disciplinele tehnologice.

Comisia Dirigintilor prof. Serban Roxana. Aria curriculara Tehnologii responsabil prof. ing. Apetrei Gabriela. Protectia mediului responsabil ing.Chirpac Carmen. Chirpac Carmen. Sora Dorina Didina. Barbălată Carmen. Mitrea Marieta. Servicii - responsabil prof. Axente Vasile. Axente Vasilica Etapa națională a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară Tehnologii, precum și a Concursului pe meserii pentru învățământul profesional s-a desfășurat în perioada 22-26 aprilie 2019, pentru 12 domenii profesionale prevăzute de OMEN nr. 3016 /9.01.2019 privind aprobarea competițiilor școlare în anul școlar 2018-2019 Olimpiada disciplinelor din Aria Curriculară Tehnologii 2020. Detalii Creat la Luni, 17 Februarie 2020 08:49 Afişări: 601 Olimpiada disciplinelor din Aria Curriculară Tehnologii are se va desfășura la Colegiul Tehnic Viceamiral Ioan Bălănescu Giurgiu, în data de 22.02.2020

Facem precizarea ca DOAR pentru etapa nationala a Olimpiadelor din aria curriculara Tehnologii și a Olimpiadei Natională la Educatie Tehnologica se mai pot califica si urmatorii clasati pe domeniu/calificare/clasa in urma procesului de ierarhizare nationala si in functie de rezultatele la nivel national Olimipada la disciplinele din aria curriculara Tehnologii Premiul I: 3. Nicolae Sebastian: a XI-a: Județeană: 2017: Olimipada la disciplinele din aria curriculara Tehnologii Premiul II . 4. Zaharie Adelin: a XII-a: Județeană: 2017: Olimipada la disciplinele din aria curriculara Tehnologii Premiul II . 5. Gruianu Robert: a. Rezultatele Finale obtinute la faza judeteana, din data de 22.02.2020 , pentru: Educatie tehnologica, Olimpiadele la disciplinele din aria curriculară Tehnologii si Concursul pe meserii - calificarile: Mecanic auto, Confectioner produse textile si Ospatar In perioada 24-28 aprilie 2017 s-a desfasurat etapa nationala a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculara Tehnologii, in 10 judete organizatoare pentru cele 14 domenii profesionale prevazute in Graficul olimpiadelor la disciplinele din aria curriculara Tehnologii, pentru anul scolar 2016-2017

In perioada 1-5 aprilie 2012 la CTMC Roman se desfasoara proba practica din cadrul Olimpiadei la Discilpinele din Aria curriculara Tehnologii, domeniile Ele Anunț - Etapa județeană a olimpiadelor din aria curriculară Tehnologii, februarie 2020 Marin Anca februarie 13, 2020 Învățământ prof. și tehnic Înscrierea elevilor la etapa județeană a olimpiadelor din aria curriculară Tehnologii se va face la centrul de concurs organizat la Liceul Tehnologic Astra Pitești până pe data. Art.6. - (1) Planurile-cadru ale învăţământului liceal includ religia ca disciplină şcolară, parte a trunchiului comun; elevul, cu acordul părinţilor sau al tutorelui legal instituit, alege pentru studiu religia şi confesiunea. (2) La solicitarea scrisă a părinţilor sau a tutorelui legal instituit, elevul poate să nu. OLIMPIADA ŞCO LARĂ, Aria curriculara: TEHNOLOGII, Profil TEHNIC. CONCURSUL la disciplinele tehnologice pentru INVATAMANTUL PROFESIONAL. Domeniul de pregătire: INDUSTRIA TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE. Faza naţională, 22-26 aprilie 2019, Lugoj, Timis

Precizari aria curriculara TEHNOLOGII Inspectoratul

Colegiul Tehnic INFOEL Bistriţa - Aria curriculară

 1. FOTO: Ei sunt elevii din VÂLCEA premianți la olimpiadele din aria curriculară Tehnologii. În perioada 24-28 aprilie 2017 s-a desfăşurat etapa națională a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară Tehnologii, în 10 județe organizatoare pentru cele 14 domenii profesionale prevăzute în Graficul olimpiadelor la disciplinele din.
 2. Etapa națională a Olimpiadei la disciplinele din aria curriculară Tehnologii, precum și a Concursului pe meserii pentru învățământul profesional s-a desfășurat în perioada 22-26 aprilie 2019, pentru 12 domenii profesionale prevăzute de OMEN nr. 3016 /9.01.2019 privind aprobarea competițiilor școlare în anul școlar 2018-2019.. Din județul Neamț au participat 70 de elevi la.
 3. În perioada 24 - 28 februarie 2018 s-a desfășurat etapa județeană a Olimpiadei la disciplinele din aria curriculară Tehnologii și etapa județeană a Concursului la disciplinele tehnologice pentru învățământul profesional, conform Graficului olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară Tehnologii în anul școlar 2017-2018, aprobat prin Nota MEN nr.24981/2018
 4. Etapa națională a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară Tehnologii, precum și a Concursului pe meserii pentru învățământul profesional s-a desfășurat în perioada 22-26 aprilie 2019, pentru 12 domenii profesionale prevăzute de OMEN nr. 3016 /9.01.2019 privind aprobarea competițiilor școlare în anul școlar 2018-2019.. Din județul Neamț au participat 70 de elevi la.

Discipline tehnice Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslu

Programul de formare continuă Strategii didactice utilizate în predarea online a disciplinelor din aria curriculară Tehnologii s-a desfășurat în perioada 9-23 noiembrie 2020, pentru o grupă de profesori care predau în liceele din județul Tulcea Un număr de 24 elevi vâlceni calificaţi la etapa naţională a olimpiadelor şi concursurilor la disciplinele din aria curriculară Tehnologii 26 Mar 2018 Florin Făgeţeanu. Învăţamânt. font micește mărimea fontului creşte dimensiunea fontului; În urma desfășurării olimpiadei județene la disciplinele din aria curriculară. Rezultatele elevilor suceveni la Olimpiada Nationala din aria Tehnologii Ultima ora: Inspectoratul Scolar Suceava a transmis lista elevilor care au fost premiati la etapa nationala a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculara Tehnologii, cinci elevi din judet fiind recompensati cu premiul I Colegiul Tehnic Petru Poni Roman, Roman, România. 4.094 de aprecieri · 10 discută despre asta · 3.000 au fost aici. * Pagina oficială de Facebook a..

Aria curriculară: Tehnologii - Informatică / Tehnologia

 1. La etapa națională a olimpiadei la disciplinele din aria curriculară Tehnologii, domeniul Industrie alimentară, s-au mai calificat și două eleve de la Colegiul Tehnic Motru: Simion Roxana Georgiana (clasa a XI-a) și Cârdăețu Oana Alexandra (clasa a XII-a). Acestea sunt pregătite de profesorii Urucu Dana și Cioabă Maria
 2. Olimpiade la discipline din aria curriculară TEHNOLOGII. PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind selecția elevilor pentru etapa națională a Olimpiadelor la discipline din aria curriculară TEHNOLOGII, în anul școlar 2017-2018. REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea și desfășurarea Olimpiadelor la discipline din aria curriculară TEHNOLOGII.
 3. 28-07-2021. Metodologia de organizare şi desfăşurare a selecţiei copiilor/ elevilor pentru practicarea tenisului de câmp 22-07-202
 4. 17.11.2015 16:57 Cercul pedagogic aria curriculara tehnologii se va desfasura la Colegiul Tehnic Dorin Pavel Alba Iulia in data de 19.11.2015

Olimpiada la disciplinele din aria curriculară Tehnologii- disciplina Estetica și igiena corpului omenesc-faza locala, 13.02.2015 17 februarie 2015; Lecția de frumusețe- Demonstrații preactice ale elevelor Școlii Postliceale- calificarea Cosmetician 10 decembrie 2014; Concursul interjudetean Frumusetea la rang de arta 14 iunie 201 Ministerul Educației Naționale a publicat graficul Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară Tehnologii în anul școlar 2014-2015. Probele scrise și practice la etapa pe școală au avut loc în ianuarie 2015, iar etapa locală, în februarie. Potrivit calendarului publicat de MEN, proba scrisă la etapa județeană are loc. Planul managerial aria curriculara Tehnologii 2010-2011. Graficul activitatilor ariei curriculare Tehnologii pe semestrul I 2010-2011. Următor > Ultima actualizare în Marţi, 01 Februarie 2011 09:56 Vizualizat de : 7278 ori Motorizat de Joomla!.. aria curriculara / disciplina clasa a ix-a clasa a x-a clasa a xi-a clasa a xii-a. tc cd tc+cd cdŞ tc cd tc+cd cdŞ tc cd tc+cd cdŞ tc cd tc+cd cdŞ limbĂ Şi comunicare 6 4 10 1 6 2 8 1 7 - 7 6 7 - 7 ORDIN nr. 5363/15.12.2000 privind aprobarea disciplinelor din aria curriculara Tehnologii la liceul tehnologic - clasele a XI-a si respectiv a XII-a Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Educatiei Nationale nr. 3207/03.02.199

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Targoviste

Cerc pedagogic aria curriculara tehnologii Cercul pedagogic aria curriculara tehnologii se va desfasura la Colegiul Tehnic Dorin Pavel Alba Iulia in data de 19.11.2015. 14.09.2014 01:5 Sâmbătă, 22 Februarie 2020, au avut loc Olimpiada la disciplinele din aria curriculară Tehnologii și Concursul pe meserii, etapa județeană. Felicitări elevilor participanți! Olimpiada la disciplinele din aria curriculară Tehnologii și Concursul pe meserii, etapa județeană - rezultat

DIN ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII - 2016 Olimpiada Nationala -la disciplinele din aria curriculara tehnologii - 2016, s-a desfasurat la Timisoara, in cadrul Facultatii Economice si de Administrarea Afacerilor (FEAA), facultate ce apartine Universitatii de Vest Timisoara Sâmbătă, 23.02.2019, a avut loc OLIMPIADA DIN ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII - ETAPA JUDEȚEANĂ, care s-a desfășurat la Colegiul Economic Arad. Eleva Sabău Elisabeta din clasa a XI-a A a obținut locul al II-lea. Eleva a fost coordonată de către prof. Angheluș Emanuela, Constantinescu Simona și Ocneriu Georgeta Tabel cu elevii participanti la faza nationala a Olimpiadei din aria curriculara Tehnologii DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR SUPERIOR ȘI EDUCAȚIE PERMANENTĂ - Direcția Învățământ Liceal ș

OLIMPIADA PENTRU DISCIPLINE DIN ARIA CURRICULARA TEHNOLOGII ETAPA JUDETEANA- februarie - martie 2017 Centrul de concurs organizat la Colegiul Tehnic Al. I. Cuza Bârlad DOMENIILE: AGRICULTURA -CULTURA PLANTELOR Clasa XII MECANICĂ Clasa XI ,Clasa XII INDUSTRIE TEXTILA SI PIELARIE Clasa XI ,Clasa XI Grafic Olimpiada judeteana Aria Curriculara Tehnologii - Februarie 2016. Grafic Olimpiada judeteana Tehnologii - Februarie 2014. Participanți Olimpiadă Tehnologii Aprilie 2013. Olimpiadă Tehnologii 2013. Grafic olimpiade 2012-2013. Grafic Olimpiada judeteana Aria Curriculara Tehnologii-Februarie-Martie 201

Data - 2013-01-28 Titlu - Olimpiada la disciplinele din aria curriculara Tehnologii Continut - Precizari privind organizarea si desfasurarea olimpiadei Download fisiere asociate: 1. Nr.453.pdf Data - 2012-12-13 Titlu - Programele olimpiadelor la disciplinele din aria Tehnologii Continut - Precizari privind olimpiadele la domeniile din aria. Rezultate obţinute la Olimpiada naţională din aria curriculară Tehnologii, domeniul Agricultur Aria curriculara tehnologii Aria curriculara tehnologii. Olimpiada la disciplinele din aria curriculară Tehnologii Județeană. Mențiune. Cîrdei Tabita Liliana. Popescu Sorin, Popescu Angela, Prelipcean Elena, Grijincu Marius, Juravle Ciprian. 78. Aria curriculara tehnologii FELICITÃRI Elevii vasluieni obtin rezultate foarte bune la toate disciplinele, indiferent de profilul pe care îl urmeazã - real, uman, tehnic, servicii sau resurse naturale si protectia mediului. Cea mai bunã dovadã o reprezintã punctajele înregistrate de acestia la etapa judeteanã a olimpiadelor din aria curricularã Tehnologii: 24 de elevi s-au calificat la faza nationalã

Regulament specific privind organizarea olimpiadelor din aria curriculară Tehnologii. Regulament specific privind organizarea olimpiadelor din aria curriculară Tehnologii. Search. Elevi și părinți. folosim module cookie sau tehnologii similare. Apăsând Accept sau navigând pe acest website, ești de acord să permiți colectarea de. Olimpiada la disciplinele din aria curriculara Tehnologii'', calificarea tehnician ecolog si protectia calitatii mediului: judeteana: Has Manuela , Titiriga Ileana , Comanescu Corina; 5. Ciopor Cosmin Ionut XII Premiul II Olimpiada la disciplinele din aria curriculara Tehnologii'', calificarea tehnician în automatizari: judetean Festivitatea de premiere a elevilor de la învățământul profesional, participanți la Etapa Regională a Concursului pe meserii din aria curriculară Tehnologii, domeniul Mecanică, calificarea profesională Mecanic auto, februarie-martie 2017, S.C. Țiriac Auto S.R.L Regulament specific privind organizarea și desfășurarea olimpiadelor din aria curriculară Tehnologii 2018-2019 Tipărire Email Detalii Scris de Steluta Caraion Categorie: Olimpiade scolare Publicat: 29 Ianuarie 2019 Accesări: 490 Regulament specific privind organizarea și desfășurarea olimpiadelor din aria curriculară.

Liceul Silviu Dragomir

OLIMPIADA PENTRU DISCIPLINE DIN ARIA CURRICULARA TEHNOLOGII ETAPA JUDETEANA- februarie - martie 2017 Centrul de concurs organizat la Colegiul Tehnic Al. I. Cuza Bârlad REZULTATE PROBA SCRISĂ / Elevi calificati la proba practica DOMENIILE: AGRICULTURA -CULTURA PLANTELOR Clasa XII MECANICĂ Clasa XI ,Clasa XI Olimpiada Aria Curriculara Tehnologii, Profil : Servicii, Domeniul : Economic Mențiune III - ORBAN ANDREEA ELENA - clasa a XI-a B Olimpiada Aria Curriculara Tehnologii, Profil : Servicii, Domeniul : Turism și alimentație Locul I - MOLNAR CSORVASI MIHAI SAMI - clasa a XI-a A - calificat la etapa național Tehnologii. a III-a. 2014/2015. 1. Leonte Daniela. 2. Prietenul meu calculatorul. La nivelul mai multor arii curriculare. Tehnologii. a IV-a. 2014/2015. 1. Buldum Ghe. 3. Prietenul meu calculatorul. La nivelul mai multor arii curriculare. Tehnologii. a V-a. 2014/2015. 1. Timisag Margareta. 4. Lumea basmului si a legendei. La nivelul disciplinei. TEST DE EVALUARE - ARIA CURRICULARA TEHNOLOGII Profil: tehnicDomeniul: MecanicalTehnician TransporturiClasa: a XI-a. Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Subiectull 20 puncte. I. Scrieti pe foaia de concurs litera corespunzatoare raspunsulul corect: 10p. 1

În perioada 22 - 26 aprilie, la Tulcea s-a desfășurat etapa națională a Olimpiadei la disciplinele din aria curriculară Tehnologii - domeniul Construcții, instalații și lucrări publice. Din județul Neamț au participat cinci elevi, trei dintre ei obținând rezultate deosebite. Aceștia sunt elevi ai Liceului Tehnologic Sfântul Ioan de La Salle din Pildești, [ Repartiția sălilor pentru Olimpiada din aria curriculară Tehnologii - proba practică, 04 martie 2017. Economic, Administrativ, Comerț - clasele a XI-a și a XII-a. Turism și alimentație - clasele a XI-a și a XII-a.. Olimpiada Naţională la Disciplinele din aria curriculară Tehnologii este organizată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău şi Colegiul Tehnic de Comunicaţii Nicolae Vasilescu Karpen cu sprijinul a numeroşi sponsori şi se desfăşoară în perioada 6 - 10 Aprilie 2015 la Bacău In urma desfasurarii olimpiadei judetene la disciplinele din aria curriculara Tehnologii si a concursurilor la disciplinele tehnologice pentru invatamantul profesional, elevii cei mai merituosi au fost selectati sa reprezinte judetul la faza nationala.Astfel, la Educatie tehnologica s-au calificat.

ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII lictehngheorghemironcosti

Examenul național de bacalaureat 2021 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat - 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010), şi cu prevederile ordinului de ministru nr. 5.453/31.08.2020 etapa nationala - aria curriculara tehnologii si concursuri profesionale; concursul judetean - automobilul prieten sau dusman †tg. jiu; cultura generala - rezultate - aria curriculara; rezultate olimpiade plesoianu 2008-2009; etapa judeteana - aria curriculara tehnologii si concursuri profesional Aria curriculara Tehnologii are ore obligatorii la toate clasele din invatamantul preuniversitar. T 10. Curriculum la decizia scolii cuprinde mai multe tipuri de discipline optionale. T . Quiz. Cât de deștept ești. În acest Test este vorba cât de bine poți gândi. Deoarece unii greșesc la cele mai simple întrebări.Acesta este un. www.isjsalaj.r În urma desfășurării olimpiadei județene la disciplinele din aria curriculară Tehnologii şi a concursurilor la disciplinele tehnologice pentru învăţământul profesional, elevii cei mai merituoși au fost selectați să reprezinte județul la faza națională. Astfel, la Educație tehnologică s-au calificat Dragomir Ionuț Daniel, elev în clasa a V-a la Şcoala Gimnazială Nr.

Liceul Tehnologic Forestier

1/Olimpiadele la disciplinele din aria curriculara Tehnologii 81. Sandu Mihaela: Colegiul Economic O. Onicescu Botosani: XII: 1/Olimpiadele la disciplinele din aria curriculara Tehnologii 82. Ichim Mihai: Grup scolar Petru Rares Botosani: XII: 2/Olimpiadele la disciplinele din aria curriculara Tehnologii 83. Sanauceanu Iulian-Mariu Casa Corpului Didactic Cluj şi SIVECO Romania S.A. derulează în perioada septembrie 2010 - mai 2013 proiectul POSDRU/87/1.3./S/58422 Abordări inovative în didactica disciplinelor din aria curriculară Tehnologii, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU 2007-2013 Colegiul Tehnic C. D. Nenițescu Craiova a găzduit anul acesta, în perioada 22-26 aprilie, faza națională a Olimpiadei la disciplinele din aria curriculară Tehnologii, domeniul Protecția Mediului. Aceasta a cuprins două probe: scrisă și practică desfășurată în laborator Faza națională a Olimpiadei la Discipline din aria curriculară Tehnologii, profil Resurse Naturale şi Protecţia Mediului, Domeniul Protecţia Mediului va avea loc, în perioada 22 - 26 aprilie, se va desfăşura la Colegiul Tehnic Costin D. Neniţescu Craiova, judeţul Dolj. Deschiderea oficială a Olimpiadei va avea loc luni, 22.04.2019, la Filarmonica Oltenia din. Rezultate ale elevilor la olimpiade școlare la disciplinele din aria curriculară Tehnologii în anul şcolar 2015- 2016 Etapa Națională : Rezultate olimpiada Tehnologii, an şcolar... Olimpiade tehnologii Read More. Arad la olimpiada naționala din aria curriculara... Olimpiade tehnologii Read More. 23 FEB

Home Utile Prescolar Primar Gimnazial Liceal si postliceal

Materiale MENCS - mapa ariei curriculare Tehnologii — ISJ

În perioada 22 - 26 aprilie s-a desfășurat la Ploiești etapa națională a Olimpiadei la disciplinele din aria curriculară Tehnologii, pentru domeniile electric și electronică, pentru clasele a XI-a și a XII-a. Din cei 15 elevi care au format lotul județului Neamț, 12 elevi au fost de la Liceul Tehnologic Vasile Sav din [ Rezultatele obtinute de elevi la Olimpiada de tehnologii - etapa judeteana. Detalii Creat la Luni, 04 Aprilie 2016 10:03 Afişări: 2406 Elevii participanti la Olimpiada pentru disciplinele din aria curriculara Tehnologii - Faza judetean INTELIGENTIRezultate foarte bune obtinute de elevii vasluieni care au participat la etapa nationalã a olimpiadelor pentru disciplinele din aria curricularã Tehnologii. Munca, ambitia si implicarea totalã a copiilor si a cadrelor didactice au fost atributele care au condus la acest succes înregistrat de vasluieni: douã premii I, un premiu II, douã premii III si patr

www.edu.ro :: Programe şcolar

Olimpiada școlară la discipline din aria curriculară tehnologii la Liceul Tehnologic Aurel Vlaicu Lugoj. 6 martie 2020, 20:20 pm, Denisa Grega eveniment, hotnews, în lume, primplan, social, utile Fabricarea produselor din lemn Cls 9 - Maria Pentilescu, Elvira Georgescu, Corina Liliana Hrimiuc pret Calitate garantat