Home

Legea 132 din 2022 legislatie just

LEGE 132 05/06/2015 - Portal Legislativ. LEGE nr. 132 din 5 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă. EMITENT Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 6 iulie 2010 Parlamentul României adoptă prezenta lege. + Articolul 1 Obiectul prezentei legi îl constituie instituirea obligativității colectării selective a deșeurilor în instituțiile publice, astfel cum sunt definite în Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și în. LEGE nr. 132 din 31 mai 2017privind asigurarea obligatorie de r ăspundere civil ă auto pentru prejudicii produse ter ților prin accidente de vehicule și tramvaie EMITENT PARLAMENTUL Publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 Parlamentul României adopt ă prezenta lege. Capitolul I Obiectul și domeniul de aplicar (6) din Legea 132/2017 (Legea RCA) se prevede ca : (6) informatiile privind istoricul soferului sunt cele aflate atat in baza de date cu asigurarile obligatorii de raspundere civila auto incheiate pe teritoriul Romaniei coroborate cu cele din baza de date detinuta de catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

LEGE nr. 132 din 31 mai 2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 431 din data de 12 iunie 2017 Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I: Obiectul şi domeniul de aplicar Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 993 din 14 decembrie 2017 Parlamentul României adoptă prezenta lege. + Articolul I Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 31 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1 23 din Legea nr. 132/2017; i) clasa bonus-malus. (2) Administratorii speciali sau lichidatorii transmit prin sistem informatic către baza de date cu asigurările obligatorii de răspundere civilă auto încheiate pe teritoriul României informaţii privind denunţarea contractelor RCA şi modificările intervenite în contractele de asigurare.

LEGE 132 05/06/2015 - Portal Legislati

 1. Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, În temeiul prevederilor art. 17 alin. (2) şi ale art. 43 alin. (1) lit. a)-h), j) şi lit. l)-n) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor.
 2. (4)-(6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021
 3. Norma de aplicare a prevederilor Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si de tramvaie, cunoscuta si ca Norma RCA (nr. 20/2017), a intrat in vigoare pe 1 august 2017, dupa ce a fost publicata in Monitorul Oficial

Platforma lex.justice.md este actualizată pînă la 31 mai 2019. Versiunea actualizată a Registrului de stat al actelor juridice este disponibilă la adresa: www.legis.md Lege nr. 132/2010. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 461 din 6 iulie 2010. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art. 1. Obiectul prezentei legi il constituie instituirea obligativitatii colectarii selective a deseurilor in institutiile publice, astfel cum sunt definite in Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu. LEGE-CADRU Nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 492 din 28 iunie 2017 Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziții generale SECŢIUNEA 1 Dispoziții comune Obiectul de reglementare ART.

(2) din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile și instituțiile publice au obligația de a publica și de a actualiza anual un buletin informativ care va cuprinde informațiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare Listă instanţe. Ora estimată pentru judecarea fiecarui dosar este afişată pe portal fie la secţiunea: Dosare - Termene de judecată, pentru fiecare termen din dosarul căutat în prealabil pe portal la instanţa unde se judecă, fie în secţiunea Şedinţe şi selectarea datei şedinţei de judecată, precum şi a completului investit cu soluţionarea dosarulu (1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului social se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale. ART. III Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 23 septembrie 2016, se modifică și se completează după cum urmează: 1 HOTĂRÂRE nr. 305 din 5 mai 2017 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliulu O.G. nr. 21/2007 aprobată şi modificată cu Legea nr. 353/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresaria

LEGEA 50/1991, Actualizata 2018, privind autorizarea 12/27/2017 · LEGEA nr. 50/1991, Actualizata 2018, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii - Republicata Actualizata prin: - Legea 147/2017 pentru modificarea anexei nr. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii; - Ordonanta urgenta 40/2017 pentru modificarea art. 4 alin Acest document , prefigura dispozițiile din Legea 115 dar mai ales Legea 153/2017 care la Art. 1 alin. (3) prevede clar că, drepturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice sunt şi rămân, în mod exclusiv, cele prevăzute de prezenta lege . iar la art. 3 și art. 4 prevede c

LEGE 132 30/06/2010 - Portal Legislati

Legea nr.93 din 8.04.2009 privind instituţiile financiare nebancare (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259/21.04.2009)Ordonanţă de urgenţă 42/2011 (Monitorul Oficial, Partea I 303/3.mai.2011) pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.113/2009 privind serviciile de plată şi a Legii nr.93/2009 privind instituţiile financiare nebancar ANALIZĂ: LEGEA 304/2004 . AUTORI: Codru Vrabie × Ovidiu Vanghele × Alina Calistru . Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (Pl-x nr. 417/2017) Expunerea de motive este atât de lacunară, încât nu o putem comenta ori analiza la nivelul de detaliu din 6 septembrie 2017 (pag. 9-13) (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. (4) Prevederile alin. (1) se aplica si persoanelor care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se afla in plata stimulentului de insertie, cu respectarea prevederilor art. 17 alin

La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga alin. 1 si 5 ale art. 5 din Legea apararii nationale a Romaniei nr. 45/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 172 din 7 iulie 1994, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale. ART. 12 Activităţile din cadrul mecanismului de prevenire a conflictului de interese, desfăşurate în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică, se desfăşoară cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/200 Decizia 392/2017 ( referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 248 din Codul penal din 1969, ale art. 297 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie LEGE nr. 132 din 31 mai 2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie Informatii fisier Data fisierului: 13.06.2017 Dimensiune: 294.83 KBs Click aici pentru downloa LEGE nr. 132 din 31 mai 2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie Stimați colegi, Azi a intrat în vigoare Legea 132/2017 (RCA), la a cărei elaborare a contribuit și FORT

Legea 132/2017 (Legea RCA) explicata - RcaPedi

ANUNȚ. În ședința Comisiei Permanente din 04.10.2019 au fost analizate modificările legislative aduse de Proiectul de modificare / completare a Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie (aflat în procedură pre-parlamentară) În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare 2017 03-29: OUG 23/2017 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 și a art. 11 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social! 2017 01-06: HG 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată (abrogat)! 2016 11-1 art. 97 și 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare: 9: Impozit pe veniturile din premii: art. 110 și 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare: 10: Impozit pe veniturile din jocuri de noroc: art. 110 și 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare: 1

Etichete: Convenția de la Haga din 1971, daune accident auto, legea 132/2017, Legislatie rutiera, polita rca, R&R Partners Bucharest, Ruxandra Vișoiu ASF a aprobat procedura privind gestionarea de către BAAR a asiguraţilor RCA cu risc ridica Legea RCA 132 din 2017 Friday, 04 August 2017 by Iris AG Legea RCA nr. 132/ 2017 - asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto In luna iunie 2017, a fost adoptata Legea RCA privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie Informare. Începând cu data de 16 februarie 2019 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/1191 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012, în baza căruia.

Legea 132/2011 pentru aprobarea OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor. Lege nr. 132/2011, publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 452 din 28 iunie 201 Etichetă: legea 132/2017. ACTUALITATE. (ASF) un set de documente care arată neregulile... LEGISLATIE. DOCUMENT. Proiect de modificare a Legii RCA, adoptat de Guvern. 20/12/2019. ARTICOLE DIN REVISTĂ. Acte normative. Legislatie. ANOFM. OUG nr 95/06.12.2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale Legea nr. 132/2017 Noul cadru legislativ privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto În Monitorul Oficial nr. 431 din 9 iunie a.c. a fost publicată Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie

Video: LEGE 236 05/12/2017 - Portal Legislati

LEGE 153 28/06/2017 - Portal Legislati

 1. ORDONANTA DE URGENTA nr. 111/2010, Actualizata 2018, privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor Actualizata prin: - OUG 82/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative; - OUG 55/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor
 2. ate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, cu.
 3. Contoare inteligente Str. Ritmului, nr. 39, sector 2 București. Telefoane: 021 250 72 48 021 250 72 30 021 250 15 30. Formular de contac
 4. Lege nr. 132 din 31 mai 2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie 30.08.2017 Lege nr.213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguratilo

Noutati - Piata asigurarilor din Romania - 1asig

LEXD

Parlamentul României - Lege nr. 50/1991 din 29 iulie 1991 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii În vigoare de la 07 august 1991 Formă aplicabilă de la 13 octombrie 2004 Consolidarea din data de 30 ianuarie 2020 are la bază republicarea din Legea nr.252/2011 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon şi de abrogare a Ordonanţei Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial şi introducerea unor. Legea nr. 176/2010 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normativ

LEGEA 227/2015 - Noul Cod Fiscal. 2015-09-10 - Publicată în Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015. 2015-09-07 - Promulgată prin Decretul nr. 718/2015. Procedura legislativă. Forma trimisă spre promulgare Ordinul nr. 107 din 01.02.2017 pentru modificarea anexei la Ordinul inspectorului general al I.S.C. nr. 130/2014 pentru aprobarea Regulamentului intern al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., cu modificările si completările ulterioare LEGEA nr. 1/2011 a educatiei nationale, Actualizata 2020 Actualizata 2020 prin: - Legea nr. 221/2019 pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011; - OUG nr. 79/2019 privind unele masuri in domeniul educatiei si pentru prorogarea unor termene.. Pagina Legislatie europeana/ Gestionare DEEE Directiva 2012/19/CE privind gestionarea DEEE-urilor. Regulament 699/2017 de stabilire a unei metodologii comune de calcul al greutății echipamentelor electrice și electronice (EEE) introduse pe piața fiecărui stat membru și a unei metodologii comune de calcul al cantității de deșeuri de. Legea nr. 52 din 15 aprilie 2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 276 din 20 aprilie 2011, modificata de OUG nr.114/2018. Parlamentul Romaniei adopta..

Legea 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor

Nu este permis accesul cu legislatie 132 - 137 art. 138 - 140 din R.O.I.I.J.; 7. Circuitul dosarelor restituite din cäile de atac potrivit art. 146 -147 din R.O.I.I.J.; 81 si art. 82 - 89 din Legea 567/2004; PROCEDURA CIVILÄ 1. Pärtile în procesul civil potrivit art. 55 - 79 din noul Cod de procedurä civilä; 2. Competenta dupä. În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului justiției privind modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru. Din 2017, Cluj-Napoca este gazda Cluj Pride, primul festival de anvergură destinat comunității LGBT din Transilvania. La Timișoara a fost înființat în 2012 primul grup de suport și consiliere pentru bărbați gay care trăiesc cu HIV din regiune, LGBTeam. Un an mai târziu, singurul club gay din Timișoara a fost închis 5 Legea nr. 334(r1)/2002 ³Legea bibliotecilor, republicată. În Monitorul Oficial al Românieinr.132 din 11 februarie 2005, Partea I: [online], [accesat 24.10.2018]. Disponibil pe Internet la adresa

Direcția Națională Anticorupți

Deci în mod real fără de ianuarie 2017 pensiile au crescut. 1. la civili cu 57,2 % de la 2000 la 3144 lei. 2.militari calculați pe 223 care au câștigat la actualizare 14,45% de la 2000 la 2289 lei. 2.militari rămași în plată cu cuantumul avantajos după actualizarea 2017 doar 5.95% de la 2000 lei la 2119 lei.. Anunturi importante - Dispozitive medicale. Vă informăm că incepând cu 04.05.2021, nomenclatorul dispozitivelor medicale (EMDN), așa cum este definit de articolul 26 din Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale (MDR) și articolul 23 din Regulamentul (UE) 2017/746 privind dispozitivele medicale de diagnostic in vitro.

Potrivit art.110, alin. (1) din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala dreptul organului fiscal de a stabili creante fiscale se prescrie in termen de 5 ani, cu exceptia cazului in care legea dispune altfel. In concluzie, pentru facturile neincasate din perioada 2001-2007 nu se poate ajusta valoarea TVA deoarece facturile nu se afla. Un titlu dintr-un ziar de azi ne anunță că Tehnocrații au ușurat verificarea parchetelor de către ministru. Informația se bazează pe o afirmație a unui fost ministru care nu este nici explicată, nici combătută de jurnalist. Făcând legătura între titlul articolului și susținerea clară din finalul său cu privire la verificarea actualilor procurori Kovesi ș II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul. Art. 10 - Interzicerea analogiei. Art. 11 - Respectarea ordinii publice si a bunelor moravuri. Art. 12 - Libertatea de a dispune. Art. 13 - Renuntarea la drept. Art. 14 - Buna-credinta. Art. 15 - Abuzul de drept. Art. 16 - Vinovatia. Art. 17 - Eroarea comuna si invincibila. CAPITOLUL IV - Publicitatea drepturilor, a actelor si. M. Of. nr. 0752 din 02 August 2021 Act nr. 803/29 Iulie 2021 Ordin pentru completarea Schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobată prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 690/202

Portalul instanţelor de judecată - Prima pagină - Jus

Programe de pregătire în vederea obţinerii atestatelor de studii complementare în: 1. Ultrasonografie obstetricală şi ginecologică nivel I + II, care va începe în data de 10 martie a.c. , şi Ultrasonografie obstetricală şi ginecologică nivel II, care va incepe in data de 16 iunie a.c., ambele programe organizate în Centrul. Legislatie. LEGEA Nr. I a Educației Naționale; ORDIN_nr_5967 / 6 noiembrie 2020 - privind aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoastere si echivalare a creditelor profesionale transferabile; ORDIN 5561/2011 -privind Metodologia formarii continue a personalului din invatamantul preuniversitar; ORDIN nr. 5553/2011 - Metodologia privind echivalarea pe baza ECT/SECT, a. Art. 282 Alegerea numelui de familie Formalităţile pentru încheierea căsătoriei Încheierea căsătoriei Noul cod civil 2011 Legea 287 200 Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT Legea care reglementeaza modalitatea de transmitere sa datelor despre salariati in REVISAL este Hotararea nr. 905 din 14 decembrie 2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor - OUG 59 din 2017 nu poate abroga implicit art.11 alin 4 din Legea 80/1995, art.12 din Legea 573/2004, art.12 din Legea 574 din 2004, întrucat aces-tea sunt norme speciale care trebuie abrogate expres, în lumina art. 67 alin 3 din Legea 24 din 2000; - Casa Sectoriala de Pensii a MAI nu reține că sporul pentru Semnul Onor-ific ar fi fost.

Legislație - AC

si punctul 53 din normele de aplicare. - pentru bunuri de capital: art. 149 Ajustarea taxei deductibile in cazul bunurilor de capital si punctul 54 din normele de aplicare. Pentru bunurile de capital, ajustarea se efectueaza pentru perioada de ajustare ramasa la momentul solicitarii scoaterii din evidenta platitorilor de TVA de 5 ani sau 20 ani Noul cod civil (Legea nr. 287/2009), republicat, actualizat la zi și consolidat prin:. Lege 138/2014 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe; Legea 60/2012 privind aprobarea OUG 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287. Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 183 din Legea societatilor 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, din profitul societatii se va prelua, in fiecare an, cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul..

Legislatie Amplasare Container

 1. istrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestor
 2. Art. 105: textul din Art. 105 din cartea I, titlul III, capitolul I, sectiunea 2 a fost abrogat la 21-dec-2018 de Art. I, punctul 12. din Legea 310/2018 Art. 106: Dispoziţii special
 3. Legea 53 din 2003. Publicata in Monitorul Oficial, nr. 75 din 5 februarie 2003. Republicata in Monitorul Oficial, nr. 345 din 18 mai 2011. Actualizata in 2 aprilie 2020 prin Legea 37 din 2020. Actualizata in 30 septembrie 2020 prin Legea 213 din 2020. Actualizata in 24 decembrie 2020 prin Legea 298 din 2020. Codul muncii PDF TITLUL I Dispozitii.
 4. Noul Cod Penal (Legea nr. 286/2009), actualizat la zi și consolidat prin: Legea nr. 151/2016 privind ordinul european de protecție, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Monitorul Oficial nr. 545/2016;; OUG nr. 18/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și.
 5. istrului justiţiei nr.3886/C/2017 şi al
 6. Monitorul Oficial al Romaniei. Bun venit Monitorul Oficial R.A. este înfiinţată în 1991 şi continuă editarea publicaţiei oficiale a statului român, al cărei prim număr a apărut în anul 1832. Foaia oficială a devenit, încă de la înfiinţare, un adevărat breviar al principalelor evenimente istorice, politice şi culturale care au dus la apariţia şi evoluţia României moderne

Componența salariului de funcție al polițiștilor în iulie 201

Banca Naţională a României - Instituţii financiare nebancar

Deci legea a fost facuta de Ciolos, care a trimis-o la Parlament in 2017. Desi pesedistii s-au opus din rasputeri, legea a trecut, totusi, pentru ca a fost votata in bloc de opozitie, cu sprijinul catorva rataciti de la PSD (carora, probabil, li se spusese ca se voteaza marirea pensiilor) Misiune Sectiunea de fata isi propune sa prezinte continutul Partii I a Monitorului Oficial al Romaniei 2021 si 2020.. Sectiunea nu prezinta textele efective ale documentelor, dar, in anumite cazuri, contine trimiteri, spre consultare integrala, spre Sectiunea Legislatie a site-ului DreptOnline.ro sau a unor site-uri partenere. Dreptonline.ro recomanda celor interesati consultarea directa a.

OUG 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte

 1. Legea 88/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii (Publicata in M. Oficial nr. 315 din 10-apr-2018) Legea 64/2018 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii (Publicata in M. Oficial nr. 226 din 13-mar-2018
 2. Legea, amendată de deputați, pleacă spre promulgare. OUG 132 este prima reglementare detaliată a muncii cu program redus în perioade de criză, așa-numita Kurzarbeit pe care germanii și elvețienii au legiferat-o încă din anii '20 și care a ajutat economiile europene și în timpul pandemiei de coronavirus. Prevederile OUG
 3. Prin Decizia nr. 405 din 15 iunie 2016 (referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.246 din Codul penal din 1969, ale art.297 alin. 1 din Codul penal și ale art.132 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, publicată în Monitorul Oficial nr.517 din 08.07.2016.
 4. istraţiei publice locale Textul actului publicat în M.Of. nr. 204/23 apr. 2001: Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziţii generale. SECŢIUNEA 1 Regimul general al autonomiei locale. Art. 132 - (1) În calitate de.

Legea 42/2004 Legislatie gratuit

Iata ce stabileste art. art. 59 din Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor: €1) Sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii dispune detasarea judecatorilor si procurorilor, cu acordul scris al acestora, la alte instante sau parchete, la Consiliul Superior al. Constitutia Romaniei. ARTICOLUL 1 - Statul român. ARTICOLUL 2 - Suveranitatea. ARTICOLUL 3 - Teritoriul. ARTICOLUL 4 - Unitatea poporului şi egalitatea între cetăţeni. ARTICOLUL 5 - Cetăţenia. ARTICOLUL 6 - Dreptul la identitate. ARTICOLUL 7 - Românii din străinătate. ARTICOLUL 8 - Pluralismul şi partidele politice Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant a fost publicata in Monitorul Oficial si a intrat in vigoare de la 17 martie 2020. Legea a fost data pentru..

Decizia 392/2017 Legislatie gratuit

 1. LEGE nr. 132 din 31 mai 2017 privind asigurarea ..
 2. lege-nr-132-din-31-mai-2017-privind-asigurarea-obligatorie
 3. EPPO - Ministerul Justitie
 4. 2017 - Page 15 - Ministerul Justitie
 5. LEGISLAȚIE - Jus

ANUNȚ. În ședința Comisiei Permanente din 04.10.2019 au ..