Home

Fisa de evaluare a activitatii didactice

FIȘE DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII DIDACTICE . 12 august 2020, 21:37. 0 stele | 0 review-uri. Se folosesc pentru a afla impactul pe care l-a avut activitatea desfășurată asupra participantilor( elevi/cadre didactice) FIȘĂ DE EVALUARE A ACTIVITĂTII DIDACTICE ( pentru elevi /cadre didactice) 12 august 2020, 21:37. 0 stele | 0 review-uri. Aceasta fisă se poate folosi atat pentru evaluarea activitatii elevilor, cât si a cadrelor didactice - Utilizează fișa de evaluare a activității didactice pentru redactarea raportului de inspecție scris și pentru stabilirea calificativului final; - Predă (la finalizarea activității) inspectorului școlar pentru dezvoltarea resursei umane fișele de evaluare a activității didactice(în număr de 4), ca anexe ale raportului scris. Fişa de evaluare a activităţii didactice, gradul I.doc — Microsoft Word Document, 245 kB (250880 bytes) FOARTE IMPORTANT. Stiri. Validare fișe definitivat 2021 2021-06-13. Programarea pentru susținerea probei orale pentru concursul de titularizare 2021 2021-05-21. Adresa de e-mail pentru titularizare 2021 2021-05-10 Fisa de evaluare a activitatii profesionale, didactice si stiintifice a candidatilor participanti la etapele de mobilitate a personalului didactic pentru anul scolar 2021-2022 Inspectoratul Scolar Judetean Satu Mar

FIȘE DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII DIDACTICE 13mai58 12

 1. RAPORT DE AUTOEVALUARE A ACTIVITĂŢII DIDACTICE DESFĂŞURATE ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020 . 18 iulie 2020, 00:33. 4 stele | 1 review. Acest Raport de autoevaluare a activitatii cadrului didactic'' este intocmit conform Ordinului nr.4247/13 mai 2020
 2. istrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/201
 3. Fişa de analiză a activităţii didactice. 3 aprilie 2011, 09:41. Un model de fişă de analiză a lecţiei. Este utilă pentru toate cadrele didactice şi managerii şcolari. Documente | Management Şcolar

FIȘĂ DE EVALUARE A ACTIVITĂTII DIDACTICE ( pentru elevi

 1. istrație, dacă este cazul, cadrele didactice/didactice auxiliare depun, ca anexe la raportul de autoevaluare, documente justificative pentru punctajul acordat la.
 2. FIȘĂ DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII DIDACTICE ÎN CADRUL INSPECȚIEI CURENTE/SPECIALE PENTRU ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC II Numele, iniţiala tatălui, prenumele cadrului didactic inspectat: didactice (în număr de 4), ca anexe ale raportul scris încheiat la inspecţia curentă
 3. Fişă şi raport de autoevaluare-evaluare în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din învăţământului preuniversitar - model 2021 Acte necesare pentru înscriere la Bacalaureat (seria anterioară) OMEN nr. 3207 din 22.02.2019_Corelare planuri cadru cu structura anului scola

 1. Fisa de Evaluare a Personalului Didactic din anul scolar 2021-2022. Evaluarea activitatii personalului didactic din unitatile si institutiile de invatamant preuniversitar se realizeaza anual, pentru intreaga activitate desfasurata pe parcursul anului scolar, la nivelul fiecarei unitati si institutii de invatamant preuniversitar si are doua componente: autoevaluarea; evaluarea potrivit fisei.
 2. Fişa de evaluare a activităţii didactice, gradul I.doc. Model- Raport scris inspectii curente gradul I.doc. Raport scris inspecție specială grad I. DEFINITIVAT 2021. URGENT! MATERIALE RED CE POT FI UTILIZATE ÎN ÎNVĂȚAREA ONLINE. REPARTIȚIE METODIȘTI PENTRU GRADELE DIDACTICE I ȘI II- REVENIRE
 3. Evaluarea activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar din unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar se realizează anual pentru întreaga activitate desfăşurată pe parcursul anului şcolar, la nivelul fiecărei unităţi şi instituţii de învăţământ preuniversitar şi are două componente: autoevaluarea; evaluarea potrivit fişei postului şi a.
 4. I. Criterii generale de evaluare a performantelor profesionale ale personalului contractual care ocupa posturi de executie: 1. Indeplinirea specificatiilor postului: 2. Activitatea profesionala: - respectarea regulilor si normelor privand realizarea sarcinilor; - incadrarea rezolvari sarcinilor de serviciu in graficul de lucru. 3
 5. Fisa de evaluare a performantelor individuale Evaluare dupa perioada de proba/Evaluare semestriala/Evaluare anuala /Promovare Numele si prenumele persoanei evaluate: Departament: Educatie Postul: Profesor in invatamantul liceal, postliceal, profesional si de maistri (cod COR 233001) Nr. de Marca: Se noteaza de la 1 la 5 5 - Foarte bine 4 - Bine.
 6. Fisa de Evaluare a Personalului Didactic 2019. Evaluarea activitatii personalului didactic si didactic auxiliar din unitatile si institutiile de invatamant preuniversitar se realizeaza anual, pentru intreaga activitate desfasurata pe parcursul anului scolar, la nivelul fiecarei unitati si institutii de invatamant preuniversitar si are doua componente: autoevaluarea; evaluarea potrivit fisei.
 7. (număr de înregistrare dat de unitatea de învăţământ) FIŞA DE EVALUARE a activităţii profesionale, didactice şi ştiinţifice a candidaţilor participanţi la etapele de mobilitate a personalului didactic de predare pentru anul şcolar 2021-202

Fişa de evaluare a activităţii didactice, gradul I

Metodologie, reglementează procedura de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar din unităţile de învăţământ preuniversitar, stabileşte normele de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de evaluare precum şi instrumentele de evaluare. ART. Metode didactice, mijloace de învăţământ, forme de organizare a activităţii (varietate, oportunitate, originalitate, eficiență) 1,5 Notă: Fişa de evaluare a lecției în profilul postului este completată de cei doi profesori examinatori care fac parte di In secțiunea Resurse umane a fost publicată fișa de evaluare a activității profesionale, didactice și științifice a candidațior participanți la etapele mobilității personalului didactic în anul școlar 2016-2017. Caută după: Articole recente

Fisa de evaluare a activitatii profesionale, didactice si

a) Autoevaluarea activitatii realizata de fiecare angajat pe baza fisei de autoevaluare/evaluare si a raportului de autoevaluare justificativ pentru punctajul acordat in fisa de autoevaluare. b) Evaluarea activitatii personalului didactic/didactic auxiliar este realizata l Fisa de evaluare a activitatii didactice, pentru etapele de moblitate pentru anul scolar 2019-2020, Anexa nr.2 din Metodologia OMEN nr. 5460/2018 Ultima actualizare 06.02.2019 / Publicat pe 18.01.2019 de Calin_Murasa Download File. cerere_pre_dir_2019.doc. File Size: 425 kb. File Type: doc. Download File. FISA DE EVALUARE. A ACTIVITATII PROFESIONALE, DIDACTICE SI STIINTIFICE A CANDIDATILOR PARTICIPANTI LA ETAPELE DE MOBILITATE A PERSONALULUI DIDACTIC PENTRU ANUL SCOLAR 2019-2020 Fisa de evidenta a formelor de evaluare a activitatii invatatorului / institutorului. . un material reprezentativ care reflecta utilizarea metodelor alternative de evaluare . fise de activitate, caiete de munca independenta si caiete de teme pentru acasa a doi elevi cu niveluri diferite de performanta . fise de evaluare a greselilor tipice. Anexa nr. 1 la Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 şi 824 bis din 2

Fisa monitorizare activitati_didactice. 1. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 OIPOSDRU Investeşte în oameni Predarea si evaluarea online a elevilor au fost introduse in fisa-cadru a postului pentru personalul didactic din invatamantul preuniversitar, potrivit unui ordin publicat marti in Monitorul Oficial. Potrivit Ordinului publicat in Monitorul Oficial nr. 413 din 19 mai 2020, in fisa de evaluare in vederea acordari Validarea de către consiliul profesoral a fişelor de autoevaluare/evaluare ale personalului didactic şi didactic auxiliar. 20 august - 28 august Evaluarea în comisii/compartimente până la 31 august Evaluare în consiliul de administraţie în termen de 3 zile lucrătoare de la data şedinţei consiliului de administraţie de

EXAMENUL DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII ABSOLVENȚILOR ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LICEAL, FILIERA VOCAȚIONALĂ, SPECIALIZAREA ÎNVĂȚĂTOR-EDUCATOARE PROBA PRACTICĂ ANUL ȘCOLAR 2017 - 2018 FIŞĂ DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII DIDACTICE ( activitate demonstrativă finală) Liceul Teoretic Nicolae Cartojan Giurgi evaluare Utilizarea metodelor activ-participative și interactive în scopul dezvoltării personalității copiilor 4. Îmbinarea diferitelor moduri de organizare a activităţii Strategii de diferenţiere şi personalizare 5. Integrarea mijloacelor didactice în structura activității Alegerea celor mai potrivite mijloace didactice 6 Fisa de evaluare a activitatii didactice, pentru etapele de moblitate pentru anul scolar 2019-2020, Anexa nr.2 din Metodologia OMEN nr. 5460/2018 Ultima actualizare 06.02.2019 / Publicat pe 18.01.2019 de Calin_Murasa FISA DE AUTOEVALUARE A ACTIVITATII CADRELOR DIDACTICE ( Conform H.G. nr. 551/6.06.2007 si indicatorilor IC6/MECT) Anexa 2.31. Nr. crt. Criteriul de evaluare Indicatorul de performanţă Punctaj per criteriu Formula de calcul Punctaj realizat Anexe in format printat Nr.cursuri (N) 90 Nr.pag. (Np) 0,60 Nr.cursuri (N) 75 Nr.pag. (Np) 0,45 Nr. FISA DE AUTOEVALUARE A ACTIVITATII CADRELOR DIDACTICE pe anul calendaristic ian-dec.2008 ( Conform H.G. nr. 551/6.06.2007 si indicat.IC6/MECT) Nr. crt. Criteriul de evaluare Indicatorul de performan Ńă Punctaj per criteriu Formula de calcul Punctaj realizat Anexe in format printat 1 Nr.cursuri (N) 90 Nr.pag. (Np) 0,60 2 Nr.cursuri (N) 75 Nr.

Raport De Autoevaluare a Activităţii Didactice Desfăşurate

Fişă de evaluare a activităţii didactice în inspecţia curentă/specială pentru acordarea gradului didactic II Vezi noua fişă de evaluare a activităţii didactice în cadrul inspecţiei curente/speciale pentru acordarea gradului didactic II.Această fişă este anexa nr. 1 la ordin nr. 3129 din 1 februarie 2013, respectiv anexa nr. 2 la metodologia 5.561/2011) II Grade didactice (1) Gradul didactic: a) Definitivat - 4 p; Fişa de evaluare a fost avizată în şedinţa Consiliului de Administraţie al ISJ Vaslui din data de 08.09..2021, în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru pentru mişcarea personalului didactic aprobată prin OMEC nr. 5991/11.11.2020

Evaluarea activitatii didactice in conformitate cu art. 52 din Legea nr. 128/1997, printr-o fisa de evaluare distincta, chiar daca acelasi cadru didactic a indeplinit si o functie de conducere pentru care a fost evaluat de catre Consiliul de administrati (6) Fisa de evaluare a activitatii didactice in cadrul inspectiilor curente este prevazuta in anexa nr. 7 la prezenta metodologie. (7) Raspunderea pentru planificarea, monitorizarea si evidenta efectuarii inspectiilor scolare curente revine inspectoratelor scolare, prin inspectorii scolari pentru perfectionare si formare continua si prin.

Fișa de evaluare a cadrelor didactice actualizată - Vivid

Potrivit adresei SLI ajunsă în unităţile de învăţământ, propunerile sunt aşteptate la sediul SLI sau la adresele de email: sli_vrancea@yahoo.com, slivrancea@gmail.com. Joi, liderii de organizaţii din ţară se vor întâlni la Bucureşti pentru a discuta, printre altele, şi despre fişa de evaluare a cadrelor didactice Prognozele didactice şi schiţele de lecţie sunt în concordanţă cu documentele care concretizează conţinuturile procesului de învăţământ (planul de învăţământ, programa şcolară etc.). , 3.3. Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor din banca de instrumente de evaluare unică. 3.3. a Metodologia de acordare a gradaţiei de merit şi fişele de evaluare folosite în anul şcolar 2014-2015 se găsesc pe site-ul S.L.I. Vrancea. CRITERIUL DE EVALUARE INDICATORUL DE PERFORMANTA PUNCTAJ FORMULA ANEXE IN FORMAT ELECTRONIC/PRINTAT culegeri de probleme, în format electronic, înregistrate la Biblioteca ID a FISA DE AUTOEVALUARE A ACTIVITATII CADRELOR DIDACTICE pe anul calendaristic IANUARIE - DECEMBRIE 2009.

Fişa de analiză a activităţii didactice Didactic

ORDIN 3189 27/01/2021 - Portal Legislativ - Pagina de star

Fișa de evaluare a activității metodice și științifice conform anexei 2 la Metodologie. Criterii și punctaje pentru evaluarea personalului didactic pentru anul școlar 2020-2021 22 ianuarie 2020 Comunicări , Comunicări MR Proces-verbal pentru inspectia de specialitate, fise de evaluare a activitatii didactice, grila de evaluare a portofoliului profesional personal, utilizate in anul scolar 2019-2020, pentru examenul national de definitivare in invatamant-sesiunea 2020. Publicat pe 30.10.2019 de Calin_Murasan Ordinul nr. 3189 /2021 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/201 Evaluarea activit ăŃii didactice de c ătre studen Ńi este o parte esen Ńial ă a procesului de evaluare şi asigurare a calit ăŃii educa Ńionale. Fi şa de evaluare este destinat ă identific ării opiniilor si sugestiilor studen Ńilor care au participat la activit ăŃile disciplinei (curs, lucr ări practice-seminarii). R ăspunsuril FISE DE EVALUARE A ACTIVITATII METODICO-ŞTIINŢIFICE utilizate pentru completări, restrangeri de activitate, pretransfer consimțit și detașare - fisa evaluare educatoare-fisa evaluare învățator-fișa evaluare profesor-fișa evaluare profesori artă - fisa evaluare invățamânt special si integra

FISA DE EVALUARE a activitii didactice in cadrul inspeciei

 1. Fișa de verificare a programelor de studii; Ierarhizare pe domenii de studiu; Planuri de învățământ; Sistemul de Management al Calitatii. Evaluari cadre didactice. Fisa de evaluare a activitatii didactice si de cercetare; Fisa de evaluare colegiala; Evaluari cadre didactice de catre studenti; Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitati
 2. Fișa de evaluare a cadrelor didactice pentru etapele de mobilitate 2019-2020 - detalierea acordării punctajului pe activități, conform anexei nr.2 la Metodologie
 3. Activitatea didactica. Evaluarea calitatii activitatii didactice este sintetizata de catre seful de Catedra (Departament) intr-o fisa de evaluare. in Fisa de evaluare se rezuma informatii din urmatoarele surse: (a) autoevaluarea activitatii didactice facuta de catre salariat, (b).
Barem de Evaluare si Notare - Model Subiecte Evaluare

Plan de lecţie şi materiale didactice (planşe, fişe, documente) 0,2 Lecţia este proiectată corespunzător (etape, scopuri şi obiective/competenţe, alocare de timp, timp de interacţiune, material şi echipamente) 0,2 Obiectivele stabilite au fost prezentate clar, concis pentru ca elevii să înţeleagă ce competenţe vor dobândi prin. FISA DE EVALUARE a activitatii profesionale, didactice si stiintifice a candidatilor participanti la etapele de mobilitate a personalului didactic - sesiunea 2021 Ordin nr. 5.975/9.11.2020 privind aprobarea programelor pentru susţinerea concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul.

Fișa de evaluare pentru acordarea calificativului anual - cadre didactice Liceul Tehnologic nr. 1, Corod Pagină 9 din 21 3. Evaluarea rezultatelor invatarii 3.1 Asigurarea transparentei criteriilor, a procedurilor de evaluare si a rezultatelor activitatilor de evaluare. DOVEZ 1.6. proiectarea activităților-suport pentru învățarea în mediul online. 1.7. Proiectare a instrumentelor de evaluare aplicabile online. Punctul al doilea, Realizarea activităților didactice curriculare are o atribuți în plus: 2.4. Organizarea și desfășurarea activităților didactice curriculare în mediul școlar și online. La punctul 3 care prevede Realizarea.

Salvare SalvaÈ i FISA DE EVALUARE SALARIATI pentru mai târziu. Proces-verbal pentru inspectia de specialitate, fise de evaluare a activitatii didactice, grila de evaluare a portofoliului profesional personal, utilizate in anul scolar 2019-2020, pentru examenul national de definitivare in invatamant-sesiunea 2020.. Date de contact pentru definitivat si grade didactice Definitivat-2021_Precizări înscriere candidați_Depunere dosare ORDIN Nr. 5558/2020 din 14 septembrie 2020 privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2020 - 202

Fisa de Evaluare a personalului didactic 2021-2022

Vezi noua fişă de evaluare a activităţii didactice în cadrul inspecţiei curente/speciale pentru acordarea gradului didactic II. Această fişă este anexa nr. 3 la ordin nr. 3129 din 1 februarie 2013, respectiv anexa nr. 8 la metodologia 5.561/2011) 25/nr.de autori 2.4. Granturi/ proiecte castigate prin competitie 2.4.1. Director/ responsabil 2.4.1.1. internationale 20*ani de desfasurare 2.4.1.2. nationale 10*ani de desfasurare 2.4.2. Membru in echipa (sunt luate in considerare numai lunile in care a fost pontat pe proiect) 2.4.2.1. internationale 10*ani de desfasurare 2.4.2.2. nationale 5. FISA DE AUTOEVALUARE A ACTIVITATII CADRELOR DIDACTICE SI DE CERCETARE (postdoc si doctoranzi) pentru perioada IANUARIE - DECEMBRIE 2012 LIPSA DOCUMENTELOR ATASATE IN FORMAT ELECTRONIC, ACOLO UNDE ACESTEA SUNT SOLICITATE, ARE CA SI CONSECINTA INVALIDAREA PUNCTAJULUI PENTRU CRITERIUL RESPECTI

FIŞĂ DE EVALUARE a activitatii pentru inscrierea la concursul de acordare a gradaţiei de merit 2021 - personal didactic auxiliar - administrator de patrimoniu - - perioada evaluata 01.09.2015 - 31.08.2020 Numele şi prenumele Unitatea de învăţământ Vechimea în învăţământ CRITERII DE EVALUARE Punctaj maxim Aut 2 (5) Indicatorii de performanţă din cadrul fişelor de autoevaluare/evaluare pentru toate cadrele didactice şi pentru personalul didactic auxiliar se stabilesc de către directorul şi directorul adjunct al fiecărei unităţi/instituţii de învăţământ

Model fisa de post - cadru didactic auxiliar METODOLOGIA DE EVALUARE ANUALA A ACTIVITATII PERSONALULULUI DIDACTIC SI DIDACTIC AUXILIAR Cursurile online iTeach constituie o oportunitate de formare pentru cadrele didactice înscrise pe platforma de dezvoltare profesională continuă FISA DE EVALUARE a activitii didactice in cadrul inspeciei speciale la clasa Accesări: 722 Ordin pentru modificarea si completarea Metodologiei de evaluare anuala a activitatii personalului didactic si didactic auxiliar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 6.143/2011 (include si Monitorul. instrumentelor de evaluare aplicabile online, din perspectiva principiilor de proiectare didactică; (v) proiectarea unor activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile şi interesele educabililor, planul managerial al unităţii. b) Domeniul Realizarea activităţilor didactice, cu următoarele criterii de d) Portofoliul; e) Autoevaluarea. a) Observarea sistematica a activitatilor si a comportamentului elevilor in timpul activitatii didactice este o tehnica de evaluare ce furnizeaza cadrului didactic o serie de informatii, diverse si complete, greu de obtinut astfel prin intermediul metodelor de evaluare traditionala

TEST de Evaluare INITIALA Clasa a II-a - MATEMATICA SI

c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizația de conducere, de îndrumare și de control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni; d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcții didactice superioare sau pentru obținerea gradelor didactice ori a unei funcții de conducere, de. Stabilirea unui sistem corect de evaluare a performantei trebuie sa tina cont de specificul activitatii fiecarei organizatii si sa aiba in vedere obiective clare. Procedura de evaluare a performantei este derulata de specialisti in resurse umane, impreuna cu managementul companiei

2 CUPRINS I. Legislație națională și Regulamente interne privind evaluarea activității didactice de către studenți 3 1.1 Procedura de evaluare a activității didactice de către studenți sem II, an școlar 2016-2017 3 1.2 Rata de participare a studenților la procesul de evaluare 6 II. Rezulatatele evaluărilor 2.1 Facultatea de Agricultură 1 Relaţia dintre predare- învăţare, evaluare şi (compensare) ameliorare, pe parcursul activităţii didactice 2 IE CUNOAŞTEREA ŞI CONSILIEREA ELEVILOR (maxim 10 p) Strategii de diferenţiere şi individualizare 4 Adaptarea exigenţelor la particularităţile de vârstă/individuale ale elevilor 3 Adaptarea exigenţelor la programul. Fisa De Evaluare _gradul I_om 5561_ 2011_ Anexa 8 Modificata Prin Omen 3129_01.02.1013_conf Anexei 3 (144.5k) Alte articole din categoria - Grade didactice si echivalari de studii ale cadrelor didactice a. fisa de activitate numele si adresa unitatii de invatamant: liceul teoretic carol i fetesti nivelul/nivelurile de invatamant: liceal numarul elevilor din scoala: 890 numarul cadrelor didactice din scoala: 54 coordonatorii activitatii (nume si prenume, functie, date de contact) velicu laurentiu, catrinescu antonet GRADINITA ASCHIUTA 2003 VIZA DIRECTOR, Bucuresti, Sector 4 Str.Fagetului, Nr.50 Tel 0213321208 FISA DE EVALUARE PSIHOPEDAGOGICA a copilului _____ I.Date generale despre copil si familia sa 1

FISA DE EVALUARE a activitatii metodice si stiintifice 2009. 16.06.2009 00:11 | Profu' de Mate | Descarcari: 2623 |. pentru sesiunea de pretransfer/ transfer pentru restrângere de activitate/ detasare la cerere/completare de norma în alte unitati. Download Chestionar de evaluare a activitatii cadrelor didactice Raport anual de evaluare interna a calitatii pentru anul scolar 2015-2016 - aprobat prin HCA nr 34/20.10.2016 si prezentat si analizat in sedinta de CP din 20.10.201 activitatilor de evaluare in conformitate cu legislatia in vigoare Completarea documentelor scolare in conformitate cu legislatia in vigoare 2 p Comunicarea sistematica, catre beneficiarii de educatie a rezultatelor evaluarii Prezentarea rezultatelor activitatii de consiliere / didactice in cadrul comisiilor metodice b) In fisa de evaluare colegialä, numele evaluatorului este optional, fiecare cadru didactic putând sä aleagä dacä precizeazä numele säu sau nu pe fisa de evaluare colegialä. Numele evaluatorilor, în cazul precizärii acestora, sunt considerate date confidentiale FISA DE EVALUARE 2021 a activitatii profesionale, didactice si stiintifice a candidatilor participanti la etapele de mobilitate a personalului didactic; Precizari privind ramanerea in activitate ca titular pana la 65 de ani a cadrelor didactice de gen feminin. ORDIN 5975 09112020 programe titularizare; Programe discipline de cultura general

Fişa de evaluare a activităţii didactice, gradul II

 1. Apel pentru selecția cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, a cadrelor didactice/cercetătorilor din învățământul universitar în vederea constituirii grupurilor de lucru pentru elaborarea/revizuirea curriculumului pentru disciplinele/domeniile de studiu. Fișe de evaluare a activității metodico-științifice. TEL.
 2. Instrumente de evaluare a perfor­mantei didactice a profesorului de matematica - gimnaziu. 1. Portofoliul. prezentarea a trei secvente sugestive din lectii diferite, dintre care doua sa ilustreze folosirea unor metode de invatare activa si una realizarea legaturii dintre matematica si o alta disciplina; un proiect de grup realizat de elevi din.
 3. istrarea instrumentelor de evaluare 4.3. Elaborarea si aplicarea unor instrumente de evaluare a activitatii online 4.4. Aprecierea cantitativa si calitativa a rezultatelor elevilor. 4.5. Notarea, interpretarea si comunicarea rezultatelor evaluarii 4.6. Coordonarea si completarea portofoliilor.
 4. Fisa si raport evaluare anuala a cadrelor didactice. Posted on 02/08/2016 by nfanurie. fisa evaluare. raport evaluare cadre didactice. This entry was posted in Legislatie. Bookmark the permalink . ← OMECTS 6143/01.11.2011 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea anuala a cadrelor didactice. Plan de scolarizare an scolar 2016-2017 →
 5. Fise de evaluare - tva, taxe si impozite, contabilitate, codul muncii, asigurari sociale, salarizare Criterii specifice de evaluare a cadrelor didactice din invatamantul superior Mai 02 2019. Reglementarea activitatii cadrelor didactice
 6. elaboreaza un raport de evaluare - Fisa de evaluare multicriteriala (Anexa 6) ce cuprinde informatii si aprecieri din urmatoarele surse: autoevaluarea activitatii didactice si de cercetare stiintifica, evaluarea colegiala (peer review), evaluarea de catre studenti. Continutul acestor activitati si instrumentele de evaluare folosite în.
Test de evaluare finală-CLR, clasa pregătitoare

Mijloace de invatamant: Manualul de Limba romana, clasa a VIII-a, Editura Corint, autor Marin Iancu, caiete, bilete colorate, cos, fise de lucru, fisa cu criterii de evaluare a activitatii pe grupe. Forme de organizare a activitatii: activitate frontala, individuala, pe grupe eterogene (2 grupe) Evaluari cadre didactice. Fisa de evaluare a activitatii didactice si de cercetare; Fisa de evaluare colegiala; Evaluari cadre didactice de catre studenti; Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii; Comisiile pentru Managementul Calitatii; Reglementari legale. Cadrul legislativ referitor la evaluarea si asigurarea calitati Proiectarea activitatii didactice la _____ Fisa de observatie. Model pentru copiat. Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca. Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei. Institutul de Pregatire Didactica. Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic. Catedra de Didactica Stiintelor Socio-umane. FISA DE OBSERVATIE nr

Evaluare Initiala Grupa Mare

Evaluarea activității și a performanței Ministerul Educație

Lucrari, articole, participari la simpozioane ale membrilor comisiei; Materiale didactice confectionate de profesori pentru cresterea calitatii actului de predare - învatare - evaluare. Documentele Comisie de Evaluare si Asigurarea Calitatii. Regulamentul. comisiei. Plan operational. al comisie. Portofoliul. comisiei Anexa Nr. 7 la Metodologia de evaluare anual a activitatii personalului didactic auxiliar COLEGIUL NATIONAL AL.I.CUZA PLOIESTI FIŞA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE INFORMATICIAN/ANALIST PROGRAMATOR În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiu ORDIN nr. 4.247 din 13 mai 2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.143/201 chestinar de evaluare a activitatii didactice de catre studenti; rezultatele evaluarii, anul universitar 2014-2015; rezultatele evaluarii, anul universitar 2015-2016; rezultatele evaluarii, anul universitar 2016-2017; De catre absolventi: chestionar pentru evaluarea nivelului de satisfactie al absolventilor; formular date de contact, informatii.

PROIECT DIDACTIC PENTRU ACTIVITATE INTEGRATA “Parfumul

activitarea cadrelor didactice în evaluarea nivelului de dezvoltare al copiilor dintr-o grupă, grădiniță, raion, sistem și lipsa unei metodologii clare de organizare și desfășurare a procesului de monitorizare/evaluare; didactice în scopul sprijinirii și stimulării învățării și dezvoltării copiilor și lips Resurse umane 2021-2022. Notă: Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, candidatul care observă erori în datele afișate informează, în scris inspectoratul.

Raport De Autoevaluare In Vederea AcordariiÎmpărțirea unui număr natural la un număr cu o cifrăTeacher's corner: Tema 14 - Definitivat