Home

Admitere facultatea de litere

 1. istrative și evenimentele care se desfășoară în universitate
 2. Afirmația că Facultatea de Litere pregătește profesori e adevărată, însă doar parțial. O diplomă de Litere îți dă, într-adevăr, posibilitatea și expertiza să alegi o carieră didactică, dar, pe lângă asta, îți deschide o multitudine de alte opțiuni, iar cea mai bună dovadă e că îi găsim pe absolvenții noștri nu.
 3. Concurs de admitere şi criterii de departajare. Domeniul fundamental: ŞTIINŢE UMANISTE. Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Limbă şi literatură. Limba şi literatura română - O limbă şi literatura modernă B (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă) (IF/ID) - Craiova
 4. Regulamentul organizării concursului de admitere în ULBS pentru anul universitar 2019-2020 Criterii de admitere și condiții speciale la Facultatea de Litere și Arte - nivel licență și masterat Criterii specifice pentru admiterea cetățenilor non-UE Programe de studii, calendarul admiterii, tipuri de concur

Admitere la studii universitare de licenţă. Call center admitere la UAIC ***** LISTA CANDIDATILOR cu optiuni de admitere si medii de concurs, pentru verificare. Eventualele neconcordante va rugam sa le semnalati la adresa de email: sorin.mocanu@uaic.ro pana in data de 20.07.2021 ora 11.0 Facultatea de Litere. Calendarul admiterii. Examenul de admitere se va desfășura la data de 26 septembrie 2019, ora 10, corpul T.. Criterii de admitere Media de admitere la doctorat se obține ca medie aritmetică dintre:. media obținută la examenul de specialitate (media aritmetică a notelor membrilor comisiei de admitere) Facultatea de Litere - Admitere 2021 - Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI - FACULTATEA DE LITERE. și care se regăsesc deja în contul de pe platforma de admitere. În perioada de contestaţii, 21 și 22 iulie 2021, până la ora 12.00, dacă aveți o sesizare privind corectitudinea datelor, să o trimiteţi Comisiei de admitere, astfel:.

Admitere Facultatea de Liter

 1. De ce la noi. Pentru că Facultatea de Litere din Iaşi colaborează, în cadrul unor Programe internaționale de tip ERASMUS+, cu peste 50 de universități din toată lumea, ai toate şansele să studiezi sau să desfășori un stagiu de practică în străinătate, ca bursier UAIC, pentru cel puțin un semestru
 2. Facultatea de Litere Facultatea de Litere asigură formarea de specialiști în domeniile Limbă și literatură / Filologie, Studii Culturale și Științe ale Comunicării, vizând calificări diverse, relevante și atractive din perspectiva inserției socio-profesionale a absolvenților. Activitatea de educație este susținută de cercetarea științifică substanțială, cu mize inter.
 3. Calendar admitere licenţă Facultatea de litere din Oradea Adresa: Str. Universităţii nr.1 Oradea 410087 România Telefon:0040 259 408178 Fax:0040 259 408476 Mail:litere@uoradea.ro. Responsabil pagina web: lect. dr. Daciana Vlad, dvlad@uoradea.ro. Ultima actualizare : 04.06.2020..
 4. Clasificată de către Agenţia Internaţională QS de evaluare a universităţilor (Quacquarelli Symonds World Universities Rankings) între primele 100-150 de facultăţi de limbi moderne din lume, Facultatea de Litere din Cluj vă oferă o largă arie de programe universitare de nivel licenţă, master şi doctorat
 5. Prezentare Facultatea de Litere și Științe. Oferta educațională a Facultății de Litere și Științe. Calendar admitere licență. Metodologia de admitere la studii universitare de licență. Taxa de înscriere la concursul de admitere din anul 2021, ciclul universitar de licenţă, aprobată de Senatul universitar, este de 100 lei.

Facultatea de Litere și Științe din Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești asigură o ofertă educațională bogată și diversă grație celor 7 specializări de licență care îmbină armonios studiul Științelor umaniste cu cel al Științelor educației, al Științelor administrative și cu cel al Informaticii.Fiecare absolvent al programelor noastre de licență își poate.

Admitere la studii universitare de master. Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de master pentru anul universitar 2021 - 2022. Pentru candidații români de pretutindeni: precizări privind admiterea, declarația de apartenență, lista diplomelor, formular confirmare loc. TEMATICĂ. Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării este cea mai bună alegere pentru tinerii entuziaști, dornici să-și perfecționeze comunicarea în limba română și în limbi străine, fascinați de frumusețea culturilor lumii și implicați activ în societatea timpului lor. Dinamică şi inovatoare, facultatea noastră îşi propune. Facultatea de Litere continuă tradiţia Facultăţii de Filologie, înfiinţată în anul 1961, în cadrul Institutului Pedagogic de 3 ani, devenit ulterior Institutul de Învăţământ Superior din Constanţa.. În prezent, Facultatea de Litere derulează 6 programe de studii de licență și 4 programe de studii de masterat, oferind studenţilor posibilitatea de a se specializa în domenii.

Admitere - Rezultate. Candidații admiși la taxă vor depune actele în original la secretariatul Facultății de Litere începând cu data de 17 august, pînă la data de 29 septembrie 2020, în intervalul orar 9.00-12.00 (de luni pînă joi) și 9.00-11.00 (vineri) Departamentul de limbi romanice şi clasice. Specializarea limba şi literatura franceză a fost înfiinţată în anul 1966 şi a funcţionat neîntrerupt la Universitatea din Craiova în cadrul Facultăţii de Filologie (1966-1990), al Facultăţii de Litere şi Istorie (1990-2000) şi al Facultăţii de Litere (din 2000). . Componenta Consiliului Facultatii de Litere; Organigrama Facultatii de Litere; Programarea testelor de competenţă lingvistică. Română: 6 iulie, ora 16.00; 13 iulie, ora 16.00 Engleză: 8 iulie, ora 14.00; 2 septembrie, ora 14.00 Franceză: Italiană: joia, ora 14-16 Germană: prima şi ultima zi de marţi din luna, ora 11.4 Facultatea de Litere. Facultatea de Litere este una din cele mai mari și prestigioase facultăţi din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai și Europa de Est. Prin caracterul ei diversificat, pregăteşte, în funcţie de specificul secţiei şi al domeniului, diverşi specialişti în domeniile limbă şi literatură, limbi moderne aplicate și studii culturale

Admitere licenta Facultatea de Litere - Universitatea

 1. Prezentarea programelor de licență Limba și literatura română—limbă și literatură străină. Limba și literatura română—limbă și literatură străină este principala direcție de studii, prin tradiție și prin numărul de studenți și de cadre didactice. Până în 1990, a fost singura secție a Facultății de Litere
 2. Cont IBAN: RO22 RNCB0076010452620 300 ( contul IBAN al Facultății de Litere) BANCA: BCR SECTOR 5. Explicaţia: Taxă studiu la licenţă / master / doctorat / Nume şi prenume student /Facultatea de Litere /Anul de studiu . Dovada plății (chitanța sau confirmarea de plată, în cazul plății online) trebuie adusă la secretariat
 3. CUNBM - Facultatea de Litere. Începând din 1961 a funcționat sub forma Institutului Pedagogic. Din 1991, împreună cu Facultatea de Științe, formează Facultatea de Litere și Științe în nou-reorganizata Universitate din Baia Mare; în 1996, cele două facultăți devin unități de sine stătătoare în cadrul Universității
 4. Admitere Facultatea de Litere - Universitatea Transilvania din Brașov, Brasov, Romania. 262 likes · 103 talking about this. Această pagină le este destinată candidaților care vor să intre în dialog..

Facultatea de Litere Adresa: Str. Victoriei, nr.76, 430122 Baia Mare, România Tel. 0264.202.973; 0264.202.995 Tel. masterat: 0264.202.988 Email: litere@cunbm.utcluj.r Afişarea rezultatelor : 18 iulie 2020 - la panourile de la intrarea dinspre teatru și pe site-ul universității: www.ucv.ro 2. CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE - ÎNMATRICULARE: 20-23 iulie 2020 - confirmarea locurilor de la buget și taxă, achitarea taxei de înmatriculare şi semnarea contractului de studii.; 24 iulie 2020 - se afișează rezultatele finale după completarea dosarelo

Admitere 2020. Facultatea de Litere și Științe. Date de contact: Telefon: +40762244662 Email: ls.admitere@upg-ploiesti.ro Admitere 2020 - Septembrie 2020. Licență. Calendar; Locuri disponibil Candidații admiși care nu au bifat în fișa de admitere faptul că doresc cazare și s-au răzgândit pot trimite un email la adresa cazare.litere.iasi@gmail.com în care să menționeze acest lucru. Adresa de email de mai sus colectează opțiunile, mesajele și dosarele dvs. și nu este utilizată pentru corespondență Admitere Universitatea din Bucuresti. Specializari Facultatea de Litere din București. Vezi procedura de admitere, actele necesare pentru inscrierea la facultate

Admitere la Facultatea de Litere și Arte 2020

ANUNTURI IMPORTANTE ADMITERE IULIE 2021 . VEZI REZULTATE. 25.07.2021 | Informații privind depunerea cererii de restituire a primei taxe de studii achitate pentru studenții care au trecut pe loc fără taxă, de pe loc cu tax Licență iulie 2021 - Detalii în documentul PDF - Calendar admitere iulie 2021 Calendarul concursului de admitere la studii universitare de licență, sesiunea iulie 2021 Data Operațiunea Modalitate Observații 7 iulie 2021, ora 9,00 - 17 iulie 2021, ora 15,00 [ Taxa de admitere se achită exclusiv prin această platformă. Asistență comisie de admitere (orar: 9-14, în perioada de admitere) Prodecan lect. dr. CZÉGÉNYI Dóra, conf.dr. CHIRA Dorin, conf.dr. HERBIL Ioan Linie română: tel: 0742856616, email: comisie.admitere@lett.ubbcluj.r ADMITERE UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI. Despre Universitate. ADMITERE UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI. ♦ ADMITERE 2021. ♦ ADMITERE 2020. ♦ ADMITERE 2019. ♦ ADMITERE 2018. ♦ ADMITERE 2017. ♦ ADMITERE 2016 Facultatea de Litere din Universitatea Dunărea de Josdin Galaţi reprezintă una dintre cele mai importante instituţii cu profil filologic din România, cu o tradiţie de peste cincizeci de ani în organizarea programelor de studii universitare. În cadrul Facultăţii de Litere au fost acreditate şi sunt organizate în prezent şapte.

Facultatea de Litere are, de asemenea, reprezentanți la lectoratele române de la Pisa, Calabria, Heidelberg, Salamanca, Bruxelles, Oxford, Tel Aviv și strânse legături cu specialiștii străini în studii românești și cu asociațiile de românistică din lume Din 1991, împreună cu Facultatea de Științe, formează Facultatea de Litere și Științe în nou-reorganizata Universitate din Baia Mare; în 1996, cele două facultăți devin unități de sine stătătoare în cadrul Universității. Din 2012 suntem Centrul Universitar Nord din Baia Mare Facultatea de Litere, Istorie și Teologie | Admitere licență 2019 |. Rezultate. Cifra de școlarizare. Calendar admitere. Calendar probe. Acte necesare. Regulamente si metodologii. Rezultate Admitere - Sesiunea Septembrie 2019 (afișare: 11 septembrie 2019) • Pași confirmare loc - 12-13 septembrie 2019, orele 9-14 Examen de licență - sesiunea iulie 2021. Înscrieri: 14.06.2021 - 28.06.2021 - dosar scanat și trimis electronic Proba 1: 30.06.2021 - conform cerințelor minimale Proba 2: 02.07.2021 - susţinerea lucrării de licenţ Universitatea din Craiova organizează ADMITERE la Facultatea de Litere, opt specializări fiind puse la dispoziţia studenţilor. Specializări Limba şi literatura română - Limba şi literatura latină (învăţământ cu frecvență): 10 locuri la buget şi 5 locuri cu taxă Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, italiană, germană.

Admitere - Studii de licenta Facultatea de Liter

Facultatea de Științe și Litere oferă programe de studii în domeniul științelor umaniste, sociale, precum și al educației fizice și sportului, incluzând următoarele specializări: Limba și Literatura Română-Limba și Literatura Engleză, Limbi Moderne Aplicate, Comunicare și Relații Publice, Istorie, Științe Politice, Studii de Securitate respectiv Educație Fizică și. Criterii de selecție pentru toate specializările. Scrisoare de motivație. Rezultatul se comunică pe loc (Admis/Respins) Media aritmetică cu patru zecimale a probelor scrise doi și trei de la examenul de bacalaureat (Proba pobligatorie a profilului, respectiv Proba la alegere a profilului și specializării) cu pondere 100%, la care se adăugă 10% din punctajul obținut la concursul. Cercetare. Unități de cercetare. Acreditate la nivel UBB. Acreditate la nivelul Facultății de Litere. Neacreditate. Reviste afiliate Facultății de Litere. Realizări notabile. 2016. 2017

Informații pentru admitere - Facultatea de Liter

 1. 2. CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE - ÎNMATRICULARE: . 20, 21 iulie 2020 - confirmarea locurilor de la buget și taxă, achitarea taxei de înmatriculare şi semnarea contractelor de studii; 21 iulie 2020 - redistribuirea locurilor neconfirmate şi afișarea rezultatelor finale 22-24 iulie 2020 - confirmarea locurilor după redistribuire. . Retragere
 2. Baza de date - barem eseu motivational Jurnalism admitere. Baza de date - model si barem eseu motivațional Studii de Românistică 15 Decembrie 2020 Premiu național student master Studii de Românistică, Facultatea de Litere ; 19 Mai 2020 Comunicat de presă | UOC organizează Zilele Porților Deschise în mediul online
 3. Ultima medie de admitere în anul 2019: locuri finanţate de la buget: media 6.00. TAXE: Taxa de admitere: 150 LEI - se achită la BRD, menţionând: Numele, iniţiala prenumelui tatălui, prenumele candidatului; CNP candidat; Facultatea de Istorie, Licenţă-zi - cod 1301; taxă admitere - cod 28. Taxa anuală de şcolarizare: 2000 LE
 4. Admitere la Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova. Dolj: Nicio altă medie de 10 la Bacalaureat, după contestații. Elevii cu media zece la Evaluarea Naţională şi Bacalaureat, premiaţi de Primăria Slatina. LIFE. Cum să amenajezi o curte în funcţie de dimensiuni
 5. Metodologie proprie - criterii de admitere, calendar și condiții speciale Facultatea de Litere si Arte (PDF) Rezultate concursului de admitere: accesati https://litere.ulbsibiu.ro. Facultatea de Litere si Arte Bd-ul.Victoriei, Nr.5-7, Sibiu, 550024, România Litere: Pojoga Vlad 0752531542 Artă teatrală: Nechit Diana: 0745395801 +40-(269.

Facultatea de Litere - Admitere 2021 - Universitatea

Urmând misiunea de educație și cercetare Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte caută în permamență să-și adapteze oferta educațională - prin discipline noi și schimburi interacademice - și profesională - prin cadre didactice și de cercetare de prestigiu. ♦ PROGRAME DE STUDII ♦ ♦ ADMITERE ♦ Anul acesta, admiterea se poate realiza prin două modalități: Înscriere integral online (cu crearea unui cont pe platforma de admitere, completarea fisei de înscriere și încărcarea documentelor, inclusiv plata taxei de înscriere); candidații care se înscriu integral online, fără a veni la facultate, beneficiază de o reducere a taxei de admitere cu 20%

Printre facilitățile oferite studenților de la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, se numără: burse de mai multe tipuri, locuri în tabere organizate în țară, posibilitatea de a se înscrie în cercuri și asociații studențești, posibilitatea de a desfășura stagii de voluntariat în țară și în străinătate, acces la. Ce înseamnă admiterea la Facultatea de Business Admitere Licenta/Master 2021-2022 - Înscrieri ONLINE. Înscrierile la admiterea pentru anul universitar 2021-2022 se fac exclusiv online. Pentru aceasta vă rugăm să accesați platforma de admitere a UBB. Toate detaliile legate de pașii de înscriere le gasiți în ghidul atasat Facultatea de Litere Clasificată de către Agenţia Internaţională QS de evaluare a universităţilor (Quacquarelli Symonds World Universities Rankings) între primele 100-150 de facultăţi de limbi moderne din lume, Facultatea de Litere din Cluj vă oferă o largă arie de programe universitare de nivel licenţă, master şi doctorat Printre facilitățile oferite studenților de la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, se numără: burse de mai multe tipuri, locuri în tabere organizate în țară, posibilitatea de a se înscrie în cercuri și asociații studențești, posibilitatea de a desfășura stagii de voluntariat în țară și în străinătate, acces la resursele tipărite și electronice ale Bibliotecii. în zilele de 25-27 și 29-31 iulie 2019, între orele 9:00 - 13:00. Contestațiile referitoare la rezultatele concursului de admitere se pot depune la Comisia de admitere a Facultății de Arhitectură în termen de maximum 48 de ore de la data afișării rezultatelor. Postovanu GV

Facultatea de Litere. Programe de studiu. Taxa de înscriere la admitere. Taxa de înscriere - în sesiunea iulie 2019: 150 lei pentru primul program de studii și 300 lei pentru două sau mai multe programe. În sesiunea septembrie 2019: 150 lei indiferent de numărul programelor la care se înscrie candidatul.. Sesiunea de examene - vară 2021 - online. Facultatea de Litere și Științe - acum și pe Instagram. Seminarul de Perfecționare vocațională SmartFIN@ISF. ERASMUS + WEEK- 19 - 23 Aprilie 2021. Invitație on-line Conferință Ministerul Educației, ISJ Prahova și UPG Ploiesti, 13.04.2021, ora 10 A fost lansat site-ul dedicat admiterii din 2021! Pe site-ul de admitere pot fi găsite informații specifice fiecărui pas al admiterii, noutăți și anunțuri de ultimă oră de la Comisia de Admitere. Candidații sunt rugați să-l urmărească cu mare atenție. Site-ul de admitere poate fi accesat aici: https://admitere.lls.unibuc.ro/ Medii admitere Facultatea de Litere Unibuc. Admitere. Are cineva idee cam care a fost ultima medie de admitere la Litere la Bucuresti anul trecut, pentru buget.Stiam parca ca la Limbi si Literaturi straine ai nevoie doar de nota la romana , stiti cu ce nota se intra? Ms. 1 comment

Rezultate finale admitere etapa I - Facultatea de Liter

Taxe admitere. Taxa de inscriere - 150,00 Lei ; Taxa de inmatriculare - 150,00 Lei; Taxa de înscriere la admitere se plăteşte o singură dată pe facultate, indiferent de numărul domeniilor de licență la care candidatul s-a înscris în cadrul aceleiaşi facultăți. În cazul în care candidatul s-a înscris la programe de studii din facultăți diferite, atunci va plăti taxa de. Admitere Universitatea de Nord. Specializari Facultatea de Litere din Baia Mare. Vezi procedura de admitere, actele necesare pentru inscrierea la facultate

Licență. 3-6 ani. 81 programe de studiu. 79 cu frecvență. 1 la distanță. 1 cu frecvență redusă. 14 facultăți. 1540 locuri bugetate. 412 locuri cu bursă pentru românii de pretutindeni Facultatea de Ştiinţe Politice, Litere si Comunicare. Facultatea de Ingineria Mediului si Stiinta Alimentelor - vizualizeaza lista cu rezultate dupa perioada de incheiere a contractelor. Programul de studiu Ingineria şi protecţia mediului în agricultură Admitere Online 2021 Universitatea Bacău. Facultatea de Sport. Licență 2021. Master 2021. Universitatea Bacău. Admitere Români de Pretutindeni Facultatea de Administraţie şi Afaceri organizează admitere la următoarele programe de studii universitare de licenţă. Administraţie publică ; Marketing ; Business administration . Candidaţii se admit pentru cele cinci programe/specializări în baza concursului de dosare, în funcţie de Preadmitere la Facultatea de Istorie a Universității din București. May 19, 2021. Facultatea de Istorie oferă candidaților la programele de licență posibilitatea de a se preînscrie online, în intervalul 28.04.2021-15.06.2021, ca o primă etapă a procesului de admitere

Informații pentru admitere Master. Programul de lucru cu candidații este: pentru înscrieri on-line: zilnic 24/ 24 în perioada 1 august- 8 septembrie 2021 și până la ora 15.00 pe data de 9.09.2021. pentru înscrieri față în față la sediul universității: în perioada 3-9 septembrie 2021, de luni până joi între orele 9.00 - 15. SESIUNE DE EXAMENE ANII TERMINALI 01 IUNIE-14 IUNIE, PRESESIUNE 11 MAI-17 MAI: LICENȚĂ ȘI MASTER - ZI, LICENȚĂ - ID, CONVERSIE ENGLEZĂ, CONVERSIE PIPP. SESIUNE DE EXAMENE ANII MICI 01 IUNIE-21IUNIE, PRESESIUNE 25 MAI-31 MAI. PLANIFICAREA EXAMENELOR - SESIUNEA IARNĂ 2020. LICENȚĂ ȘI MASTER - ZI. LICENȚĂ - ID La ce facultăți din România se intră fără examen de admitere. Stiri 15:50, iun 12, 2021 Radu Tanase. Iată la ce facultăţi poţi intra fără să mai dai examen de admitere şi unde contează doar media de la BAC! Foarte multe facultăţi din România acceptă studenţi doar pe baza mediei de la examenul de la Bacalaureat Admitere 2019 Facultatea de Litere din Iasi . Adresa: Bd Carol I nr. 11 Tel: 0232-201.052, 0232-201.053, fax 0232-201.15 ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE MASTER - 2020. Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de master, la una sau mai multe facultăți din cadrul Universităţii, la unul sau mai multe programe de studii de master, candidaţii trebuie să încarce pe platforma de admitere on-line (https://e-admitere.upg-ploiesti.

Litere - Admitere Licență - Admitere 2021 - Universitatea

• metodologie privind organizarea Şi desfĂŞurarea admiterii În ciclul de studii universitare de master la facultatea de litere, istorie Și teologie În anul universitar 2019-2020 • Anexa 1 LIT - Fisa de inscriere studii de masterat, sesiunea iulie-septembrie 201 Centre de cercetare; Granturi şi proiecte; Manifestări ştiinţifice; Relaţii internaţionale; Centrul de limbi moderne. Prezentare; Cursuri; Certificate de competenţă lingvistică; Contact; Facultatea de litere din Oradea Adresa: Str. Universităţii nr.1 Oradea 410087 România Telefon:0040 259 408178 Fax:0040 259 408476 Mail:litere. Metodologia de admitere la Facultatea de Litere este elaborată în conformitate cu: - Legea Educaţiei Naţionale, nr . 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; - Ordinul ministrului Educa ț iei Na ț ionale ș i Cercetării Ș tiintifice nr studentie.ro » universitar » admitere » FACULTATEA DE LITERE - UNIVERSITATEA BUCURESTI Publicat: 22 Apr 2005 | Vizualizari: 570 Tel:313.43.36 / 314.35.08 Domenii fundamentale: 1 Stiinte umaniste Domeniul de licenta si numarul de credite: Limbi si Literaturi (180) Cifra de scolarizare: Zi: BUGET 220, TAXA 50 proba de concurs: proba scrisa.

FACULTATEA DE LITERE ȘI ARTE Centrul de Limbi Străine; Admitere. 2021; 2020; 2019. Licență. Facultatea de Litere locuri nr. înscriși concurența; AP - Arte vizuale (buget) 21: 8 0.38: AP - Arte vizuale (taxă) 5: 2 0.40: AP - Arte vizuale (rural) 1: 1 1.00: AS - Asistență socială (buget) 14: 48 3.43: AS - Asistență socială (taxă) 84: 16. Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1 400084, Cluj-Napoca, România; Tel: +40 264 405 300; Fax: +40 264 591 90 Conform Regulamentului de admitere disponibil pe site și publicat înainte de concurs, opțiunea este mai puternică decât media (pagina 6, cap 4, alineatul 2 din regulamentul afișat pe pagina de web a facultății). Fiecare candidat și-a configurat personal opțiunile în fișa de înscriere Facultatea de Științe prin varietatea domeniilor de competență pe care le abordează: Biologie, Chimie, Inginerie alimentară, Matematică, Informatică, Fizică, Management, Administrarea afacerilor, Cibernetică, Statistică şi Informatică economică, asigură realizarea unui învățământ de performanță, dezvoltat și perfecționat printr-o complexă activitate de cercetare

Admitere 2020 - Facultatea de Litere, Istorie și Teologie. De Miruna Tiuca iulie 10, 2020 11:22 am Fără comentarii 2020 â,. Admitere online. Cele 19 facultăți își așteaptă, începând cu 1 iulie 2021, candidații - absolvenți de bacalaureat și de studii de licență - pentru a aplica la unul sau mai multe dintre locurile oferite în cadrul programelor de licență și master ale UB. Pentru admiterea din acest an, majoritatea facultăților oferă. Admitere 2021. Admitere. 2021. 6250 de locuri disponibile. Pentru admiterea 2021, Universitatea Transilvania din Brașov scoate la concurs 2900 de locuri finanțate de la buget, cu 50 mai multe față de anul trecut. La acestea se adaugă și locurile cu taxă - peste 3300 de locuri Detalii referitoare la calendarul admiterii, actele necesare înscrierii, taxele aferente și metodologia de organizare și desfăşurare a concursului de admitere la studii universitare de master 2020 găsiți în secțiunile dedicate acestor subiecte, ce pot fi accesate din mediul Admitere 2020 - Master. Facultatea de Litere și Științ

Facultatea de Geografie de astăzi, ca entitate a faimoasei şi prestigioasei Universităţi Babeş-Bolyai, posedă cu certitudine şi atu-urile tinereţii: dinamism, ingeniozitate, deschidere şi pragmatism.Acestea s-au făcut simţite, îndeosebi, după 1994 anul în care facultatea noastră a devenit o structură instituţională autonomă în cadrul Universităţii Babeş. Facultatea de Litere şi Arte; Facultatea de Inginerie; Facultatea de Stiinte Socio-Umane; Facultatea de Stiinte; Cum ma inscriu la concursul de admitere? Cum ma inscriu online? Facultatea de Ştiinţe Str. Ion Raţiu, Nr.5-7, Sibiu, 550012, România +40-(269) 21.66.4 Abonează-te la newsletterul admitere UVT pentru a fi tot timpul la curent cu cele mai noi informații legate de procesul de admitere. Adaugă adresa ta de e-mail We use Sendinblue as our marketing platform Facultatea de Litere şi Ştiinţe a luat fiinţă în anul 1992, în cadrul Institutului de Petrol şi Gaze din Ploieşti, cu rolul de a îmbogăţi oferta educaţională existentă la acea dată. Astăzi, a fi student la Facultatea de Litere şi Ştiinţe înseamnă mai mult decât a te pregăti pentru a deveni un bun specialist în epoca.

Facultatea de Litere - Admitere UO

studentie.ro » universitar » admitere » FACULTATEA DE LITERE SI STIINTE ALE COMUNICARII - UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA Publicat: 11 Mai 2005 | Vizualizari: 395 Domeniul: Limbi si literaturi Specializarea: a Facultatea de Inginerie a Instalațiilor. Învățământul superior în instalații a luat ființă în cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca în anul 1972. După ce a trecut prin mai multe forme de organizare, de la stadiul de colectiv, apoi catedră de Instalații pentru Construcții, a devenit în 2007 facultate de sine. Rezultate admitere. Vizitați pagina aplicației Evidența Studenților pentru consultarea rezultatelor centralizate Litere link. Mecanică Biroul unic de informare +40 251 414 398 E-mail: rectorat@central.ucv.ro . Acasa. - Candidații declarați admiși pe un loc bugetat vor depune la Secretariatul Facultății de Litere, în original, diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă, fișa de înscriere generată de platforma de înscriere (semnată), copie C.I., copie conformă * a certificatului de naștere (dacă este cazul, și de căsătorie), adeverința medicală și cele 3 fotografii 3⁄4

Rezultate. Facultatea Design de produs și mediu. Facultatea de Inginerie electrică și știința calculatoarelor. Facultatea de Design de mobilier și Inginerie a lemnului. Facultatea de Inginerie mecanică. Facultatea de Inginerie tehnologică și management industrial. Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere Programul de desfăşurare a concursului de admitere la studii universitare de licenţă Sesiunea de vară 2020. OFERTA EDUCAȚIONALĂ ÎN VEDEREA ADMITERII LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ANUL UNIVERSITAR 2020 -2021. Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică. Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor

Facultatea de Litere din Oradea - Admiter

Admitere anul universitar 2021 - 2022 . ANUNȚ în atenția candidaților potențiali admiși Români de Pretutindeni pentru ciclul de studii licență. ANUNȚ pentru candidații admiși care solicită trecerea în an superior. Admitere Licență - iulie 2021 - candidați români. Admitere Licență - iulie 2021 - candidați Români de Pretutindeni. Informații ADMITERE 2021. postat 24 feb. 2021, 06:23 de Webdev FJSC [ actualizat la cu 41 minute în urmă de Web Editor FJSC ] ACCESEZ LINK FORMULAR ÎNSCRIERE CANDIDAT- linkul formularului LICENTA !!! E-mail contact: admiterelicenta2021@fjsc.ro. OFERTA EDUCAȚIONALĂ. Specializarea COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE

Admitere online - Universitatea de Vest din Timișoara 2021. Înscrie-te la cea mai dinamică și inovativă universitate din România CUNBM - Facultatea de Inginerie. În 1969 a fost înființat Institutul de Subingineri, ca unitate de învățământ tehnic superior, care, alături de Institutul Pedagogic, au format, în 1974, prima instituție academică multidisciplinară în Baia Mare. Între 1990 și 2012 ne-am desfășurat activitatea în cadrul Universității din. De ce la noi. Facultatea de Drept îţi pune la dispoziţie cursuri și seminarii dinamice și adaptate, săli şi amfiteatre moderne, posibilitatea de a participa la conferinţe cu invitaţi de prestigiu din ţară şi din străinătate, de a pleca cu o bursă de studiu în străinătate sau într-o vizită de lucru la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Curtea de Justiție a Uniunii.

admitere - Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoc

Comunicare și Relații Publice Facultatea De Litere Invățămant Cu Frecvență Redusă Numele Mari Se Formează Cu Litere Chiar și La Distanță Comunicare. Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării. 0256 592 132. admitere.pfc@e-uvt.ro Rezultate admitere Universitatea din Craiova. Rezultatele concursului de admitere se afiseaza si pe paginile proprii ale facultatilor, in sectiunea dedicata admiterii. O lista cu legaturi catre sectiunile de admitere ale facultatilor se regaseste aici. An universitar Admitere 2018 facultati Iasi - informatii complete despre specializarile, numarul, taxele de admitere, conditiile de admitere la Facultatea de Arhitectura G. M. Cantacuzin

57004784_572969726446241_3178579736695668736_oFacultatea de pompieri admitere 2021, regulament admitereCorin Braga – UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI – FACULTATEA DECentrul de Inginerie Bosch: Working Students (practica- Participarea UTCN la competiția interuniversitară "Să