Home

Proiect de practica ase rei

Caiet de practica pentru facultatea REI din cadrul ASE Bucuresti.Titlul lucrarii Co-finantarea IMM-urilor finantate cu fonduri europene nerambursabile by liviudobrea in Types > School Work, ase şi rei documents for the initial approval of your internship: internship agreement/ conventie de practica En (signed by all parties before the internship begins) OR certificate of. Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea Management Strada Căderea Bastiliei, Nr. 2 - 10, Sectorul 1, Bucuresti, cod 010374 Telefon: +4 021 319.19.00 / +4 021 319.19.01 - Int: 120 / 23

Co-Finantarea IMM-urilor (Proiect Practica ASE - REI

 1. proiect practica 3. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE Facultatea: Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică Specializarea: Cibernetică Economică Proiect de practică Prezentarea BRD- Groupe Société Générale şi simularea procesului de aşteptare în cadrul băncii Cadrul didactic coordonator: Student: Grupa Seria Cibernetica An III.
 2. GHID DE PRACTICĂ MASTERAT ANUL UNIVERSITAR 2019 - 2020 5 2. DERULAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ 2.1. Delimitări generale Stagiile de pregătire practică se vor realiza, de regulă, pe perioada semestrului II a
 3. If you are Romanian, please switch to www.rei.ase.ro for a full experience of our universe. If you are not Romanian, then you are in the right spot. Thank you for visiting us! In March 2017, this English website is under construction. We add elements and tweak content in order to make your online experience of REI (or FIBE, as you might call it.

Practică de specialitate - Facultatea de Relații - AS

 1. ute, ulterior fiind necesară semnarea și expedierea lui mai întâi prin email și apoi direct sau prin.
 2. ar stiintific - materiale . Disertatie. NOTA: Aici veti putea gasi suporturile de curs in timpul semestrelor
 3. 28 apr-14 Contrib. fond de Situaţia de calcul 6452 4371 384 mai şomaj angajator Contrib. fond de 28 apr-14 Situaţia de calcul accidente de muncă şi 635 447 192 mai boli profesionale 5311 581 25.920 Ridicare numerar 28 apr-14 Cec numerar şi extras de % 5121 pentru salarii şi mai cont 581 25.920 17

Practica - As

Consider că acest proiect m-a ajutat să-mi dezvolt un set de abilități și aptitudini necesare pieței muncii, precum: capacitatea de a organiza și conduce o echipă de proiect, modalități de gestionare a conflictelor, capacitatea de anticipare a tendințelor de evoluție ale pieței, cunoașterea în detaliu al contextului financiar-contabil, dar și legislativ în care o companie. BREIT. Bine ați venit pe platforma online a proietului BREIT ( Stagii de practică şi activităţi de orientare profesională pentru studenţii înmatriculați la programele de studii universitare Administrarea afacerilor și Economie și afaceri internaționale ). Pentru a avea acces la conținutul platformei este necesar să vă autentificați An universitar 2020-2021 Practica este activitatea desfășurată de studenți, în conformitate cu planul de învățământ, care are drept scop verificarea aplicabilității cunoștințelor teoretice însușite de către aceștia în cadrul programului de instruire. Informarea cu privire la practica de specialitate Suportul de informare pentru studenți - GHID PRACTICĂ LICENȚĂ Suport de.

proiect practica 3 Claudia Celebutante - Academia

 1. Acest proiect trateaza Proiect Practica in Contabilitate. Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 8 fisiere doc de 53 de pagini (in total).. Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Haliga Iulian Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il.
 2. Manager proiect Prof.univ.dr. Dumitru Miron: +4021 - 319 19 90. dumitru.miron@rei.ase.ro. Nume. E-mail. Telefon. Site web. Subiect. Mesaj. Cât face 5 - 2 = Trimite. Inchide Vă mulțumim are perioada de implementare iunie 2014-octombre 2015 si asigura pachete integrate de stagii de practica si consiliere si mentorat. Mai multe detalii.
 3. www.practicamanager.ase.ro 1 Investeşte în oameni ! Proiect cofinan mangemetul de proiect, elaborarea strategiei ITC, iniţierea de programe de responsabilitate socială corporativă, gestionarea deşeurilor electrice şi Durata totala a stagiului de practica: 280 de or
 4. Programe de masterat. ECONOMIA SI ADMINISTRAREA AFACERILOR AGROALIMENTARE (EAAA) ECONOMIE ECOLOGICA (EE) MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE DEZVOLTARE RURALA SI REGIONALA (MPDRR) Program de doctorat. Programe postuniversitare. Licenta si disertatie 2021. LICENTA SI DISERTATIE 2022. Cercetare
 5. Studying Econometrie Econometrics at Academia de Studii Economice din București? On StuDocu you find all the lecture notes, study guides a nd practice materials for this course Eu și familia mea - proiect de activitate; Caiet de practica. None Pages: 8 year: 2019/2020. 8 pages. 2019/2020 None. Tema de control 2 - Testarea ipotezelor.
 6. Echipa de proiect 171 5.3.1. Alcătuirea unei echipe de proiect 171 . V 5.3.2. Conducerea unei echipe de proiect 173 5.3.3. Factori perturbatori care încetinesc sau stopează sensul de evoluţie a proiectului 175 5.3.4. Cei patru poli de competenţă ai proiectului 176 5.4..

Administratie Publica Facultatea de Administratie si Management Public 2021-06-23T11:01:17+00:00. Programul de studii de licenţă Administraţie publică este acreditat la nivel naţional în domeniul de studii Ştiinţe administrative şi la nivel european de către European Association for Public Administration Accreditation. Proiectul Master-Practica. May 6, 2012. Toti studentii ASE - REI, ciclul 2 master, care doresc sa efectueze un stagiu de practica sunt rugati sa ne contacteze la masterpractica81742@gmail.com sau c.vlaicu@hr-social.com - perioada de inscriere este 1 martie 2012 - 15 mai 2012

Procesul de studii în Academia de Studii Economice din Moldova este realizat în cadrul a 6 facultăţi (ciclul-I, Licență) de peste 300 cadre științifico-didactice și didactice din 15 departamente; o Școala Masterală (ciclul II, Masterat), două Școli Doctorale (ciclul-III, Doctorat), precum și Colegiul Național de Comerț al ASEM, iar abilitățile practice pot fi însușite și. Bine ați venit pe platforma online a proietului BREIT (Stagii de practică şi activităţi de orientare profesională pentru studenţii înmatriculați la programele de studii universitare Administrarea afacerilor și Economie și afaceri internaționale).. Pentru a avea acces la conținutul platformei este necesar să vă autentificați Caiet de practica pentru facultatea REI din cadrul ASE Bucuresti.Titlul lucrarii Co-finantarea IMM-urilor finantate cu fonduri europene nerambursabile by liviudobrea in Types > School Work, ase şi rei Structura recomandată a proiectului Introducere CAPITOLUL I - Stadiul cunoașterii (scurtă revizuire a bibliografiei de specialitate) CAPITOLUL II - Studiu de caz (se face la nivelul instituției și/sau al departamentului unde se desfășoară stagiul de practică) 2.1.Prezentarea societății și/sau a departamentului 2.2.Organizarea structurală a societății (organigrama și structura.

De ex: o analiză economico-financiară a partenerului de practică (analiza presupune determinarea modificărilor procentuale în timp pentru indicatorii calculați și apoi se vor face interpretările și în text, explicând evoluția identificată); propunerea/analiza unor proiecte implementate/evaluat Daca esti masterand REI, trimite CV-ul la: contact@masterpractica.ro - vei primi un raspuns in maximum 2 zile. Detalii despre proiect regasesti aici: www.masterpractica.ro. Pana in prezent 50 de masteranzi au fost integrati in internshipuri iar 14 dintre ei au fost angajati. Accepti provocarea Caiet practica. Investeşte în oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 Axa prioritară 2 - Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii Domeniul major de intervenţie 2.1 - Tranziția de la școală la viața activă Titlul proiectului: Măsuri active. Proiect de practică În cadrul lucrării ce trebuie realizată pentru Practica de specialitate, din cadrul proiectului Sisteme moderne de practică pentru facilitarea accesului la piaţa muncii pentru viitorii from #OWNER#.ASE_COMENZI where data>:P15_Dat FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 . Axa prioritară 6 Educaţie şi competenţe. Obiectiv specific 6.13 şi 6.14 Stagii de practica pentru elevi şi studenţi, în sectorul agroalimentar, industrie şi servici

* Proiectul de practică trebuie să fie scris cu Times New Roman, caractere de 12, la 1,5 rânduri, aliniat Justified. Întregul conținut al proiectului se va scrie cu diacritice. ** Tabelele vor fi numerotate (numerotarea va începe de la 1 pentru tabelele aferente fiecărui capitol) dup Proiect-Practica-1 - Proiect gestionarea unei librarii online. None Pages: 16 year: 2013/2014. 16 pages. 2013/2014 None. Mandatory assignments. Date Rating. BAZE DE DATE 2 - INFORMATICA ECONOMICA REI SEMINAR. None Pages: 13 year: 2016/2017. 13 pages. 2016/2017 None. Cerinte Power Point - indicator economic. None Pages: 1 year: 2016/2017. 1. Author: Inina Created Date: 2/18/2011 7:51:21 A

aceştia în cadrul programului de instruire. Practica de specialitate este o disciplină obligatorie, prevăzută în anul II, astfel: - ca un stagiu de 3 săptămâni și o durată de minimum 84 de ore (care se pot desfășura comasat sau pe parcursul anului doi de studiu) în cazul studenților de la programele de licență Ghid de practica MASTERAT 2018-2019; Metodologie practică MASTER; Raport de practica - model orientativ master CIG 2018_2019; Pentru informații suplimentare privind stagii de practică Biblioteca ASE; Biblioteca digitală. NU există limită de pagini (maximă sau minimă) pentru caietul de practică. NU este obligatorie anexarea de documente, decât în măsura în care acestea au fost puse la dispoziţia masterandului practicant de către tutorele din companie (broşuri de prezentare, prezentări, formulare tipizate etc.) Jurnalul activităţii de practică pe zil

Acest proiect trateaza Proiect de Practica - Agentia Regionala pentru Protectia Mediului, Pitesti. Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 26 de pagini.. Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ildiko Ioan Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta. Proiecte; Oportunități. Carieră Practica este o disciplină obligatorie pentru studenții de anul doi. Aceasta are o durată de trei săptămâni, respectiv 84 de ore și valorează trei credite de studii transferabile. Practica se poate desfășura compact sau pe parcurs, până la sfârșitul anului doi..

Do you study at Academia de Studii Economice din București? On StuDocu you will find over 3000 lecture notes, summaries and assignments from ASE Bucuresti, to help you pass your exams Activități. Graficul activităților pentru anul universitar 2020-2021, la programele de studii universitare de licența, organizate la formele de învățământ cu frecventa si cu frecventa redusa (IF, IFR, ID) Regulament privind activitatea didactica pentru studiile universitare de licența 2020-202 Facultatea de Relatii Economice Internationale. REI_E_I, REI_R_I. -. BAREM DE CORECTARE SI DE NOTARE-SEMESTRUL I - 2019. Facultatea. An I. An II. Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare in limbi straine. FABIZ_EN_I, FABIZ_GE_I si FABIZ_FR Practica se finalizează printr-un colocviu, în cadrul căreia studentul trebuie să prezinte o adeverință de la entitatea/organizația la care a făcut practica, o lucrare monografică (proiectul de practică), aprecierea privind stagiul de practică eliberată de responsabilului desemnat de partenerul de practică și chestionarul.

ASE - Facultatea de Relații Economice Internaționale - RE

Comunitatea de practică ASE - Future Star

Facultatea de Relatii Economice Internationale - AS

 1. Continutul caietului de practica la informatica, pentru CIG anul II by api-3725681 Proiect de Practica La Contabilitate Si Informatica de Gestiune - Societatea Sfera Serv. Caiet de Practica Exemplu cig ase. Enviado por. Mariana Maria. lucrare practica monografica - ghid pentru practica de contabilitate
 2. Rector Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR Curriculum Vitae Contact: Tel. +4 021 319.19.19 - Int: 132/133; Fax +4 021 319.18.99; E-mail: rectorat@ase.ro Audiente: Marti.
 3. Formulare tipizate de cereri - Biroul Acte de studii. Cerere pentru eliberarea duplicatului unui act de studii. Cerere pentru eliberarea duplicatului anexei la un act de studii. Cerere pentru refacerea unui act de studii care conține greșeli de redactare. Cerere pentru eliberarea diplomei împuternicitului legal al titularului

Ca absolvent LMA ASE ai oportunitatea de a obține două diplome de licență naționale: Diploma de licență eliberată de Academia de Studii Economice din București, programul intitulat Limbi moderne aplicate (engleză/ franceză) și Diploma de licență eliberată de Universitatea d'Artois, programul intitulat Arte, litere, limbi. Termene de predare în derularea activităţii de practică, relative la structura proiectului: 23.03.2017 Documentaţia aferentă etapelor 1-3 din proiect, prin e-mail la adresa ghilic@ase.ro (2 puncte) 11.05.2017 Documentaţia aferentă etapelor 4-9 din proiect prin e-mail la adresa ghilic@ase.ro (3 puncte) 25.05.201 Anunț câștigători Concurs Etapa I - Practica prin simularea decizională a unei întreprinderi virtuale Anunț eveniment în cadrul consilierii profesionale Programarea colocviilor de practică pentru studenții CIG înscriși în proiect, 14-25.06.202 TABERE STUDENŢEŞTI 2021 Adresa tabere ASE Repartizare locuri pe facultăți Întâlnirea cu membrii comisiei de selecție a beneficiarilor de tabere în programul Tabere studențești 2021 organizată în vederea distribuirii locurilor de tabără per serii și locații se va desfășura în format online (cf. art. 25 din metodologie), în ziua de Vineri, 30 iulie 2019, ora 9.00.

Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune Str. Caderera Bastiliei nr. 2-10,Sector 1, Bucuresti, cod postal 010374 Telefon: +04 021 319 19 00/01 int. 118, 22 Conceptul general de proiect 1.1 Noiunea de proiect i trsturi principale În practica economic un proiect este privit ca o cheltuial pe care o face un agent economic (persoan fizic sau juridic) cu scopul de a obine bunuri i/sau servicii. Pe de alt parte, un proiect înseamn i un efort concret pe care-l face agentul economic Titlul proiectului: Parteneriat sustenabil pentru practica studenților (Future Stars) Cod proiect: POCU/626/6/13/131645 Tutorial platformă pentru practica de specialitate la nivelul FEAM în cadrul proiectului FUTURE STARS, cod proiect POCU/626/6/13/131645 https://comunitateadepractica.ase.ro/ CUPRINS 1

Anexe BRD Proiect mrk promovare Ghid licenta Teste Grila Marketing Rezolvate REI Tematica-Licenta 2022 Tarom wizz airrr Other related documents ARIA 1CME - Lecture notes all Software Packages 2017 Final Project Seminar 15 dec 2017 CURSURI SISTEME DE OPERARE PART2 Curs man comparat ase - Summary Management Management 302 593 1 S Acest proiect trateaza Caiet de practica. Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier docx de 12 pagini.. Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.. Domeniu: Administratie Public Acest proiect trateaza Dosar Practica - Consultanta si Management Salma Com SRL. Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 37 de pagini.. Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte

Proiect practica 1. UNIVERSITATEA SPIRU HARETFACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL SPECIALIZARE MANAGEMENT PRACTICA DE SPECIALITATE Student: Profesor coordonator Prof Asist. univ. drd. Elena Burtea BUCURESTI 201 Infoteze.com nu incurajeaza sub nici o forma plagiatul, oferim utilizatorilor interesati doar consultanta si suport logistic. Lucrarile procurate prin intermediul acestui site servesc exclusiv ca bibliografie, sursa de documentare si informare in vederea realizarii propriei lucrari sau teze Lista castigatorilor premiilor aferente stagiilor de practica efectuate este disponibila in sectiunea Documente. Dezvoltarea de competenţe şi abilităţi practice pentru un număr de 150 studenţi la masterat, prin optimizarea stagiilor de practică din domeniul managementului, în vederea îmbunătăţirii inserţiei acestora pe piaţa muncii

(DOC) LUCRARE DE PRACTICA RuXy RUx - Academia

Stagiul de practică - ASE

Acest proiect trateaza Monografie Contabila privind Stagiul de Practica. Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 41 de pagini.. Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Feleaga Niculae Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta. Elaboram la comanda teze de master, teze de licenta, teze de an, proiecte de specialitate la Relatii Economice Internationale (REI) Va garantam originalitatea si unicitatea lucrarii, confidentialitate maxima si abordarea individuala Practica de calitate pentru manageri manageri de calitate n practica! Manager proiect. Răzvan Cătălin DOBREA razvan.dobrea@man.ase.ro. Responsabil Financia

Proiect practica BCR - StuDoc

Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a viitorilor absolvenţi de studii superioare prin organizarea de întreprinderi simulate si stagii de practică în acestea POSDRU/109/2.1/G/81714 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-201 Proiect de studiu Precizări Proiectul de studiu trebuie să reflecte faptul că aţi consultat site-urile universităţilor partenere şi că v-aţi informat asupra cursurilor pe care le veţi studia acolo. Vă rugăm să nu contactaţi partenerii înainte de a fi selectaţi. În momentul de faţă nu aveţ PRACTICA DE CALITATE PENTRU MANAGERI - MANAGERI DE CALITATE IN PRACTICA Cum vrem sa atingem obiectivele propuse ? Cu o echipa tânără şi entuziastă de 15 colegi din ASE Bucureşti. Cu un buget de 1971955.40 lei . Cu un plan de activităţi structurat pe 8 componente principale. Pe o durata de 18 luni: ianuarie 2012 - iunie 2013. Cu un.

Stagiul de Practică - Facultatea de Cibernetică - AS

Mult mai mult decât documente. Descoperiți tot ce are Scribd de oferit, inclusiv cărți și cărți audio de la editori majori. Începeți perioada gratuită de probă Anulați oricând ASE va pune la dispozitie urmatoarele: informatii complete despre Admitere 2021 gasiti pe pagina admitere.ase.ro; pentru informatii curente, noutati urmariti-ne pe FB ASE, pe Instagram si pe grupul de Admitere 2021; Call center - tel.: 021.319.19.00/01 int.: 306, 360, 645, 723, 724 si 725; 0372.117.817/18/19 (intre orele 8.00 - 16.00); Online.

practica-contafin.ase.ro POCU/626/6/13/13188

In contextul adaptarii continue a universitatii fata de nevoile pietei muncii aflate intr-o permanenta schimbare, este necesara intarirea dialogului cu angajatorii in procesul de furnizare a programelor de studiu prin crearea de medii de practica calitative prin incheierea de parteneriate cu organizatii din mediul de business, concomitent cu ajustarea la nevoile pietei muncii, pentru a. Ciclul masteral constituie cel de-al doilea nivel al sistemului de educatie superioara, oferit de Academia de Studii Economice din Bucuresti. Absolvirea sa conduce la obtinerea diplomei de master si asigura formarea pe specializari inguste, cursantii dobandind cunostinte avansate si competente de analiza si sinteza, specifice functiilor de conducere din fiecare domeniu Programe de licenta. Academia de Studii Economice din Bucuresti a inceput reorganizarea studiilor in sistemul 3 ani (economist licentiat - 180 puncte credit), incepand cu anul universitar 2005/2006. in conformitate cu obiectivele procesului Bologna. Planuri de invatamant Origen del Reiki. El origen del Reiki está en el Tibet.Era una práctica ancestral, que rescató un japonés llamado Mikao Usui y empezó a practicarlo y a ponerlo en práctica en Japón. Usui quedó tan impresionado, que empezó investigar y a crear su propio método a partir del tibetano y fue él quien le dio el nombre de REIKI.Hawayo Takata, fue una paciente suya, que consiguió sanar y. Proiect în domeniul Electrotehnică. Lucrare de practică: Practica de Productie la Radiocomunicații. Radioemițător în banda de unde lungi și medii ДСВ-15

Facultatea de Relatii Economice Internationale - Local

referă la practica de management, aşa cum aceasta s-a afirmat istoric în diferite ţări, în funcţie de specificul naţional sau cultural al acestora; aşa se poate vorbi, de exemplu, de managementul american . versus. managementul japonez. De dată recentă este şi abordarea în termenii Acord de parteneriat ASE - Cooperativa Agricola Tara mea. In data de 13 mai a.c., a fost semnat Acordul de parteneriat dintre Academia de Studii Economice din Bucuresti, reprezentata de prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, si Cooperativa Agricola Tara Mea, reprezentata de Directorul de Dezvoltare al Cooperativei Registrul Educațional Integrat- rei.gov.ro - este o platformă care oferă acces la parcursul educațional al unei persoane, prin interconectarea sistemelor de gestiune din sectorul educaţional. Prin intermediuL REI se accesează Registrul Matricol Unic, platformă care asigură gestiunea integrată a datelor privind studenții universităților de stat și particulare din România, pentru. Dosarul de candidatură trebuie să cuprindă: Cererea de înscriere proiect - click aici. Formular de înregistrare a grupului țintă - click aici. Acord privind utilizarea datelor cu caracter personal - click aici. Declarație privind evitarea dublei finanțări - click aici. Declarație de angajament privind participarea la. Nota 1 - Sa se creeze un proiect in mediul Microsoft Visual Studio .NET care sa nu genereze erori la compilare; Nota 3 - Sa se defineasca clasa X ce contine diferite atribute (inclusiv constante sau statice) dintre care unul este in mod obligatoriu un pointer (char* sau int *). Pentru acestea sa se defineasca o interfata publica de acces. 1 punct - Sa se defineasca pentru clasa X constructori.

proiect practică practica-contafin

Stagii de practica pentru studenții cu profil turistic/hotelier și alimentație publică. Agenția de resurse umane Europe 3000 SRL în colaborare cu școlile hoteliere din Italia organizează pentru studenții ASEM de la specialitățile SHT (Servicii hoteliere, Turism și Agrement) și TAP (Tehnologia și managementul alimentației publice) stagii de practică în structuri hoteliere şi. Exemple de case cu cerdac: trei modele frumoase. de Laura Mitran noiembrie 6, 2018. scris de Laura Mitran. noiembrie 6, 2018. 0. 0 Facebook Whatsapp Email. Proiecte de case. Modele de case rustice. Locuinte cu personalitate Capacitate de lucru în echipä (membru în echipe de cercetare pentm proiecte câîtigate prin concurs), capacitate de adaptare cu ¼surintä la medii multiculturale. O bunä capacitate de cornunicare. Membru ConsiIiulDepanamentuI REI; Membnl In Consiliul Facultärii REI; Director program masterat Logisticä Internationalä (2015-2018 Practica de specialitate. Metodologie privind organizarea si desfășurarea practicii de specialitate în cadrul programelor de studii universitare de masterat. Extinderea termenului de finalizare a practicii de specialitate. Proiect dezvoltat de www.dice.ase.ro Theme by Puro

Proiect - Pride-u, Pocu 133138 - As

4. Echitate socială și egalitate de șanse pentru studenții ASE, CNFIS-FDI-2019-0222, mai - decembrie 2019, Director proiect IV. Activitate de cercetare in cadrul proiectelor internaționale și naționale câștigate prin competiție 1. EMpowerment through liquid Integration of Migrant Youth in vulnerable conditions - MIMY Academia de Studii Economice București Facultatea de Marketing Adresa: Strada Occidentului 7 Telefon: 021 319 19 80; 021 319 19 00 E-mail facultate: decanat@mk.ase.r

ase - PRACT - EA

Școala Superioară de Turism și Servicii Hoteliere. Centrul de Marketing, Parteneriate și Carieră al ASEM (CGC) Centrului de Instruire Lingvistică (CIL) MACIP - Centrul de Instruire și Consultanță în Afaceri al ASEM. Subdiviziuni. Serviciul Studii, Dezvoltare Curriculară și Management al Calității. Procesul de studii