Home

Suma elementelor de pe fiecare coloana a unei matrici

Matrici C++ - TYS.ro - Teach YourSelf! Noi te ajutam sa ..

 1. Sa se calculeze suma elementelor de pe diagonala principala a unei matrici patratice. Solutie: 3. Sa se calculeze produsul elementelor de pe diagonala secunadara a unei matrici patratice. Solutie: 4. Sa se calculeze suma elemntelor de pe fiecare linie a unei matrici de dimensiune m x n. Solutie: 5
 2. e suma elementelor de pe fiecare linie. Date de intrare Programul citește de la tastatură numerele n m, iar apoi n șiruri cu câte m numere naturale, reprezentând elementele matricei. Date de ieșire Programul va afișa pe ecran n numere, separate prin câte un spațiu reprezentând suma elementelor de pe fiecare linie, de.
 3. Diagonala principală a unei matrice pătratică // pentru fiecare coloana, se initializeaza suma s cu 0 for(i=0;i<n;i++) // aici parcurgem o coloana s=s+a[i][j]; cout<< suma elementelor de pe coloana <<j<<=<<s<<endl; } } Definiţie: O matrice cu proprietatea că numărul de linii este egal cu numărul de.
 4. alege pe rând linia iar din a doua pe rând coloana ) elementelor de pe fiecare lini a matricii ( b[i] va reprezenta suma elementelor de pe linia i in matrice), Lucrarea nr. 8 - Funcții 3, operații cu matrice: P.C.L.P.1
 5. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators.
 6. e suma elementelor de pe fiecare linie. Date de intrare. Programul citește de la tastatură numerele n m, iar apoi n șiruri cu câte m numere naturale, reprezentând elementele matricei. Date de ieșire. Programul va afișa pe ecran n numere, separate prin câte un spațiu reprezentând suma elementelor de pe fiecare linie, de.
 7. Laborator #2 (din 7) - Matlab - Prof. dr. ing. Iulian Lupea 1. Matlab: operaţii cu şiruri şi matrice (continuare) 1.1. In exemplul de mai jos, operatorul două puncte referă toate elementele de pe o linie sau pe coloana unei matrice iar cuvântul end referă ultima linie sau coloană. E1=sum(A(: , end)) Æ calculează suma elementelor de pe ultima coloană a matricei A (oarecare

Daca matricea se va citi, luand doi contori ( i si j) cu valori de la 0 la m - 1 (pentru m linii), respectiv de la 0 la n - 1 (pentrul n coloane), atunci 35 se va afla pe linia 0 si coloana 0. In limbajul C++ declararea unei matrici se realizeaza prin specificarea tipului elementelor din matricii, indentificatorul matricii, urmat apoi de. cout<<endl; //dupa fiecare linie terminata, trebuie sa trecem la alt rand} Probleme rezolvate: 1.) Afisarea elementelor unei matrici . Se citeste o matrice patratica.Sa se afiseze elementele de pe diagonala secundara,elementele de pe diagonala principala,elementele de sub/desupra diagonalei secundare/principala. #include<iostream.h> main(

C++ Cerința Se dă o matrice cu n linii și m coloane și

 1. Ordonarea elementelor de pe aceeasi line. Se bazeaza pe un algritm simplu care ia fieacare nuamr in parte de pe linia aleasa si il compara cu urmatorul numar. Algoritm de ordonare crescatoar
 2. Daca inteleg eu bine, atunci reprezinta suma elementelor matricii (se calculeaza usor adunand toate elementele matricii ). oricare ar fi cred ca inseamna ca suma fiecarei matrici (A(1),A(2),A(3)) este 3, adica exact ceea ce a spus si J3anina. Relatiile lui Viete:. Din relatiile lui Viete pentru ecuatia din enunt obtinem: si .De aici rezulta Cred ca au folosit relatiile lui Viete deoarece.
 3. Sa se scrie un program care citeste de la tastatura dimensiunile n si m (n,m<=100) ale unei matrici (n x m). Programul va forma matricea din primele n x m numere prime consecutive aranjate in spirala: incepand de la stanga la dreapta, apoi de sus in jos, apo
 4. Acest algoritm este asemanator cu cel de ordonare pe linii doar ca acesta schimba locul elementelor de pe linia selectata nu ep coloana Ordonarea crescatoare # incluude <iostream.h> includem bibliotecil
 5. Dacă sortăm eficient elementele de pe fiecare linie a matricei, am putea reduce complexitatea la. O ( m log ⁡ n) O (m \log n) O(mlogn), căci l-am putea căuta binar pe. x. {x} x pe fiecare linie. N-are sens să ne complicăm; scopul articolului este să învățăm să lucrăm cu matrice în C++
 6. ----- Se da o matrice cu numar egal de linii si coloane si elemente intregi. Afisati matricea si suma elementelor d..
 7. Functiile void lines_sum si columns_sum afla suma elementelor matricei de pe fiecare linie, respectiv de pe fiecare coloana. Pe lânga setul standard de date de intrare (n, m, si X), functiile primesc un vector definit static cu maxim 30 de elemente, int y[30], si adresa unei variabile de tip intreg, int *

Probleme: a. parcurgerea cu prelucrarea elementelor b. prelucrare linie /linii c. prelucrare coloana/ coloane d. ştergerea unei linii e. ştergerea unei coloane f. probleme de generare g. schimbarea ordinii componentelor după diverse criterii h. matrice pătratice h.1 prelucrare diagonalelor h.2 prelucrarea zonelor delimitate de diagonale a - citirea unei matrici - calculul sumei elementelor unei linii - calculul sumei elementelor unei coloane - afisarea elementelor unei linii - afisarea elementelor unei coloane - determinarea liniei de suma maxima, a coloanei de suma maxima si apoi afisarea liniei sau coloanei cu suma mai mare dintre cele doua. Exemplu: date.in 4 1 2 9 4 2 3 9 Iată mai sus reprezentarea grafică a unei matrice cu $3$ linii și $5$ coloane. Liniile sunt dispuse de sus în jos, iar coloanele de la stânga la dreapta. Atât liniile, cât și coloanele, sunt indexate de la $0$. Fiecare element (celulă) al matricei este identificat prin linia și coloana la intersecția cărora este situat

Numărul de elemente ale unei matrice va fi dim_1*dim_2, şi semnificaţia fiecărei dimensiuni este o chestiune ce ţine de logica programului. În matematică, prima dimensiune poate să însemne linia şi a doua coloana pentru fiecare element, însa acest lucru nu este obligatoriu. Este necesar totuşi, pentru funcţionarea corectă a. Set 3 - matrici. 1. Se citeste o matrice cu n linii si m coloane si elemente numare intregi. Se cere: a)sa se determine elementele minime de pe fiecare linie. b)sa se numere elementele pare de pe perimetrul matricii. type matrice=array [1..100,1..100]of integer; var a:matrice 1) Se da o matrice cu n linii si m coloane si elemente numere naturale. Determinati suma valorilor pare din matrice. 2) Scrieti un program care citeste de la tastatura un numar natural n ( 1 ≤ n ≤ 20 ) si apoi elementele unui tablou bidimensional cu n linii si n coloane, care memoreaza numere naturale

Algoritm pentru determinarea minimului de pe fiecare coloană a unei matrici - InvataInfo.ro - AlgoritmMinimColoanăMatrice.cp În algebra liniară, urma unei matrici pătrate A cu n linii și n coloane este suma elementelor de pe diagonala principală a matricii: ⁡ = + + + = = unde a nn reprezintă elementul de pe linia n și de pe coloana n a matricii A.. Urma unei matrici se notează () (tr este prescurtarea de la trace din engleză).. Bibliografie. Hazewinkel, Michiel, ed. (2001), Trace of a square matrix. matrici 2. 3. Se citeşte o matrice pătrată de dimensiune nxn şi elemente numere întregi. Se cere: a) Să se afişeze numerele prime de pe diagonala principală; b) Să se formeze un vector cu elementele matricei parcurse în ordine pe coloane. var a:array [1..50,1..50] of integer; n,m:byte

Definiția inversei unei matrice. Fie , o matrice pătratică de ordinul și matricea unitate de ordinul. Definiția M31: Matrice inversabilă și inversa unei matrice. Matricea este matrice inversabilă dacă există o matrice astfel încât să aibă loc relația:. Matricea introdusă în definiția de mai sus se numește inversa matricei și se notează Suma elementelor de pe fiecare linie si fiecare coloana este egala cu 1. A se poate scrie ca o functie liniara de matrici permutare, adica A = x 1 *P 1 + + x K *P K, unde P 1,P 2,...,P K sunt matrici permutare (nu neaparat distincte) cu N linii si N coloane, iar x 1 x K sunt numere reale din intervalul [0,1] cu proprietatea ca x 1. Suma elemente pe linie Se da o matrice cu m lini * n coloane.Sa se memoreze intr-un vector b sumele elementelor de pe fiecare lini a matricii ( b[i] va reprezenta suma elementelor de pe linia i in matrice

Un cal pleac a de pe prima linie, de pe o coloana k<=n, sare din orice pozitie (i,j) in pozitia (i+1,j+2) // Calcul suma elementelor tinand cont de faptul ca suma de pe o linie este tripla fata de Sa se scrie un program care citeste de la tastatura dimensiunea n a unei matrici (n x n). Programul va umpl Fie a o matrice cu n linii și m coloane. În mod asemănător se reali- zează și operația de ștergere a unei coloane într-o matrice, coloan- na de pe poziția r. În acest caz este necesară copierea elementelor de pe coloana r cu o poziție mai la stânga, apoi de pe fiecare co- loană începând de la cea de indice r+1 până la ultima. elementelor în funcţie de relaţia dintre coordonate(ex: completarea elementelor cu anumite valori, calculul simultan al mai multor rezultate obţinute pentru fiecare zonă în parte). Modalităţi de prelucrare a elementelor în matrice pătratică de dimensiune fiecare element de pe prima coloanä cu numärul x, se obtin, în aceeasi ordine, elementele unei alte coloane din matrice. Exemplu: pentru matricea din figura alåturatä se afiseazä 8

Sistemul de elemente reprezinta diagonala secundara a matricii A. Suma elementelor de pe diagonala principala a matricei A se numeste urma matricei A si se noteaya Tr (A). Multimea acestor matrici se noteaza . Printre aceste matrici una este foarte importanta aceasta fiind si se numeste matricea unitate (pe diagonala principala are toate. Un tablou bidimensional (matrice) este ca un tabel unde fiecare element se afla pe o anumita linie si o anumita coloana. De exemplu, elementul de pe linia i si coloana j din matricea a se noteaza cu a ij.Exemple: a= Elementul de pe linia 1 si coloana 3 este 9. Declararea variabilelor de tip tablou bidimensional. I Suma se iniţializează cu 0, după care este incrementată cu fiecare din aceste valori de la fiecare dintre locațiile vectorului. P1.3 Să se realizeze un program ce permite citirea de la tastatură a unei matrice de numere întregi, de dimensiuni 10 x 20. Citirea matricei se va realiza cu ajutorul unei funcții. Să se afişeze pe

5) Minimul pe fiecare coloana a unei matrice. Sa se scrie programul care realizeaza determinarea elementului minim de pe fiecare coloana a unei matrice dreptunghiulara de dimensiuni nxm. Elementele matricei se vor citi de la tastatura. #include <stdio.h>. #include <stdlib.h> Determinantul unei matrice: Determinantului de ordin n 4 Fie = o matrice pătratică. Vom asocia acestei matrici un număr notat det(A) numit determinantul matricii. Dacă = este o matrice pătratică de ordinul întâi, atunci det() =.. Determinantul matricii este numarul el se numeşte determinant de ordin 2 pentru o rezistență de valoare R=10 Ohmi și un curent crescător de la 0 la 10A cu increment de 1, valoarea căderii de tensiune și a puterii pe rezistența R. Rezultatele obținute se vor stoca într-o matrice astfel: coloana 1 valoarea curentului, coloana 2 valoarea tensiunii, coloana 3 valoarea puterii. 13 Folosind functia sum(A) se calculeaza un vector linie continand sumele elementelor de pe coloanele matricei A. Pe fiecare coloana se obtine aceeasi suma, 34. Pentru a calcula suma elementelor de pe randurile matricei o idee este de a utiliza functia de transpunere a matricelor, de a aplica apoi aceeasi functie sum pe matricea transpusa si in. Matrici rare. Aplicatii Java Applet aplicatii Aplicatii android Linkuri utile. Se va scrie un program pentru realizarea principalelor sumări între elementele unei matrice bidimensionale, [10]; //suma elementelor de pe diagonala secundara int suma (matrice a, int n).

suma elementelor de pe conturul unei matrici - YouTub

Problema #658 - SumaLinii - Rezolvari - Tutoriale-Pe

cout<<Suma elementelor de pe linia <<i<< este <<s<<endl;} Parcurgerea unei matrice pe coloane. iar aij= 1 înseamnă că pătrăţelul aflat pe linia i şi coloana j nu este afectat de umbră). Fiecare elicopter are 3 roţi pe care se sprijină. Roţile fiecărui elicopter determină un triunghi dreptunghic isoscel Ca sa afisezi elementele de pe diagonala secundara trebuie sa afisezi un singur element de pe fiecare linie (i), deci nu ai nevoie de doua for-uri. Problema se pune ce element, iar pentru asta trebuie sa il scrii pe j (coloana) in functie de i si n

O lista cu exercitii de programare rezolvate in c# - unele sunt in lucru, altele, cele care au un link, sunt publicate: Interschimbare valori - Interschimbaţi conţinutul a două numere de tip întreg citite de la tastatură.; Ecuatia de gradul I - Să se rezolve ecuaţia de gradul I de forma ax+b=0, cu coeficienţi numere reale.; Ecuatia de gradul II-Să se rezolve o ecuaţie de gradul. În matematică, o matrice (plural matrice / matrici) este un tabel dreptunghiular de numere, sau mai general, de elemente ale unei structuri algebrice de tip inel.Prin generalizare, pot fi definite matrice cele care au mai mult decât 2 dimensiuni, ele numindu-se atunci matrici n-dimensionale.Dacă m=n, matricea este pătrat Sa se afiseze suma cifrelor componentelor vectorului. 9. un subprogram recursiv care calculeaza valoarea unui polinom de grad n intr-o valoare data. 10. suma elementelor de pe o linie a unei matrici. 11. suma elementelor de pe o coloana a unei matrici. 12. afisarea elementelor de pe diagonalele pp si sec dintr-o matrice patratica . 13. *un.

Tablouri bidimensionale - Matrici - Invata

MATRICI ŞI DETERMINANŢI 1. MATRICI 1.1. Despre matrici Acest concept l-am întalnit înca din primul an de liceu, atunci când s-a pus problema rexolvarii unui sistem de două ecuaţii cu două necunoscute x, y, de forma ax by c . a x b y c ' ' ' Acestui sistem i-am asociat un teblou pătratic, care conţine coeficienţii necunoscutelor (în. 7) Minimul si maximul pe diagonala principala a unei matrice. Sa se scrie programul care realizeaza determinarea elementului minim si a elementului maxim de pe diagonala principala a unei matrice dreptunghiulara de dimensiuni nxm. Elementele matricei se vor citi de la tastatura. #include <stdio.h> Se citesc numerele n și m. Creați o matrice de n linii și m coloane, unde fiecare element este suma între indicele lui de linie și cel de coloană. a) Afișați matricea. b) Afișați suma elementelor de pe coloana din mijloc [m / 2 +1] c) Afișați produsul elementelor de pe linia din mijloc [n / 2 + 1

adică determinantul unei matrice este egal cu suma produselor minorilor de pe k linii fixate ale matricei prin complemenţii lor algebrici (teorema lui Laplace). Folosind regula lui Laplace se poate demonstra că det AB = det A. det B, pentru ∀A, B ∈ ℳ n(K). Mulţimea SL(n, K) = {A ∈ ℳn(K) | det A = 1} Afisarea elementelor unei matrici . Se da o matrice cu m lini * n coloane.Sa se memoreze intr-un vector b sumele elementelor de pe fiecare lini a matricii ( b[i] va reprezenta suma elementelor de pe linia i in matrice) #include<iostream.h> int a[20][20],b[30],i,j,n,m Calculati cmmdc dintre suma elementelor de pe linii pare si produsul elementelor de pe coloane pare. 7. Se citeste o matrice cu n linii si m col numere naturale. Inlocuiti toate numerele de cel putin 2 cifre din matrice cu suma cifrelor lor. 8. Se citeste o matrice cu n linii si m col numere intregi. Afisati elementul maxim de pe fiecare linie. 9

a) Să se afișeze pe prima linie a fișierului matrice.out valoarea maximă din matrice; b) Să se adauge o linie la sfârşitul matricei, fiecare element de pe aceasta linie fiind egal cu suma elementelor de pe coloana pe care se află. Matricea astfel rezultată să se afișeze în fișierul matrice.out . Exemplu: matrice.in 4 5 Autor Enun 7) Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatură un număr natural n (2<n<20) şi construieşte în memorie o matrice cu n linii şi n coloane, numerotate de la 1 la n, în care fiecare element aflat pe chenarul exterior al matricei este egal cu suma dintre indicele liniei şi indicele coloanei pe care se află, iar fiecare dintre.

Se consideră o matrice A de tip n*n, cu componentele numere întregi. Să se calculeze: - suma elementelor de pe diagonala principală; - produsul elmentelor de pe diagonala secundară; - minimul elementelor aflate deasupra, respectiv sub diagonala principală; - maximul elementelor aflate deasupra, respectiv sub diagonala secundară Realizați în C# un program care să permită crearea unei table de dimensiune n*n de tipul unei table de sah care să conțină n*n butoane. Pe fiecare buton să se scrie linia și coloana pe care se află, iar la click pe el să fie scrise într-un MessageBox linia și coloana pe care se află. Rezolvar 18)cout<<Suma de pe diagonala secundara: <<ss; 19)} 2) Se considera o matrice patrata cu elemente numere intregi de dimeniunea n*n.Numarul n si elementele matrici se citesc de la tastatura.Sa se afiseze: a)suma elementelor situate deasupra diagonalei principale b)suma elementelor situate sub diagonala secundara. Rezolvare: 1)#include 2) 3. Obs. Vectorul max_lin conţine elementele maxime de pe fiecare linii. Evident acesta are dimensiunea egală cu numărul liniilor matrucii tab. e) Operaţii din algebra matriceală Ex. 8 Să se determine matricea transpusă a unei matrice citită de la tastatură (matr_A). Prezentarea algoritmului : - se citesc dimensiunile matricelo

Matrici - informatica

Sa se scrie un program care calculeaza transpusa unei matrici A n*m (1 n,m 30). Solutie: #include <iostream.h> int n,m,i,j,a[30][30],b[30][30]; - suma elementelor de pe diagonala principala Se considera doi vectori x si y cu cate n elemente numre intregi fiecare. Sa se scrie un program C++ care sa calculeze urmatoarele valori : a) e. Fişierul de intrare cifdist.in conţine numărul n. Date de ieşire Fişierul de ieşire cifdist.out va conţine pe fiecare linie cifra si numarul de aparitii a acesteia in numar, separate printr-un spatiu. Restricţii Exemplu cifdist.in cifdist.out Explicatii 2342342444 2 3 3 2 4 5 Numărul ܾܾܾܿ݀ܿ݀݀݀݀ conţine ܿ cifr Exemplu: o matrice de numere intregi , care are 5 linii a câte 4 componente pe linie : int. a[5][4]; Rămân valabile cele menţionate la capitolul referitor la tablorile unidimensionale. Citirea, prelucrarea şi afişarea elementelor unei matrice se fac, de regulă, într-un dublu for. Citirea de la tastatură. #include <conio.h> #include. [D.I]: Programul citeste de la tastatura numerele n si m. [D.E]: Programul afiseaza pe ecran matricea construita, cate o linie a matricei pe cate o linie a ecranului, elementele fiecarei linii fiind separate prin cate un spatiu. Exemplu [D.I]: 4 3 [D.E]: 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2

6 Zona de sub diagonala principală Elementele a21, a31, a32a41, a42, a43,.,an1, an2, an n-1 se află sub diagonala principală şi au între coordonate relaţia i > j. În practică prelucrarea eleme ntelor se poate face exclusiv pe diagonale respectiv pe zonele identificate mai sus(ex:ordonarea diagonalelor respectiv verificarea simetriei sau a triunghiularităţii) sau se poate. Să se înlocuiască elementul maxim de pe fiecare coloană a unei matrice patratica cu suma elementelor de pe coloana respectivă. in c++ - 293436 => Matrici => Definire => Citire => Afisare => Sume elemente => Maxime => Alte aplicatii: Structuri de date in C++: 1.Suma tuturor elementelor unei matrice: calculeaza suma tuturor elementelor matricei a care are n linii si m coloane. 3.Suma elementelor de pe coloana Y: calculeaza suma elementelor de pe o coloana a matricei a int suma. componenta i a vectorului să fle egală cu raportul dintre suma elementelor din linia i şi suma elementelor din coloana i. Dacă suma elementelor de pe coloana i este nulă atunci componenta a i-a din vector va fi 0. Exemplu Dacă matricea este se va obţine vectorul x=(1.5,0,0.3,1,1818). 48) Se dă o matrice şi n coloane. Să se afişeze. m coloane şi se afişează suma elementelor de pe fiecare linie de ordin par a matricei. 4. Scrieţi un program în C++ în care se citesc elementele întregi ale unei matrice cu n linii şi m coloane şi se afişează suma elementelor de pe diagonala principală şi produsul elementelor diferite de zero de pe diagonala secundară

Atunci suma. elementelor de pe diagonala principală este S 1 = a 11 +a 22 +...+an-1,n-1+ann = n. i. aii 1, iar suma. elementelor de pe diagonala principală (cele care au suma indicilor constantă, n+1) este. S 2 = an 1 + an-1,2 + an-2,3 +... + a2,n-1 + a 1 n = n. i. ani i 1, 1. Aşadar, avem de calculat sume ** Citirea si afisarea unei matrici bidimensionale S se nlocuiasc elementul maxim de pe fiecare coloan a unei matrice cu suma elementelor de pe coloana respectiv. 4 3. Fie A o matrice cu elemente numere reale. pe o singur linie, suma elementelor pare de pe fiecare coloan. 10. Se consider un tablou bidimensional (nxm) cu elemente ntregi - elementele de pe coloana i (1<iŠn), aflate deasupra diagonalei secundare, au valoarea (m<10, n<10) apoi numere naturale nenule cu cel mult 4 cifre fiecare, reprezentând elementele unei matrice cu m linii n coloane. Programul determinä apoi valorile minime de În care fiecare element aflat pe o linie imparä este egal cu suma dintre.

Ordonarea elementelor de pe o linie - ordonarea in matric

Procedura de triunghiularizare se desfasoara in n-1 pasi, la fiecare pas j anulandu-se elementele subdiagonale de pe coloana j (nu este nevoie si de un ultim pas j=n, deoarece pe ultima coloana a matricei nu exista elemente subdiagonale) Expresiile de tip indice ce implica operatorul : se refera la parti ale unei matrici: A(1:k,j) reprezinta primele k elemente ale coloanei j din matricea A. Astfel sum(A(1:4,4)) calculeaza suma primelor 4 elemente din coloana 4. Exista insa si o cale mai usoara. Operatorul insusi se refera l Interschimbare linie sau coloana matrici. Tehnologie. 04-04-2010. A + A-Email Print > void interschimblinia(int v1, int v2) Pasionat de tehnologie, curios, de mic demontam orice jucarie electrica/electronica sau care avea butoane. Pe ce puneam mana stricam, astazi se cheama ca le testez. Vlad Purcariu la Allview a anuntat lansarea unei.

-elementele de pe prima coloana sunt: 1 2 3 m-orice alt element este dat de relatia A i, j = A i-1, j + A i, j-1. Se cere afisarea elementului de pe ultima linie, ultima coloana. Numarul de linii si de coloane se citeste de la tastatura. Elementele vor fi afisate linie cu linie, cu spatiu intre fiecare element de pe aceeasi linie Luând un element , indecele arată linia (elemente citite pe orizontală) pe care se află elementul, iar indicele arată coloana (elementele citite pe verticală) pe care acesta este situat. Numerele și se numesc dimensiunile matricei. O matrice cu linii și coloane se mai numește și matrice de dimensiuni sau matrice de tipul

Video: Suma elementelor matricei A(k) - Forum AniDeȘcoală

Ordonarea elementelor de pe o coloana a matricii

Să se formeze matricea B cu m linii şi n coloane, în care elementul bij se defineşte ca suma elementelor matricei A aflate pe linia i, mai puţin elementul aflat pe coloana j. 39. 40 Sa se calculeze suma elementelor de pe fiecare linie a unei matrici de dimensiune m x n. 1 #include <iostream.h> 2 void main() 3 {4 int m,n,i,j,a[20][20],s; 5 Sa se afiseze elementele aflate sub diagonala principala a unei matrici si sa se afiseze suma acestora

Probleme simple cu matrice în C++ - InfoGeniu

1) Sa se calculeze suma elementelor de pe diagonala principala a unei matrice patrate si suma elementelor de pe diagonala secunara, de dimensiune n.Elementele matricei sunt numere intregi. 2) Se considera o matrice patrata cu elemente numere intregi de dimeniunea n*n.Numarul n si elementele matrici se citesc de la tastatura.Sa se afiseze Acest laborator prezinta Analiza unei Matrici. Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 2 fisiere docx, cpp de 10 pagini (in total).. Profesor: Ing. Tiprigan Cezar Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca

[61] C/C++ Cum se calculeaza suma elementelor de pe

Pe următoarele m linii se află câte n numere întregi, reprezentând elementele matricei. Să se afișeze în fișierul dateOut.txt, pe primul rând, suma elementelor matricei de pe rândurile pare și, pe al doilea rând, suma elementelor matricei de pe rândurile impare. Prima linie a matricei se consideră pară (indexarea este de la 0) Acum sunt destul de obosit, si e trecut de 12:30 noaptea, dar am 'compilat' codul in minte, din analizele mele nu va afisa si deloc ce trebuie. Programul cere sa se afiseseze elementele patratului concentric despartite prin cate un spatiu. Codul pus de tine scoate patratul concentric și afișează restul matricei, când nu asta se cere APLICAȚII DE LABORATOR ÎN MATHEMATICA ȘI MATHCAD 1 L1. Lecția de Laborator 1.Calcule numerice în Mathcad și Mathematica L1.1. Breviar teoretic Mathcad-ul este produs de compania MathSoft în 1986 și constituie un pachet de programe dedicat efectuării de calcule matematice cu aplicabilitate mai ales în tehnică 1)Să se afişeze suma elementelor de pe coloana k a unei matrici cu m linii şi n coloane, k=n. Exemplu: Date de intrare: m=2 n=4 k=1 matrice 4 3 6 8 (prima linie) si 7 4 9 0 (a doua linie) Date de ieşire: s=11. 2)Se introduc punctajele realizate de m concurenţi la n probe sub forma unei matrici cu m linii şi n coloane Eşti pe cale să postezi un mesaj care poate încuraja pirateria şi distribuţia ilegală de materiale pe internet. Legea nr. 8 din 1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, a fost modificată semnificativ prin Legea nr. 285 din 2004, prin OUG nr. 123 din 2005, precum şi prin Legea nr. 329 din 2006, iar tu ai putea să te afli în situaţia de a le încălca acum. În ipoteza.

Librarie de functii si proceduri pentru lucru cu matrici

1. suma elementelor de pe diagonala principală 2. produsul elementelor de pe diagonala secundară 3. minimele din elementele aflate deasupra, respectiv sub diagonala principală 4. maximele din elementele aflate deasupra, respectiv sub diagonala principală 10.05.2013 Programarea calculatoarelor 3 citește matricea, înlocuiește fiecare valoare de pe diagonalele principală si secundară cu suma elementelor de pe linia respectivă și apoi afișează matricea într-un fișier text rez.txt (pe fiecare rând, o linie a matricii). Ex: n=4 3 6 1 2 12 6 1 12 1 9 4 7 1 21 21 7 4 2 6 3 Devine: 4 15 15

Tablouri bidimensionale ( matrici ) Informatica si Ti

În algebra liniară, urma unei matrici pătrate A cu n linii și n coloane este suma elementelor de pe diagonala principală a matricii: ⁡ = + + + = = unde a nn reprezintă elementul de pe linia n și de pe coloana n a matricii A.. Urma unei matrici se notează () (tr este prescurtarea de la trace din engleză) În fiecare dimensiune pe care unul din vectori avea dimensiunea 1, iar celalalt mai mare, primul vector se comportă ca și cum ar fi copiat de-a lungul acelei dimensiuni Exista o formula pentru a calcula un determinant de o suma de matrici? În cazul meu D (I+X+X^2) Utilizatorii cu email-ul neconfirmat nu pot posta mai mult de 5 răspunsuri pe zi şi nu mai mult de 10 în total. Utilizatorul care a pus această întrebare te ignoră. Nu poţi să mai interacţionezi. Utilizatorul care a pus această întrebare. număr de S subseturi și repetarea de S ori a procesului de antrenare de fiecare dată utilizând alt subset de antrenare. La fiecare repetare -1 subseturi iar antrenarea se bazează pe S validarea se f ace utilizând subsetul care nu a fost utilizat la antrenare /* Se introduce de la tastatură o matrice pătrată de ordin n cu elemente numere întregi. Se cere să se calculeze şi afişeze: a) suma elementelor de deasupra diagonalei principale ; b) suma elementelor de sub diagonala secundară. */ int a[100][100]; int i,j,n,suma_sus,suma_jos

Probleme de informatica - enunturi si rezolvar

Construirea unei matrici sau a unui vector pornind de la ecuatia de definitie a elementelor A T 1 6 9 3 Extragerea unei linii dintr-o matrice, prin transpunerea acesteia si extragerea coloanei corespunzatoare A 1 T ( 4 9 7 ) Extragerea unei coloane dintr-o matrice si transformarea ei intr-un vector linie Operatii complexe a2 5 Obs.: pentru. a) suma elementelor pozitive; b) produsul elementelor pare; c) suma elementelor negative aflate pe pozitii impare d) media aritmetica a elementelor care dau restul 2 la impartirea cu 5 e) sa sa numere cate elemente sunt mai mici ca 6 f) sa se verifice daca al p-lea element din sir este divizibil cu 4. p_ii_1.cp Sa se determine suma elementelor pe fiecare linie si coloana a unei matrici in C sau Pascal - Se citeste m,n dimensiunea unei matrici A=(a[i,j])mxn de valori reale. Sa se determine suma elementelor pe fiecare linie si coloana. program matrice3; var la Mentionam ca formula de mai sus poate fi gasita si pe cale algebrica, si reprezinta un caz particular al principiului includerii si excluderii. Patrate 2 (clasa a 9-a problema medie) Mai intai sa completam matricea doar cu 1 si 5 astfel incat produsul elementelor de pe fiecare linie sau coloana sa fie 5 b) coloana pivotului se completează cu zero; c) restul elementelor se calculează după regula dreptunghiului: - se formează un dreptunghi, având elementul ce trebuie înlocuit şi pivotul ca vârfuri; - din produsul elementelor de pe diagonala pivotului se scade produsul elementelor celeilalte diagonale, iar rezultatul se împarte la pivot

pe ecran se va afișa: De la linia 0 coloana 3 spre stânga. De la linia 0 coloana 3 în jos. De la linia 2 coloana 1 spre dreapta. De la linia 3 coloana 2 în sus. Nu are importanță ordinea în care sunt afișate soluțiile găsite. Dacă nu există soluție, se afișează Nu există soluție Pointeri. Adrese de memorie Valorile şi formatul adreselor de memorie depind de arhitectura calculatorului şi de sistemul de operare sub care rulează. => Din motive de portabilitate a programelor, dacă se doreşte declararea unei variabile care să conţină o adresă de memorie, nu se vor utiliza tipurile întregi.. În C s-a definit un specificator de format special: %p, pentr Suma elementelor de pe diagonala prinicipala a unei matrice patratice C++ Pentru a realiza produsul elementelor pur si simplu in codul de mai sus initializam s=1 (pentru a nu inmulti cu 0) si, la linia 15, inlocuim semnul + cu *, astfel variabila s va memora produsul elementelor de pe diagonala principala a matricei date parametru, astfel ˆıncˆat suma elementelor de pe linia (sau coloana) k s˘a se reg˘aseasc˘a pe pozit¸ia k a tabloului (Pentru calculul fiec˘arei sume, folosit¸i funct¸ia scris˘a deja pentru suma elementelor unei •Diagonala principal˘a a unei matrici este diagonala forma˘ta din elementele de indici egali (matrice[i][i])