Home

Model inventar arhiva

Documentele din prezentul inventar au fost inregistrate de registrator in registrul de evidenta a intrarilor si iesirilor de unitati arhivistice in/din depozitul de arhiva. Am predat Am preluat. Creator de documente Registrator -arhivar. Art.5 Documentele se depun în arhiva FAD sau după caz, în arhiva UVT, începând cu al doilea an de la constituire, pe bază de inventar şi proces-verbal de predare-primire, întocmite potrivit anexei 3. Art. 6 Evidenţa tuturor intrărilor şi ieşirilor din arhiva FAD se ţine pe baza unui registru. Art Inventarierea patrimoniului presupune, pe lângă acțiunile propriu-zise (identificare, numărare, măsurare, confirmare) un set de activități procedurale absolut obligatorii care se concretizează în documente ce vor forma, la sfârșitul procesului, dosarul de inventariere. Iată mai jos care sunt documentele care nu trebuie să lipsească din dosarul de inventariere pentru îndeplinirea. • Inventar cu dosarele predate la arhiva • Proces verbal de predare la arhiva spitalului a dosarelor FOCG se arhiveaza conform legislaţiei, lunar, alcătuind cele doua coperti obligatorii. Se vor alcatui 12 volume pentru fiecare an si se vor preda la arhiva cu Lista de inventar si Proces verbal de predare Arhivare si eliminare documente financiar-contabile. 14-Apr-2020. 10415. Pentru o societate comerciala care are foarte multe documente contabile mai vechi de 7 ani, care este procedura legala de distrugere a acestor documente, dat fiind ca spatiul de arhivare este insuficient

Multumita colegilor de pe grupul - Contabili pe Facebook - va supunem atentiei un model util in procesul de inventariere anuala la 31.12.2019, in fapt o lista cu ajutorul careia se realizează inventarierea creanțelor. Speram sa va fie de folos, deoarece este o noutate in modelele postate de noi pana acum pe acest subiect (incepand [ Manual Proceduri de inventariere 2019 (model) Către: [persoana căreia i se adresează] Calitatea: [membru sau președinte al comisiei de inventariere] Scopul: [îndeplinirea sarcinilor de membru / președinte al comisiei de inventariere] Data: [data înmânării] Proceduri de inventariere - generalități . Inventarierea se efectuează cel puțin o data pe an, de regulă la sfârșitul.

Registru inventar 10 ani In format electronic 29. Registru Cartea Mare 10 ani In format electronic 30. Procese verbale de compensare, ordine de la depozitul de arhiva 3. Corespondenta cu Arhivele Nationale. P . 4. Inventarele si procesele verbale de selectionare P 5. Extras din Nomenclatorul Arhivisti Title: PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE, Author: Ioan Last modified by: Temi Created Date: 3/14/2013 11:02:00 AM Other titles: PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE Potrivit prevederilor pct. 57 din acelasi act normativ, eliminarea din arhiva a documentelor al caror termen legal de pastrare a expirat se face de catre o comisie, sub conducerea administratorului sau a ordonatorului de credite, dupa caz. In aceasta situatie se intocmeste un proces-verbal si se consemneaza scaderea documentelor eliminate din. Created Date: 9/22/2016 1:42:36 P

Documente necesare inventariere (modele atașate

Arhivare documente 2020: Cum și cât se păstrează actele financiar-contabile ale firmei în acest an. Potrivit normelor în vigoare, arhivarea documentelor financiar-contabile se face în 2020 conform unor reguli specifice. Spre exemplu, există peste 20 de acte ce trebuie păstrate de contribuabili timp de cinci ani, în timp ce altele. Primaria Comunei Bozovic Modele decizie inventar, declaratia gestionarului, proces verbal inventariere. Atentie la data valabilitatii intrebarii! Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 28 dec 2010

Arhivare si eliminare documente financiar-contabil

Author: prmb Created Date: 01/13/2015 13:49:00 Title: PROCES-VERBAL Last modified by: Cursant Company: Hom C106 Registru inventar (carti, brosuri, note muzicale) - coperta imitatie piele. C106. 45,52 lei. -format A3-100 file-hartie interior 80g import Cehia-coperta carton gros invelita cu imitatie piele de diferite culori. Adauga in cos. Tipizate biblioteci Pentru a putea fi înregistrate în contabilitate, operațiunile economico-financiare trebuie să fie justificate cu documente originale, întocmite sau reconstituite. Normele generale de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015, stabilesc măsurile care trebuie luate în cazul pierderii, sustragerii sau.

Dispoziția.283/2016 privind constituirea grupului de lucru pentru legarea, ordonarea și inventarierea conform legii a documentelor ce formează arhiva Primăriei Măgureni. Dispoziția.280/2016 privind majorarea bugetului local pe anul 2016 cu suma de 55 mii lei la Cap.11.02.0 The creator of each 3D model is indicated when you place the mouse pointer on its image. The set of Blend Swap models is available as the BlendSwap-CC-.sh3f and BlendSwap-CC-BY.sh3f libraries of 3D models contained in the 3DModels-BlendSwap-CC--1.8.zip (23.8 MB) and 3DModels-BlendSwap-CC-BY-1.8.zip (23.9 MB) downloadable files Registrul-inventar intocmit va cuprinde valoarea stocurilor faptice inventariate, actualizate cu intrarile si iesirile realizate in perioada cuprinsa intre data inventarierii si data de 31 decembrie a anului respectiv Registrul Inventar (Cod 14-1-2) Registrul Jurnal (Cod 14-1-1) de PortalContabilitate.ro 08 Iun 2017. Situatii financiare 20 Nov 2020. Model Cash Flo Legislatie arhivare documente Discret Arhivare™ va pune la dispozitie in cadrul acestei Sectiuni o selectie de prevederi normative si legislative de interes in domeniul Arhivarii documentelor si domeniile conexe. Versiunile sunt publicate in variante neoficiale consolidate si actualizate, constituindu-se intr-un util ghid juridic al domeniului arhivarii documentelor

Model „Lista de inventariere a creanțelor - util pentru

  1. e Këshillit t
  2. Fondare documente - se efectueaza conform planului metodic de lucru intocmit in functie de organigrama institutiei;. Inventariere documente - se executa in functie de criteriile stabilite prin nomenclatorul arhivistic;. Sortare documente - se aplica tinand cont de termenele de pastrare si departamentele creatorului;. Ordonare documente - este efectuata conform termenelor de pastrare si.
  3. Continutul acestui site este proprietatea Ministerului Finantelor. Modificarea neautorizata a acestui site web constituie infractiune si se pedepseste conform Legii nr.8/1996 si Art.42 din Legea nr.161/2003 Titlul
  4. Registrul de evidenta fiscala. Conform Art. 79 Obligaţia de a conduce evidenţa fiscală din Codul de procedura fiscala : (1) În vederea stabilirii stării de fapt fiscale şi a obligaţiilor fiscale de plată datorate, contribuabilii sunt obligaţi să conducă evidenţe fiscale, potrivit actelor normative în vigoare
  5. │ proces-verbal │ aprobat│ data │ │ unitatea de scoatere din funcŢiune ├────────┼───────┤ │.. a mijloacelor fixe ├────────┼───────
  6. Păstrează registrul inventar și pune Ia dispoziția salariaților documente din arhivă conform registrului inventar. Asigură transmiterea răspunsurilor către petenți în termen legal. Asigură circulația documentelor adresate Primăriei și Primarului precum și Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local

Registrul-inventar (cod 14-1-2/b) servește la înregistrarea in contabilitatea PFA-ului a elementelor de natura activelor și datoriilor inventariate. Persoanele care sunt obligate, potrivit legii, sa organizeze si sa conduca evidenta contabila in partida simpla sunt obligate ca cel putin la sfarsitul exercitiului financiar sa efectueze. Academia.edu is a platform for academics to share research papers Decizie responsabil programe și proiecte educative școlare și extarașcolare. 18. Decizie responsabil prelucarea datelor cu caracter personal. 19. Decizie Școala altfel. 20. Decizie întocmire orar și serviciu pe școală. 21. Decizie comisia pentru asigurarea siguranței transportului școlar și grafic Particularități privind organizarea contabilității în agricultură. Numărul 45-46, 28 nov. - 11 dec. 2017 » Expertiza și auditul afacerilor. prof. univ. dr. Dorel Mateș. Universitatea de Vest din Timișoara

Manual proceduri de inventariere 2019 - model TheExperts

  1. PLAN DE PROTECŢIE ŞI INTERVENŢIE Scoala Gimnaziala Sugag. Nr. 119/10.02.2017 APROB DIRECTOR, Prof. RUSNEAC ANCA GHEORGHINA PLAN DE PROTECŢIE ŞI INTERVENŢIE ÎN CAZ DE INCENDIU LA CLĂDIREA SEDIULUI ȘCOLII GIMNAZIALE ȘUGAG f CUPRINS 1. DATE DE IDENTIFICARE 2
  2. de la constituire, sä le predea spre arhivare, pe bazä de inventar de documente pentru arhivare (F — PS NN 04 — 03 ) proces-verbal de predare-preluare (F PS NN 04 - 04), sub forma unor dosare de arhivã; (3) Obiectul arhivärii îl constituie documentele cuprinse în nomenclatorul arhivistic al UP
  3. Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului loca
  4. încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, în arhiva persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) - (4) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinse în anexa nr. 4. ART. 6 Persoanele prevăzute la art. 1 alin

Etapele procesului de inventariere Pentru desf urarea unitar a acestei opera iuni arhivistice se impun urm toarele etape:ăş ă ţ ă prima etap -ă responsabilul cu arhiva va difuza tuturor compartimentelor formularul de inventar (model anexa 2 din Legea 16/1996). a doua etap - unit ile arhivistice (dosarele) odat constituite, încheiate. valabil pana la 31 decembrie 2015. In perioada urmatoare (ianuarie 2016), pentru scoaterea din evidenta a bunurilor (declasarea lor), dezmembarea si obtinerea unor componente, se intocmeste Procesul verbal de Proces-verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale (cod 14-2-3/aA), prevazut in OMFP 2634/2015 volumul lucrarilor realizate la data iventarierii: listele de inventar se vor arhiva la serviciul financiar (locul unde este organizata si condusa contabilitatea operatiunilor economico-financiara), dupa aprobarea procesului-verbal de catre ordonatorul principal de credite, cu avizul serviciului juridic.. Care este procedura contabilă de casare a calculatoarelor vechi din firmă? Speţă.Bună ziua. Firma este un SRL, microîntreprindere și are în evidențele din contabilitate calculatoare mai vechi de 12-14 ani, depășite moral. Pentru anul 2020, acționarii au decis ca toate calculatoarele vechi să fie înlocuite cu calculatoare noi, care.

inventar: reprezinta acele cheltuieli care nu sunt legate de activitatea normala, curenta a unitatii patrimoniale si se referaálaá: operatii de gestiune (despagubiri, amenzi, penalitati platite, lipsuri la inventar, donatii si subventii acordate, pierderi din debitori diversi), operatii de capital ( valoarea contabila a imobilizarilor cedate) si alte cheltuieli exceptionale Alege sa lucrezi cu A&B Activ pentru servicii de depozitare arhiva, arhivare documente, arhivare electronica si decontaminare documente. Suntem Autorizati de Arhivele Nationale ale Romaniei, detinem depozit de arhiva la cele mai inalte standarde, clasa A si utilizam flota auto proprie pentru preluarea si livrarea de documente ex.2 si 3-5 ani Avize circulatie marfa 3 ani Note interne de receptie 5 ani Foaie condica pentru medicamente 3 ani Foi condici pentru stupefiante si psihotrope 5 ani Liste de inventar 5 ani Proces verbal de incheiere inventar 5 ani Rapoarte de gestiune 3 ani Contracte de furnizare utilitati(apa, gaz, electrica, inchiriere, distrugere, IT. Cum se face dizolvarea societatilor comerciale. print. Tweet. 26 Noi 2005 - 00:00. Dizolvarea societatii este acel mod de incetare a societatii comerciale in cazurile prevazute de lege si care asigura premisele lichidarii patrimoniului social. Dizolvarea priveste insasi societatea comerciala ca entitate juridica, ci nu incetarea actului. Ce anexe ar trebui să cuprindă arhiva zip a situațiilor financiare interimare? ionela11 Utilizator 16:56, 29 Octombrie 2018. Buna ziua, Ce anexe ar trebuii sa cuprinda arhiva zip a sit. fin interimare? In instructiunile de completare spune ceva de situatia pozitiei financiare si a rezultaului global Multumesc.

Listă de inventariere (model formular) - necesar la

Pagina logout. Pentru a iniţia o nouă sesiune vă rugăm închideţi şi redeschideţi browserul. Pentru asistenţă tehnică, vă rugam să completaţi formularul de contact . Agentia Nationala de Administrare Fiscala - DGTI. Continutul acestui site este proprietatea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala Model registru pentru înregistrarea cererilor și răspunsurilor privind accesul la informațiile de interes public Aplicație inventar domeniul privat Arhiva venituri. 2020. Venituri salariale - decembrie 2020 Venituri salariale - noiembrie 2020. Dicţionar al Ştiinţelor speciale ale istoriei, Bucureşti, Ed. St. Enciclopedică, 1982, p. 103-104; vezi şi Florea Oprea, Conţinutul şi evoluţia conceptelor şi ale practicii de păstrare, conservare şi restaurare a arhivelor în Arhiva Romanească, tom I, 1995, p. 26-39

Fisa de magazie - Fara Contabilitate

Ioana CARTITE. Senior Tax Consultant Biris Goran Consulting. Scoaterea din uz a stocurilor sau a materialelor de natura obiectelor de inventar in folosinta se poate efectua in urma operatiunii de inventariere pe baza propunerii exprimate de catre comisia de inventariere si aprobate de catre managerul, directorul sau administratorul societatii comerciale These papers cover the period 1767-1779 and consist of 19 protocols (registers) and 312 volumes Arhimst, Opci inventar Drzavnog arhiva u Zagrebu (General Inventory of the State Archives in Zagreb), 1954(1). Addendum I b) nepredarea de către compartimentele unităţii creatoare, la arhiva proprie, a documentelor cu termen de păstrare permanent, pe bază de inventar şi proces-verbal de predare-primire, conform prevederilor art. 9 Created Date: 10/10/2018 9:18:33 A ANEXA nr. 1 din ORDINUL nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile NORME METODOLOGICE de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile - ACTUALIZATE 01-01-2011. A. Norme generale 1. Persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, consemneaza operatiunile economico-financiare, in momentul efectuarii lor, in documente justificative, pe.

Arhivarea documentelor: Cadru legislativ si sanctiun

Spatiu inventar. Bună am o problemă. Am 4 inventare dar doar 2 funcţionale, adică. Dacă am 2 inv pline şi dau accept la ceva în negoţ zice că nu am loc (item dividied) Dacă mut itemul din inv 2/1 in alt inv şi am spatiu în inv 1/2 pot primii acel item. Deci întrebarea mea este cum fac să pot primii sau lua de jos iteme în tot. daca nu aveti legatura la internet copiati kitul de instalare de aici sau arhiva programului de aici; pentru o rulare optima a programului trebuie instalata biblioteca Net Framework 4.5 1. Dupa apasarea butonului Descarca se va afisa o fereastra in cadrul careia apasati Save File 2 Nota de inventar posta romana pdf. Completează online formularele de care ai nevoie. Cars 3 dublat in romana online film intreg cantareti de muzica populara din ardeal canon eos 5d mark iii price in nepal carte de colorat pentru adulti pdf casca bluetooth plantronics explorer 50 cars 4 dublat in romana online film intreg capac motor renault.

Model decizie firma - scoatere din arhiva documente

Contractul prenuptial in noua lege a codului civil. Conventia matrimoniala este un contract care se incheie intre viitorii soti si prin care acestia stabilesc un alt regim matrimonial decat cel uzual, al comunitatii legale de bunuri. In caz de divort, partile stiu exact ce au de impartit prin semnarea Contractul prenuptial Depune pe bază de proces-verbal, în arhiva instituţiei, documentele financiar-contabile şi justificative arhivate, pentru exerciţiul anterior. Documentele nu sunt selecţionate pe timp de păstrare. 3. Structura de arhivă Preia dosarele arhivate şi le depozitează în spaţiul special amenajat Arhiva Centrală din oraşul Tiraspol.. 71 41. Arhiva de Stat pentru înregistrări audio şi filme din oraşul Tiraspol. 72 Inv. inventar (nr.) MAIA Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (RM) m.l. metri liniari (de rafturi, n.n.) m.p. metri pătraţi MTS Ministerul Tineretului şi Sportulu Arhivarea anumitor documente ce apartin institutiilor sau societatilor comerciale este obligatorie, conform legislatiei in vigoare. Pastrarea documentelor se poate face pe suport de hartie sau electronic.. In acest articol, vei afla care sunt prevederile legale privind arhivarea documentelor, care sunt obligatiile persoanelor juridice in acest sens si ce poti risca prin nerespectarea normelor.

Aplicatie mandat postal + buletin + etichete pt colet

Instructiuni privind activitatea de arhiva la creatorii si

Proces verbal de predare-primire. Atunci cand se predau anumite echipamente de lucru sau de productie intre doua persoane fizice sau doua societati comerciale, se va intocmi un document denumit proces verbal de predare-primire, in care vor fi consemnate datele individuale ale partilor, obligatiile si drepturile acestora, cat si date cu privire. Download formular Model de Proces verbal de predare primire in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015. Formular Proces verbal de predare primire download gratis in format pdf, word, doc Arhivă publicații. Ministerul Finanţelor Publice a iniţiat o serie de modificări, la Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, în scopul asigurării transpunerii interne şi aplicării legislaţiei comunitare. În sensul continuării procesului de aliniere cu acquis-ul din domeniul politicii fiscale şi urmare a dialogului purtat cu.

- verifica si regularizează diferenţele de inventar şi le înregistrează în evidenţele contabile; - predă la finele anului documentele compartimentului din cadrul instituţiei de învăţământ. la arhiva unității. 3.5. Asigurarea intefeţei privind licitaţiile sau încredinţărilor directe Păstrează registrul inventar și pune Ia dispoziția salariaților documente din arhivă conform registrului inventar. Asigură transmiterea răspunsurilor către petenți în termen legal. Asigură circulația documentelor adresate Primăriei și Primarului precum și Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local

Casare obiecte de inventar - Fara Contabilitat

constituire, pe baza de inventar si proces-verbal de predare-primire, intocmite potrivit documentele aflate in arhiva societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la care detine cel putin 50% plus o actiune din capitalu OPIS - Dosarul personal al salariatului. Dosarul de personal al salariatului, concept întâlnit în HG nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților, reprezintă o colecție de documente pe care angajatorul trebuie să le stocheze, într-un dosar fizic sau digital, pentru fiecare salariat în parte

Model de Caiet de Sarcini - ProiecteCurs Contabilitate Financiara

Formate disponibile. Descărcați ca DOC, PDF, TXT sau citiți online pe Scribd. Indicator pentru conținut neadecvat. Salvați Inventarul Arhiva Nou pentru mai târziu. 0% au considerat acest document util, Bifați acest document drept util. 0% au considerat acest document drept nefolositor, Bifați acest document drept nefolositor Operarea proceselor verbale constatare diferentelor stoc minus plus momentul efectuarii inventarului, actualizarea automata stocurilor corespunzatoare produselor diferente inventar, generare liste inventar, corectie automata stoc. Functionalitati bazainformatii afisate: Tip, Numar document, Data document, Gestiune, Valoare TVA, Baza impozitare, Valoare TVA, Scutit TVA, Centru profit. Regionalisme și arhaisme. Regionalismele (R) sunt cuvinte sau expresii lingvistice specifice unei anumite zone geografice, caracteristice numai pentru un anumit grai. În cazul comunei Şerbăneşti, vorbim despre zona geografică istorică a Munteniei şi despre un grai aflat la interferenţa dintre judeţele Argeş, Olt şi Teleorman Arhiva modele pontaj vechi Model Foaie colectivă de prezență - Fișa pontaj lunar 2020 cu program de lucru. Spre deosebire de un tipizat, acest exemplu de Foaie colectivă de prezență în Excel, calculează automat totalul de ore lucrate și permite introducerea: orei de început și sfârșit a programului de lucru Declaraţii fiscale 2011 (decl. 100, 101, 102, 104, 110, 130, 300, 710) şi an 2010(decl.101) Aplicaţie pentru prelucrarea asistată, validarea, listarea şi obţinerea formatului electronic pentru declaraţiile fiscale conform cu OPANAF 1932/ 30.03.2011, valabil de la 01/04/2011

Referat Codificarea Marfurilor

Title: Proces verbal de predare-primire Author: teodor.soare Last modified by: teodor.soare Created Date: 7/9/2013 6:35:00 AM Company: SIBIU Other title M-am trezit si eu , cam tarziu , daca se doreste repartizarea de dividende in avans la trimestrul II 2019 se face aceasta repartizare in raportarile financiare semestriale sau se intocmesc raportari financiare intermediare la trimestrul II 2019?Multumesc frumos Acte necesare: - Cerere scrisa pentru acordarea ajutorului. - Act de identitate al solicitantului (copie) - Acte din care rezulta starea de necesitate (copie) Solicitant: persoana aflata in stare de necesitate sau un membru cu drept de exercitiu din familia aflata in stare de necesitate. Obtinere ajutor social. 4

Poşta Română este operatorul naţional de servicii poştale şi servicii de curierat rapid (Prioripost), transfer de bani (mandat postal, E-mandat, mandat online), marketing direct (Infadres), drop mail (Postmesager) şi diverse soluţii business. Poşta Română este furnizor unic de serviciu universal pe întreg teritoriul ţării, la tarife accesibile tuturor HCL 7 2020 - Modificarea HCL 48 din 1999 - inventar domeniu public (533 kB) Incarcat de: mihai. Data incarcarii: 2 martie 2020

inventarele dosarelor preluate, fiecare inventar se trece separat, sub un alt numär de ordine. Pentru fiecare inventar se noteazä: J numärul de ordine al inventarului; 2 data preluärii documentelor din inventarul respectiv; F-PS-06.04 I.Rev, CERERE DE INFORMARE PUBLICĂ Pentru orice solicitare de informare publică în baza legii 544/2001, vă rugăm contactați-ne la adresa: legea544din2001@just.r 170 Declarație-inventar privind contribuțiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul național unic de asigurări de sănătate și din bugetul Ministerului Sănătății, aflate în sold la data de 1 octombrie 2011 și neachitate (OPANAF 3395/2011). Formular. Se depune de către plătitorii de contribuții.