Home

Procedura privind transparenta decizionala

Procedura privind transparența decizională în

PROCEDURA pentru aplicarea prevederilor Legii nr.52/2003 - privind transparența decizională în administrația publică 1. Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri locali, de primar, de viceprimari sau de cetățeni. Pentru a putea fi supuse dezbaterii consilierilor municipali, proiectele trebuie însoțite de un referat de specialitate (semnat de cel care îl întocmește, de. Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscalã pentru aprobarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului (085) Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicãrii prevederilor art. 275 alin. (2) și art. 278 alin. (5) lit Legea 281/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica. Lege nr. 281/2013. Ordin nr. 378/2013 privind modificarea si completarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. OUG 20/2013 privind infiintarea, organizarea si.

Transparenta decizionala - ANA

Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in

LEGE 52 21/01/2003 - Portal Legislati

Transparență decizională - Autoritatea Pentru

  1. Proiect de Hotărâre a Autorității Electorale Permanente privind procedura de eliberare a adeverinţelor care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 73 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi procedura de acreditare a reprezentanţilor.
  2. (2) Raportul anual privind transparenta decizionala va fi facut public in site-ul propriu, prin afisare la sediul propriu intr-un spatiu accesibil publicului sau prin prezentare in sedinta publica. CAPITOLUL III Sanctiuni Art. 13
  3. istrația publică, republicată, proiectul de hotărâre.
  4. Procedura specială privind inspecţia depozitelor pentru produse de origine animală Procedura specială privind inspecţia unităţilor de comercializare a produselor alimentare PROIECTUL ORDINULUI Cu privire la aprobarea Listei de verificare în domeniul securității și sănătății în muncă, aplicată în cadrul controlului de stat de.
  5. istratia publica APITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. - (1) Prezenta lege stabileste regulile procedurale

Transparenta Decizionala Primăria comunei Sânpetr

Nr. 26331/13.07.2018 TRANSPARENŢA DECIZIONALA ANUNŢ , Oraşul Mizil reprezentat de către Primar Negraru Silviu Calin , initiaza procedura de consultare publica , ȋn conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala ȋn administratia publica , pentru Proiectul de hotarare privind instituirea unor restrictii de circulatie ȋn orasul Mizil , ca urmare a. Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 70 din 3 februarie 2003, iar ulterior a fost completata prin Legea nr. 242/2010 pentru completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizion ala in administratia publica, publicata in Monitorul. Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 70 din 3 ianuarie 2003, iar ulterior a fost completata prin Legea nr. 242/2010 pentru completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, publicata in Monitorul Oficial.

Transparenta decizionala. Reglementare. Regulile cu privire la procedura privind participarea cetățenilor și a asociațiilor. legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative și la procesul de emitere a deciziilor. Consultari publice. Rapoarte anuale privind transparenta in procesul decizional LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenta decizionala în administratia publica Forma sintetică la data 14-nov-2011. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer. (la data 03-feb-2003 actul a fost promulgata de Decretul 66.

Program complet de contabilitate, gestiune, productie, mijloace fixe, salarii. Trendix contine module de leasing, farmacie, service auto. Download program de contabilitate si gestiune gratuit. Lege nr. 52 privind transparenta decizionala in administratia publica din 21 ianuarie 200 Informare cu privire la modul de ducere la îndeplinire a prevederilor RGPD, referitoare la Protocolul de colaborare privind implementarea sistemului de instituire electronică a popririi încheiat între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Asociaţia Română a Băncilor și instituţiile de credit membre ale A.R.B. - publicat în data de 21.10.202 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului nr. 1362/2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală și de retragere a. Raport privind transparenta în procesul decizional pentru anul 2016; Reguli interne privind asigurarea transparentei in procesaul decizional . Ordin nr. 697 din 13.09.2016 Cu privire asigurarea transparenţei şi consultării publice cu societatea civilă în procesul decizio ANUNT PUBLIC. In atentia cetatenilor comunei Sfintu Gheorghe In conformitate cu prevederie art.6 din Legea nr.52 /2003 privind transparenta decizionala in administratia publica , modificata si completata,si ale art.8 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale , modificata si completata , Primaria comunei Sfintu Gheorghe aduce la cunostinta pe aceasta cale ca a fost elaborat.

Proceduri de Transparenta Decizionala - Proiecte

Privind transparenta decizionala in anul 2016 intocmit in baza art. 12 din Legea nr. 52/2003 Conform prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioar autoritatilor administratiei publice central Rapoarte anuale privind transparenta in procesul decizional / Casa Națională de Asigurări Sociale cnas,casa nationala de asigurari ,casa de asigurari ,codul muncii al republicii moldova ,casa nationala de asigurari sociale ,forma 4-bas Tags: taxe si impozite, anaf, proiect de ordin, oanaf 1104/2013, transparenta decizionala. ANAF a emis un nou comunicat in ce priveste aplicarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in cazul unui proiect de ordin Anunt de presa ANCPI privind transparenta decizionala - Proiect de Ordin pentru modificarea Regulamentului privind procedura de plată destinată cofinanțării lucrărilor de înregistrare sistematică demarate de unitățile administrativ - teritoriale, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1065/2018, cu modificările. Acest proiect trateaza Proceduri de Transparenta Decizionala. Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 60 de pagini.. Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Casa Națională de Asigurări de Sănătate pune urmatoarele acte normative in transparenta decizionala Publicat la data de : 02.07.2021 Proiect de ordin de aprobare a Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru. Privind transparenta decizionala in administratia publica conform Legii nr. 52/2003 perioada de raportare : 01 ianuarie 2015-31.122015 In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, autoritatile publice centrale si locale sunt obligat

Acte şi proceduri utile - Ministerul Justitie

Serviciul Transparenta Decizionala Nr. 5434/1/14.08.2019 ANUNT in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala In administratia publica, republicata, se aduce Ia cuno~tinta publica urmatorul proiect de act normativ: Proiect de hotarare privind masuri concrete de imbunatatire a calitatii aerului i Articole din transparenta decizionala scrise de anssablog. Lege nr. 52/2003 din 21/01/2003 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 70 din 03/02/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica APITOLUL I Dispozitii generale Art Etichete: administratia publica, Legea nr. 52/2003, Legislatie practica, Modificari legislative, Monitorul Oficial nr. 749/2013, Stiri juridice, transparenta decizionala Legea privind transparenta decizionala in administratia publica a fost republicat Subsemnatul MORARU OVIDIU, secretarul comunei Unirea, judetul Calarasi, responsabil pentru relatia cu societatea civila, in conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, aduc la cunostinta publica, prin afisare la sediul Consiliului local si in locul special de afisaj din satul component ca in data de 02.06.2020, ora 10:00. Transparenta Decizionala. Raport periodic de activitate pe anul 2019 privind legea 544/2001. Declaratie de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare a Strategiei Nationale Anticoruptie pe perioada 2012 - 2015

TRANSPARENTA DECIZIONALA - In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, incepand cu data de 21.05.2021, se pune in dezbatere publica un Proiect de hotarare privind indexarea si stabilirea Impozitelor si Taxelor Locale pentru anul 2022, in vederea formularii de propuneri, sugestii si. (2 2) Anunţul privind organizarea consultărilor publice şi materialele aferente sînt făcute publice cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de definitivarea proiectului de decizie. [Art.11 al.(2 2 ) introdus prin LP105 din 12.06.14, MO178-184/11.07.14 art.417 In temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primaria Municipiului Galati supune dezbaterii publice proiectul de hotarare a Consiliului Local al Municipiului Galati referitor la Proiectul de buget al Municipiul Galati pe anul 2019 Anunt transparenta decizionala - septembrie 2019. August 1, 2019 adm-mmm Dezbateri publice. Read more. Anunt transparenta decizionala - iunie 2019. Nr.20519/23.10.2017 ANUNT In conformitate cu dispozitiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta. Read more. October 24. LEGEA REPUBLICATA Nr. 52/2003*) privind transparenta decizionala in administratia publica _____ *) Republicata in temeiul art. II din Legea nr. 281/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 679 din 5 noiembrie 2013, dandu-se textelor o noua numerotare

Proiectului de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind transparenţa în domeniul lobby-ului şi al reprezentării intereselor. Click pe iconiță pentru download documentație. Proiectul se află în dezbatere publică până la data de 12 octombrie 2018, iar observațiile se transmit la adresa de e-mail dezbateri.publice@imm.gov.ro Procedura valorificare locuinte ANL. Prima Pagina Transparenta Decizionala Raport anual privind transparenta decizionala, cf. Legii nr.52 pentru anul 2015. Raport anual privind transparenta decizionala, cf. Legii nr.52 pentru anul 2015. Ultima modificare a acestei pagini: 1 februarie 2016 [19.09.2014] În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, MMSC supune dezbaterii publice proiectul hotararii privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu si va rugam sa asigurati procedura privind transparenţa decizională în administraţia publică prevăzută de Legea nr. 52/2003 Nota de fundamentare. Lege privind regimul porturilor militare maritime si fluviale.pdf ; (DATA AFISĂRII: 26-05-2021) Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail transparenta.decizionala@mapn.ro, în termen de 10 zile de la afisare

Descarca ordinul Descarca ANEXA nr. 11 Conform prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, supunem dezbaterii publice Ordinul privind procedura de efectuare a plăţilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autov.. Rapoarte anuale privind transparenta decizionala. Tipărire. Email. Raport de evaluare a implementarii Legii nr 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, in anul 2020

In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) supune... Hartă sediu OCPI: Click aici pentru a afla cum să ajungeți la sediul OCPI din Timișoara și la sediile din județ Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica; Multimedia; 06-APMBN_ Raport Evaluare Lg 52_an 2020- 1 feb 2021. 06- APMBN_ Raport Evaluare Lg 52_an 2020- 1 feb 2021 Read More About 06-APMBN_ Raport Evaluare Lg 52_an 2020- 1 feb 2021 » By APM. Daca faci un master la academie, te-ai scos, nu mai conteaza ce facultate ai facut. Desi proiectul de OUG s-a publicat pe pagina MAI de abia vineri, 25.06.2021, micii despoti din aparatul central si-au exprimat intentia de a nu respecta termenele imperativ prevazute de Legea 52 din 2003 privind transparenta decizionala

proiecte-acte-normative - Acasa - MF

Transparenta decizionala. Anunt informativ privind dispozitiile Legii 544/2001; Raport anual privind transparenta decizionala; Raport de evaluare a implementarii Lg. 544/2001; Anunt privind elaborarea proiectului de act normativ privind Construire Statie mixta de Distributie Carburanti - afisat in data de 20.04.202

(2) Raportul anual privind transparenta decizionala va fi facut public in site-ul propriu, prin afisare la sediul propriu intr-un spatiu accesibil publicului sau prin prezentare in sedinta publica.r r CAPITOLUL IIIr Sanctiunir r Art. 13 Transparenta decizionala Memorandum din 25.01.2017 privind diseminarea principiilor ce deriva din jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului ce vizeaza neexecutarea sau executarea cu intarziere a hotararilor judecatoresti pronuntate impotriva unui debitor public: click aic

Legea nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional. Hotărîrea Guvernului nr.967 din 09 august 2016 Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional. Ordinul MEI nr.493 din 17.10.2018 Cu privire la asigurarea transparenței în procesul decizional în cadrul. Raport CNCAN privind transparenta decizionalñy pentru anul 2014 Comisia Nationalä pentru Controlul Activitätilor Nucleare, institutie publicä de interes national, este autoritatea nationali competentä in domeniul nuclear care destïesoarä activitatea in conformitate cu prevederile Legii nr. 1 1 1/1996 privind

Proiecte în dezbatere - Ministerul Justitie

Raport anual privind transparenta decizionala - 2020 Raport anual privind transparenta decizionala - 2018 Raport anual privind transparenta decizionala - 2017 Lista cuprinzand documentele de interes public Informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public: - Actele normative care reglementeaza. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aduce la cunostinta publica urmatorul proiect de act normativ: Proiect de hotarare nr.121 din 10.06.2021 referitor la aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din. Formulare online Informatii de interes public. Consiliul Județean Argeș. Primăria Săpata. Informatii. Transparenta decizionala. Rapoarte privind transparenta decizionala. Rapoarte de evaluare a implementarii legii nr 52 din 2003. Rapoarte de evaluare a implementarii legii nr 544 din 2001 1. Conceptul de transparenta decizionala. Transparenta activitatii administratiei publice locale constituie regula in toate etapele si procedurile (premergatoare, concomitente si ulterioare) deciziei administrative, confidentialitatea fiind exceptia care se limiteaza la informatia stabilita prin lege datorita nevoii protejarii unor interese. Transparenta decizionala-Legea 52/2003. Tipărire. Email. Detalii. Publicat: 15 Aprilie 2015. Accesări: 11248. Raport privind aplicarea Legii nr.52|2003 pe anul 2020. Anuntul publicitar privind aprobarea bugetului propriu al judetului Calarasi, pe anul 2021 si estimarile pentru anii 2022-2024

Video: Legea privind transparenta decizionala in administratia

Legea 281/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica. Lege nr. 281/2013, publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 679 din 5 noiembrie 201 Raport anual privind aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala pentru anul 2014 la C.C.D. Neamt 14. oct. Raport anual privind aplicarea Legii nr. 52-2003 privind transparenta decizionala pentru anul 2014 CCD Nt Date: 14 oct. 2015 | Transparenta.

Plati Taxe si Impozite prin Ghiseul

LEGEA nr. 52/2003 - Transparenta decizionala in ..

Prin Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, unii termeni sunt definiti dupa cum urmeaza: Act normativ - actul emis sau adoptat de o autoritate publica, cu aplicabilitate generala; . Luarea deciziei - procesul deliberativ desfasurat de autoritatile publice; . Elaborarea de acte normative - procedura de redactare a unui proiect de act normativ anterior. PDF Compressor - privind transparenta...آ decizionala in administratia publica, autoritatile publice; prev. next. out of 3. Post on 30-Aug-2019. 2 views. Category: Documents. 0 download. Report. Download; Facebook. Twitter. E-Mail. LinkedIn. Pinterest. Embed Size (px) Recommended. transparenta decizionala cu privire la aprobarea actelor cu. Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica; Multimedia; Raport de implementare Legea 52-2003 in anul 2020. Descarca Read More About Raport de implementare Legea 52-2003 in anul 2020 » By APM Hunedoara 26/01/2021 26/01/2021 Raport de implementare Legea 52-2003 in anul 2019. 5 (2) Raportul anual privind transparenta decizionala va fi facut public in site-ul propriu, prin afisare la sediul propriu intr-un spatiu accesibil publicului sau prin prezentare in sedinta publica. Metodologie. Cercetarea prezenta isi propune evidentierea progresului inregistrat prin aplicarea L51/2003, concentradu-se p

privind transparența decizională pe anul 2019 Potrivit dispozițiilor art. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administrația publică, autoritățile administrației publice centrale și locale sunt obligate să întocmească și să facă public un raport anual privind transparența decizională privind transparenta decizionala conform Legii nr. 52/2003, 1 anul 2018 PROBAT, Primar, zkopf loan Conform Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatile administratiei publice centrale si locale sunt obligat Legea privind transparenta decizionala in administratia publica 52/ 2003. Pe: aprilie 21, 2012 Categoria: Informează-te, Materiale utile | comentarii : 0. LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*actualizată*) privind transparenta decizionala în administraţia publica (actualizată până la data de 13 decembrie 2010* INFORMATII DE INTERES PUBLIC SI TRANSPARENTA DECIZIONALA. Informatii de interes public; Transparenta decizionala; Miercuri, 13 Ianuarie 2021 09:45 2020 RAPORT LEGEA 52 2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA Scris de CCD Brasov. dimensiunea fontului micește mărimea fontului creşte dimensiunea fontului; Imprimare

Numărul proiectelor de acte normative adoptate în anul 2019 fără a fi obligatorie dezbaterea publică a acestora (au fost adoptate în procedura de urgenţă sau conţin informaţii care le exceptează de la aplicarea Legii nr. 52/2003, conform art. 5) A10-B. Procesul de luare a deciziilor : 1 privind transparenta decizionala la nivelul Consiliului Judetean Constanta pentru anul 2003 (aprilie-decembrie) INDICATORI cod RASPUNS A. Procesul de elaborare a actelor normative 1. Numarul proiectelor de acte normative adoptate A1 185 2. Numarul proiectelor de acte normative anuntate in mod public: 1

Raport annual privind transparenta decizionala aferent anului 2020 INDICATORI RASPUNS A.Procesul de elaborare a actelor normative 1.Numarul proiectelor de acte normative adoptate 42 2.Nr. proiectelor de acte normative care au fost anuntate in mod public Dintre acestea au fost anuntate in mod public a.pe site-ul propriu toat În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, republicata, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Ordonanță a Guvernului privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006.

Raport anual privind transparenta decizionala in anul 2019; Raport anual privind transparenta decizionala in anul 2018; Raport de evaluare a implementarii Legii nr.52/2003 in anul 2017; Raport de evaluare a implementarii Legii nr.52/2003 in anul 2016; Raport pe anul 2015 privind transparenta decizionala OUG 57 /2019 privind Codul Administrativ partea VI a ( art 365- 537 ); 3. Legea 52 /2003 privind transparenta decizionala in administratia publica republicata cu modificarile si completarileulterioare , 4. OG 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor c Finantele au publicat la rubrica de Transparenta decizionala un proiect de Ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala. Acest act normativ vine ca urmare a adoptarii Directivei 2017/1852/UE a Consiliului privind mecanismele de solutionare a litigiilor fiscale in Uniunea Europeana. APEC, in calitatea sa de membra a Coalitiei 52 pentru imbunatatirea Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica din Romania, va invita la lansarea in Iasi a Coalitiei in cadrul conferintei de presa care va avea loc joi, 9 februarie 2012, incepand cu ora 13, in sala de sedinte a Asociatiei Oamenilor de Afaceri Iasi 2003, bdul ANUNT in baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratiapublica, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate organizeaza in data de 14.12.2018, ora 10:00, la sediul CNAS, mezanin, o dezbatere publica avand ca tema Proiect de Ordin al presedintelui CNAS pentru aprobarea Normelor tehnice derealizae a programelor.

PRIMĂRIA NEHOIUAnunt Pndr | Primăria Orașului IernutTaxele si impozitele se pot achita pana la data de 30Poze flori – 03Lumea cartilor 2014 | Primăria Orașului IernutPublicatie de casatorie 13Plata ajutorului de stat pentru reducerea accizei la

Raport anual privind transparenta decizionala in anul 2019; Raport anual privind transparenta decizionala in anul 2018; Raport de evaluare a implementarii Legii nr.52/2003 in anul 2017; astfel cum sunt acestea reglementate de Codul fiscal si Codul de procedura fiscala cu aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala si a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. Art.2 Prezenta dispozitie poate fi contestata la Tribunalul Satu Mare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, actualizata Numărul proiectelor de acte normative adoptate în anul 2015 fără a fi obligatorie dezbaterea publică a acestora (au fost adoptate în procedura de urgenţă sau conţin informaţii care le exceptează de la aplicarea Legii nr. 52/2003, conform art. 5) A10-B. Procesul de luare a deciziilor : 1 In conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 ,privind Transparenta Decizionala in administratia publica privind procedura de elaborare de elaborare a actelor normative de catre autoritatea publica locala, ANUNTÄM cä Primaria municipiului Dorohoi a initiat procedura de consultare publica in conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003. r. 52.2003 republicatä privind transparenta decizionala in In conformitate cu prevederile legii administratia publica locala se aduce la cunostinta publica urmätorul proiect de act normativ: Proiect de hotärâre privind aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de delegare, pri